Закрытая темаСоздать темуСоздать опрос

> 01 марта 2009 года, Ваши вопросы - наши ответы!
Guest
Дата 18 Feb 2009, 12:23
Цитировать сообщение
Unregistered
Salam,
1.cihadcilarla sizin aranizdaki ferq yalniz cihadin duzgun basa dusulmemesindedir,yoxsa diger ferqlerde var?Varsa deyin.
2.Xevaricler cihadcilara deyilir,yoxsa tekfircilere?
3.Bes ixvanlar cihadcilara deyilir,yoxsa tekfircilere?

Cavab:

Salam!
1. Bəli, cihad camaatı ilə əsas fərq budur, lakin bunun içində bəzi məsələlər də var, məsələn, intihar, kafirlərə baxış, kafirlərlə münasibət və s.
2. Xəvaric ümumi vəsfdir, yəni hər ikisi bura daxil ola bilər, amma əsasən təkfirçilərdir və bəzi cihadçılar.
3. İxvanlar tamamən başqa dəstədir. Demək olar ki, ixvanlıq kökdür, təkfir və cihad camaatı isə bu kökün üzərində qurulub, sonradan ayrılan azğın dəstələrdir.
Allah daha yaxşı bilir!
Sağ ol!
Top
AykuT_555
  Дата 18 Feb 2009, 12:34
Цитировать сообщение
Unregistered
SELAMUN ALEYKUM VE RHMETULLAHI VE BEREKETU
1.Hz.Muaviye’nin oğlu Yezid hakkında nasıl düşünmeliyiz.Tenkit edilebilir mi? ÖZELLİKLE MÜSLÜMAN mıdır? Dua edilebilir mi? Hüns-ü zan yapabilir miyiz.
2.Hz muaviyeye ehl-i sünnet alimlerinin ve bilhassa imamı azam hz bakışı nasıldır? hakem olayı hz muaviyenin haksız olduğunu kanıtlar mı? Şu ifadeyi kullanmak doğru mudur? "hz ali haklıydı ama hz muaviye de haksız değildir?" Hz muaviye hakkında geniş bilginizi rica ediyorum.
3.Selman-ı Farisi'nin (r.a.) 250 yaşında vefat ettiği doğru mudur? Selman-ı Farisi hakkında bilgi verir misiniz?
4.Peygamber Efendimiz bir hadislerinde "Kime teklif ettiysem bir müddet bekledi, ama Ebubekir hiç tereddüt etmeden hemen kabul etti" buyuruyorlar. Oysaki Hz. Hatice ve amcası Varaka b. Nevfel de hemen kabul etti. Bu bağlamda niçin efendimiz Hz. Ebubekir’in ismini anıyor da diğerlerini söylemiyor. Bu hadisi nasıl anlamamız lazım. 2. Ayrıca Varaka b. Nevfel de Efendimizi kabul etmesine rağmen ilk Müslümanlar arasında ismi geçmiyor. Bu noktayı da açıklayabilir misiniz?
5.Ebu Bekir’in imanı bir kefeye ümmetimin imanı bir kefeye bırakılırsa Ebu Bekir’inki ağır basar, diye bir hadis var bazı kitaplarda. Biraz araştırdım kaynağını bulamadım. Böyle bir hadis var mı varsa kaynağı nedir? Bir de başka hadis var eğer yedi gök tabakası ve yedi yeryüzü tabakası terazinin bir kafesine bırakılır Ali’nin imanı da bir terazinin diğer kefesine şüphesiz Ali’nin imanı ağır basar. Şimdi benim anlamadığım iki hadiste tüm imandan bahsediyor nasıl oluyor?
6.Cennetle müjdelen 50ye yakın sahabe varmış isimleri nedir?
7.Hz. Ali'nin kabri nerededir?
8.Sahabelerden günahkar olanları da var mıdır?
9.Ashabı suffa ilk olarak yetim yurdu olsa bile sonrada islam ve iman eğitimi alınacak yer olarak kabullen mişdir. bu doğru mu? Peki ashabı suffayı hz. ömer neden kaldırıyor?
10.Baldıza nikah düşmez diye biliyorum. Ama hz. Osman, efendimizin iki kızıyla da evlenmiş. biri ölünce diğeriyle evlenmiş. bu olayı anlayamadım.
11.Eshab-ı Kiramın hepsi cennetlik midir? Eğer hepsi cennetlik ise hepsinin cennetlik olduğuna dair bir bilgi Kur'an-ı Azimmüşşan'da geçiyor mu?
12.Bugün cuma hutbesin de hoca hicrettten bahsetti. ve orda şöyle bir olaydan bahsetti. mekkeden medineye müslümanlar hicret ettiği zaman medinede bulunan müslümanlardan birden fazla eşi olanlar hicret eden müslümanlara benim eşlerimden beğendiğini boşayıp sana nikahlayabilirim demişler ve hoca bunun çok büyük faziletli bir davranış olduğunu anlattı cemaata hutbesinde. Şimdi 1) böyle bir olay gerçekten olmuşmudur? 2) Böyle birşey gerçekten bir fazilet midir?
13.peygamber efendimizi hayatta görenlere sahabe diyoruz. Peki uyuyan bir insana peygamberimiz baksa o kişi sahabe olur mu?
14.Sahabelerin peygamberlikle alakası var mı? kesin bir cevap ve acıklamalı bir cevap yazarsanız memnun olurum.
15.Hz. Hamza peygambermidir? Bir baska insan vesveseden nasıl kurtulur?
16.1- Hayatüs sahabe 3.ciltte Hz. Ömerin Hz. Alinin kızı ümmü gülsüm ile evlenmek istediği ve Hz. Alinin kızını Hz. Ömere gönderdiği, Hz. Ömerin kızın eteğini kaldırp baktığı yazılıyor, bu hareket Hz.ömer gibi ulul azm bir sahabinin yapacağı bir harekete benzemiyor, acaba bu hadisenin aslı, kaynağı nedir? 2-sahabe efendilerimizin hayatını anlatan güvenilir bir eser tavsiye edebilirmisiniz?
17.Birinci Akabe Biatındaki altı kişiden birisinin ismini bulabildim (Esad bin Zürare radıyallahü anh) diğerlerinin ismini cevaplayabilir misiniz.
18.Hz. Hatice Hz. Muhammede vahiy gelmezden önce yani müslüman olmadan önce nasıl yaşardı tesettürlü müydü, açık mıydı. Dini inancı nasıldı. Hz. Muhammed Peygamber olmadan evvel nasıl bir inanca sahipti. 40 yaşına kadar ki süreç peygamberimiz için ehli fetret sayılır mı. Hz. Muhammed peygamberliğindan sonra Hz. Hatice iman etmeseydi Hz. Muhammedin dinine itaat etmeseydi Hz.muhammed nasıl davranırdı onu boşar mıydı.
19.Hz.Ali(r.a.) hakkında neden "Kerremellehü veche" tabiri kullanılır. Anlamı nedir?
20.HZ. ALİ'NİN ALLAH'IN ARSLANI OLDUĞUNA DAİR SABİTLENEN HÜKÜM VAR MIDIR?
21.1) Usulcüler ne demektir? 2) Usulcüler ile hadisçilerin sahabe tanımı arasında fark var mıdır?
22..Soru:Hz.Ebubekir, Hz.Ömer ve Hz.Osman'ın halifeliklerini kabul etmeyip onların hilafetlerini batıl görmek bir kişi dinden çıkarır mı? 2.Soru:Eshab-ı Kiram icmai dinde senet midir? Yani her yaptığı tartışmasız doğru mudur? Sahabeler yanılmaz, yanlış yapmazlar mı? Örneğin, şiilerin dediği gibi Hz.Ali yerine yanlışlıkla Hz.Ebubekir'e biat ederek Hz.aliAli'nin hilafet hakkını Hz.Ebubekir'e vermiş olabilirler mi?
23.Bazıları Abdullah İbn-i Ömer'in sünneti zahiri ve şekli anladığını iddia ediyor. Bu doğru mudur? Diğer sahabilerden veya Peygamberimizden bu konuda bir uyarı olmuş mudur?
24..hz Hasan çok evlenip, boşanmasıyla da üne sahiptir. Hatta bir ara babası Hz.Ali, bu yüzden, onun evlendiği kadınların kabilelerinin kendi ailesine karşı düşman olacaklarından korkarak, Kufelilere açıkça oğluna kız vermemelerini söylemiş.(Zehebî, Siyer A'lami'n-Nübelâ, Beyrut 1406/1986,III,267)Allah Teala’nın helal edip hiç hoşlanmadığı şey keyfi eş boşamaktır. Onun için bu boşamalar keyfi mi yoksa zaruri bir sebebe mi bağlı. Zaruri ise sebebini ve konuyu açıklar mısınız?
25.İnternette Hz.Ali'ye atfedilen ona ait olduğu söylenen resimler görüyorum. Bu resimler gerçekten de Hz.Ali'ye mi ait? Gerçekten Hz.Ali'ye ait ise Hz.Ali'nin resimlerinin çizilmesi günah mı?
26. Cemel Vakası nedir. Konu ile ilgili hadisler var. Hz. Aişe ra. Hz.Ali ra. ile hilafet için savaşmak için mi yola çıkmıştı. Eğer öyleyse nasıl olabilir bu?
27.ashabi bedir'in uzun isimler listesi var bunu okumanin hikmetini ve fazileti hakda bilgi vere bilirmisiniz en kısa zamanda
28.Soru: Hz.Hasan'ın 100'e kadar kadınla evlendiğini ve sonra onları boşadığını okudum.Peki ama peygamber efendimiz en sevmediğim şey kadın boşamaktır demiştir.100 kadar kadın alıp sonra onları boşamak peygamber efendimizin torunu olan Hz.Hasan'a yakışıyor mu? 2.Soru:Bazı şahıslar Ebu Süfyanla karısı Hind için onlar aslında müslüman olmamamışlar onlar sadece Mekke'de yaşayabilmek ve müslümanlar tarafından öldürülmemek için müslüman olmuş gibi görünmüşlerdir diyor bunun için ne diyorsunuz?
29.Cabir bin Abdullahın hayatı ve hadise dair görüşleri, hadis yönünü ön plana çıkaran görüşleri hakkında bilgi verir misiniz?
30.Hz. Ebubekir (r.a) in "Ya rab! Benim vücudumu öyle büyüt ki, cehennemi doldurup başkasına yer kalmasın" sözü nasıl yorumlanmalıdır. Bunu "Dini yaymak için, başkalarının İslam'ı yaşayabilmesi için, bazı hususlarda Allah'a isyan şeklinde yorumlamak doğru olur mu?
31.(Ebül'ulâ el Mevdûdî, İslâmda İhyâ Hareketleri, s. 33), (Hilâfet müessesesinin zayıflamasına sebep olan iki şeyden biri, Hz. Osmanın (R.Anh), selefleri kadar liderlik ehliyetine mâlik bulunmamasıydı.) ve Seyyid Kutub (Adaletül-ictimâiyyetü fil-islâm) kitabında buna benzer ifadeler kullanmakta. Ehli sünnet alimlerimize göre Hz. Osman ehil değil miydi veya böyle ifadeler hadis-i şeriflerle üstünlüğü bildirilen Zinnûreyn hazretlerine saygısızlık olmuyor mu? Nasıl düşünüp inanmalıyız. Aydınlatır mısınız?
32.Ebu Hüreyrenin bazı rivayetlerinde hadislere kendi anlayışını, kendi içtihadını da ilave ettiği bazı kaynaklarda ifade ediliyor. Örneğin, Müslümanın naaşını taşıyanın abdest alması gerektiğini ifade etmesi örnek veriliyor.Bu doğru mudur?
33.1.Soru:Hz.Ali'nin katili Abdurrahman İbni Mülcem'e Hz.Hasan tarafından kısas mı yapıldı? 2.Soru: Hz.Hasan'ın çocukları Kasım ile Ebubekir Kerbela'da şehit mi edildi? 3.Soru: Hz.Hasan'ın Muaviye'nin oğlu Yezit ile evlendirileceği vaadiyle kandırılan karısı Cade Binti Eşas tarafından zehirlenerek şehit edildiği doğru mu?
34.Muhallim bin Cüsame adlı sahabi, bir kişiyi La ilahe illallah dediği halde onu öldürdü. Efendimiz o sahabeyi çağırtıp neden yaptığını sorunca o da, o kişi korktuğundan dolayı söyledi, samimi değildi, onun için öldürdüm. Efendimiz bunu tasvip etmeyip, sen o kişinin kalbini yarıp baktın mı, niye öldürdün. Daha sonra o sahabe vefat etti, mezara gömüldü. Ancak toprak onu dışarı attı.(A.Cevdet Paşa, Kısas-ı enbiya, I , s.264, vd.) Bu sahabe küfre mi düşmüştür, yoksa günahkar bir Müslim dir?
35.Hz. Alinin kılıcı zülfikar kılıncının sudan çıkdığını söylüyorlar. Aslı var mı?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. O müsəlmandır, sadəcə böyük xətaları olub. Bir müsəlman kimi onun üçün bağışlanma diləmək olar, amma xətaları yada düşəndə adamın dili gəlmir.
2. Biz deyirik ki, Muaviyyə (r.a.) o addımında səhv idi, Əli (r.a.) isə o məsələdə haqq idi. Muaviyyə (r.a.) böyük səhabələrdən olub, Quranı yazanlardan idi, onun xəlifəliyi zamanı din geniş yayılıb, islam dövləti daha da böyüyüb və qüvvətlənib.
3. Bəli, İrandan gəlmiş səhabə olub. İslama gəlişi də qəribə olub.
4. Çünki peyğəmbərimiz (s.a.v.) ağzında sözünü qurtarmamış Abu Bakr (r.a.) razılaşmışdı. Amma başqaları sona qədər qulaq asdılar, məsləhət etdilər və sonra qəbul etdilər. Kişilərin içində qəbul edən birinci o sayılır.
5. Hər iki hədis zəifdir, baxmayaraq hər iki səhabənin fəzilətləri barədə kifayət qədər deyilib.
6. Məsələn, 10 nəfər müjdələnən, Ukaşa (r.a.), peyğəmbərimizin zövcələri, Fatimə (r.a.) və s.
7. İraqın Nəcəf şəhərində.
8. Səhabələr məsum deyildilər.
9. Onlar ehtiyaclı səhabələr idilər və məsciddə qalırdılar. Ömərin (r.a.) vaxtında onlar təmin olundular və məsciddən çıxarıldılar.
10. Bəli, biri öləndən sonra digəri ilə evlənmişdi.
11. Bəli, hamısı cənnətlikdir. Kifayətdir ki, Quranda neçə yerdə deyilir ki, Allah Təala onlardan razıdır və onlar da Allahdan.
12. Bəli, belə olub və fəziləti də var. Sadəcə olmayıb ki, hansından xoşun gəlir.
13. Xeyr.
14. Xeyr. Ola bilər ki, belə əlaqəsi olsun ki, Allah Təala necə peyğəmbərləri seçibsə, hər biri üçün də səhabələri o cür seçib.
15. Xeyr, o bizim peyğəmbərimizin (s.a.v.) əmisidir.
16. Sadəcə Ömər (r.a.) Ummu Guslumun topuğuna baxıb.
17. Baxaram, İnşəAllah.
Ovf ibn əl-Haris, Rafii ibn Malik, Qutbə ibn Amir, Uqbə ibn Amir, Cabir ibn Abdullah ibn Riab.

18. Müşrik idi.
19. Bəziləri işlədir bu kəlməni, yəni uşaqlıqdan qəbul edib və başqa dində olmayıb.
20. Bu kəlmə əsasən Həmzə (r.a.) üçün deyilir, amma Əli (r.a.) də çox güclü olub.
21. Üsulçularda əsasən başqa əqidələr də qeyd olunur, bəzən üsulu-fiqhə böyük yer verənlər sayılır. Əhli-hədis əhlindən fərqlənirlər.
22. Səhabələr məsum deyil. Amma qeyd etdiyin mövqe şiəlik yox, rafizilikdir və Əlinin (r.a.) özünə tənə etməkdir.
23. Sual aydın olmadı.
24. Bu olub, lakin biz səhabələrin eyiblərindən danışmırıq.
25. Xeyr, bu yalandır. İslamda əslən şəkil çəkmək olmaz.
26. Bu xilafət döyüşü olmayıb və həmçinin Aişə (r.a.) ilə Əli (r.a.) arasında da olmayıb. Bu yürüş Osamnın (r.a.) qatillərini öldürmək üçün atılan addım idi.
27. Onların həyatlarını oxumaq yaxşıdır, öz həyatınız üşün ibrət alın.
28. Həsən (r.a.) ola bilər ki, ictihad edib, biz deyirik ki, Həsən (r.a.) məsum deyil. Əbu Sufyan (r.a.) və Hind (r.a.) barədə deyilənlərin hamısı yalandır.
29. Bunu bilmirəm, baxmaq lazımdır.
30. Bu onun barəsində yalandır.
31. Bu iki müəllifi oxumaq məsləhət deyil, onlar peyğəmbərimizə (s.a.v.) və səhabələrə qarşı dil uzadıblar.
32. Buna baxmaq lazımdır, çünki bu səhabənin adına bir çox firqələr yalan və böhtanlar yağdırıblar.
33. 1. Xeyr. 2. Bəli. 3. Xeyr, yalandır.
34. Xeyr, küfrə düşməyib, sadəcə ictihad edib və peyğəmbərimiz (s.a.v.) dedi ki, bir də belə etmə.
35. Xeyr.

P.S. Sizdən xahiş edirik, gələcəkdə suallarınızı 5-5 parçalayın, belə çox suallara bir post daxilində cavab vermək, sonradan onu oxumaq həm sizə, həm bacı-qardaşlara, həm də bizə çətindir.

Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Top
AykuT_555
  Дата 18 Feb 2009, 13:04
Цитировать сообщение
Unregistered
SELAMUN ALEYYKUM VE RAHMETULLAHI VE BEREKETU
1.. HZ Ömer Ebu Hüreyreye güvenmesi gerekmiyor mu. Niçin ona fazla rivayet etmemesini söylüyor?
2.Aşere-i mübeşşere arasındaki savaşların çıkış sebebleri nelerdir.
3.peygamberimizin(s.a.v.) canına almaya uğraşan hz. hamzayı öldürtüp kalbini yiyen peygamber(s.a.v) ve ashabına işkence eden ataya sahip ve kendiside hz. aliye camilerde küfrettiren muaviyeye neden hz. deniliyor? dini makamına alet eden muaviyeye neden saygı gösteriliyor??
4.HZ. ÖMER efendimiz islam geldikten 6 yıl sonra islama girdi. peki HZ. ÖMER EFENDİMİZİN islama sonradan girmesine ragmen üst manevi derecelere ulaşmasının sebebi ne idi
5.Hz.osman'ın ebu zerr gıffari (r.a) yi rebeze çölüne sürgüne gönderdiğini okudum.Ve biri bana bunu sordu cevaplayamadım
6.Peygamber Efendimiz bir hadisi şeflerinde mana olarak: Ashabım gökteki yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız selamete kavuşursunuz hadisi mevcut. Ancak sahabenin bazılarına bakıyoruz, hatalı işleri mevcut, fitneye sebep olabilecek hareket içerisindedirler, bir diğeri zekatını vermiyor vs. yani bütün sahabeler bir Hz. Ebubekir, Hz.Osman gibi değil. O zaman ortaya çelişki gibi bir şey çıkmıyor mu? Hadisten murat nedir? Açıklar mısınız?
7.Sahabelerden Nevfel (ra) dirilmiş midir?
8.Hz. Hüseyinin Yezide beyat etmemesi doğru mudur?
9.Zeyd bin Sabitin çok kısa zamanda iki dil öğrendiğini öğrendim. Acaba kendisinin bunu nasıl yaptığını anlatan bir yazı var mı? Daha doğrusu Peygamberimiz (s.a.v) kendisine hangi yöntemleri tavsiye etmiş?
10.Hassan b.Sabit, Mıstah b.Üsase, Hanne binti Cahş gibi müminlerin bağışlanmama sebepleri tevbe etmemeleri midir.
11.Hz.Ammari hz. muaviye mi öldürüyor? Allah resulu(a.s.m) diyor ki bil mana hz ammarı ödürecek kavim ne azgin kavimdir diye.
12.Kuran-ı Kerimde "Kim bir mümini kasten öldürürse cezası ebediyen cehennemdir"buyurulur. Sahih hadiste de ïki müslüman bir birine kılıç çekerse ölende öldürende cehennemdedir" buyurulur. Peki Hz. Osman ve Hz Ali dönemlerinde büyük sahabeler bir birlerini farklı içtihadlar yüzünden öldürmüştür. Bunların durumu ahirette ne olacak ve farklı ictihad yüzünden müslümanların birbirini katletmesi doğru mu?
13.Hz. Alinin üç oglu mu vardı. Hasan, Hüseyin ve Muhsin? Peki Muhsin neden tarihte hiç önümüze çıkmıyor?
14.Sahabelerden maddi durumu elverişli olduğu halde evlenmeyip islama hizmet edenler varmıdır?
15.HZ Ömerin bir dönem hırsızlığı serbest bıraktığını veya caiz gördüğünü duydum, doğru mudur?
16.Şiilerin iddaasına göre Hz. Ömer ve Hz. Ebu Bekir Uhud savaşı sırasında Hz. Muhammed efendimizi yalnız bırakıp kaçmışlar ve peygamberimizin yanında sadece Hz. Ali ve bir kaç sahabe kalmış. Hatta Hz. Ömer bu konuyla ilgili olarak savaşta dağın tepesine doğru öyle bir sıçrayarak kaçıyordum ki kendimi bir ara ceylan gibi hissettim demiş. Bu idaalar hakkında neler söylenebilir?
17.Sahabeler sohbetleri bitip dağılırken asr suresini okuyup öyle dağılırlarmış." Hikmeti nedir bununla ilgili bilgi verebilir misiniz?
18.Sa'd bin vakkas hakkında bilgi verebilir misiniz? Oğlu hz.hüseyin i öldüren ordunun başında olduğu içinde kendisi kötü bir insan mıdır?
17.Hz. Ömerin ezanda Hayya hayril amel ifadesini kaldırdığı söyleniyor ve essalatu hayrun minen nevm ifadesinin de sonradan eklendiği söyleniyor bu konuda aydınlatırsanız sevinirim.
18.Hz. Ali efendimiz, Hz. Fatıma validemizin üstüne evlenmek isteyince, bunu yapacaksa önce benim kızımı boşasın demiştir. Bunun hikmetini anlatır mısınız?
19.Hz. Cafer (r.a.) mute harbinde atının ayaklarını biçerek savaş alanından çıkmayacağım ve şehit olacağım diyerek savaşmış ve şehid olmuş. Acaba atından indikten sonra binmeyeceğim mülazahasıyla atını öldürmesi uygun mudur. Bunun hikmeti nedir? Biçmese olmaz mıydı? Ayrıca şehit olacağım düşüncesiyle zırh giymeyen sahabeler var. Tedbirsizlik değil mi bu. Sorularımı hayatüssahabe 1. cildinden okuduklarıma binaen yazıyorum.
20.Peygamberlerden sonra en üstün insanlar peygamberimizin sahabeleridir. Bir zattan şunu duydum ahirzamanda gelecek olan Hz. Mehdi sahabelerden daha üstündür ve sıddıkiyet makamıyla aynı seviyededir. Böyle bir şey var mı? Sahabeler mi üstün Hz. Mehdi mi?
21.Hz Alinin de çok evliliği var. Hz Ali dörtten fazla evlilik yapmışsa Kuranı Kerimin dörtten fazla evlilik yasağına uygun düşmüyor. Buna nedersiniz?
22.Şii alimler neden Ebu Hureyreden rivayet edilen hadisleri kabul etmiyorlar?
23.Benim çevremde 2 kişi var bunlar da çok yakınım. Hz. ömer, osman ve aişe yi kabul etmiyorlar. Hz. ömer ve osmanın peygamber efendimize çok kötülük ettiklerini söylüyorlar. ben onları uyarmaya doğru olanı söylemeye çalışıyorum ama her defasında tartışıyoruz. hatta benim yoldan saptığımı bile söylüyorlar. sizce ne yapmalıyım. onlar için üzülüyorum.
24.Kur'an-ı güzel okuduğu zaman kendisini dinlemek için gökten meleklerin geldiği Sahabenin ismi nedir?
25.Halifelik ilk olarak Hz. Alinin Hakkı mıydı?
26.Sahabelerin Peygamber Efendimizin kanını içtiklerine dair bir kaç hadis okudum ve çok şaşırdım. Ne de olsa dinimizde bunlar yasak. Bu konuda bilgi verir misiniz?
27.Hz. Osman'ın evi asiler tarafından kuşatılmış ve onun evine su verilmesi engellenmiş. Hz. Ali de böyle bir durumda gidip ona su vermiş .Ona su verirken aralarında ne gibi bir konuşma geçmiş?
28.Peygamberimizin hanımları arasındaki kıskançlıkları nasıl değerlendirmeliyiz?
29.Hz. Ali ile Hz. Muaviye ordusu arasında geçen savaş ve kerbela hadisesinden dolayı Hz. Muaviyeye bakışımız nasıl olmalıdır?
30.Halid bin Velid ra. hakkında mevzu bahis yapılan olaylardan biri de Malik bin Nuveyre arasında geçen vakıadır. Bu vakıayı dillendirenler Halid bin Velid'i r.a. suçlu görmektedir. Olayın aslı nedir? Halid bin Velid nasıl müsüman olmuştur?
31.Hz. Ömerin Ümmü gülsüm ile evlenmek istemesinin sebebi nedir?
32.Sahabe nedir?
33.Abdurrahman b. Avf Bedir savaşında Ümeyye b. Halef ile oğlunu esir almıştır.efendimizin müezzini Bilal b.Ebi Rebah o sırada savaş alanında din düşmanı olan ümeyye b.halefi arıyordu öldürmek için.ve onları gördü.esir edilmiş olarak ve diyordu:o kurtulursa ben kurtulmayayım diye bağırıyordu ve sesi duyanlar gelip etraflarını cevirdiler ümeyye de orda öldürüldü. alınan esir silahsız teslim olmuş. fidye ödemeye razı. yapılan bu muamele doğru mudur?
34.Sahabeler sünnet olmuşlar mıdır?
35.Mekkelilerle Medineliler arasında kardeş seçiliyordu ama Hz. Hamza Mekkeden seçildi neden?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Bu səhih deyil.
2. Osmanın (r.a.) qatilləri.
3. Heç kəs atasına görə cavabdeh deyil. Əgər kimsə belə deyirsə, özünü peyğəmbərdən (s.a.v.) və Əlidən (r.a.) daha qeyrətli göstərir? Peyğəmbər (s.a.v.) Muaviyəyə (r.a.) Quran yazmağı həvalə etmişdi. Bu sualı Həsən (r.a.) və Huseynə (r.a.) verin ki, nə üçün Muaviyəyə (r.a.) beyət etmişdilər? İnşəAllah, qiyamət günü bu adamlar Muaviyəyə (r.a.) cavab verərlər.
4. Təbii ki, ən birincisi, onun fəzilətləri, həmçinin şəxsiyyəti. Bunu irəli çəkən biz yox, peyğəmbər (s.a.v.) idi, səhabələr, xüsusən də Əli (r.a.) idi.
5. Bu yalandan başqa bir şey deyil, sadəcə kimisə harasa yollayanda bəzi qəlbi xəstələr başqa cür təqdim edirlər, adətən pis mənada.
6. Bu hədis göstərmir ki, onlar məsumdur. Sadəcə göstərir ki, onlar fəzilət sahibləridir. Həm də deyilmir ki, onlardan birinə tabe ol. Sadəcə hamısına hörmətlə yanaşmaq lazımdır, məhz səhabə olduqlarına görə.
7. Bunu bilmirəm.
8. Bəli.
9. Bu ola bilər, insan qısa bir müddətdə bir neçə dil öyrənə bilər. Amma bunu necə etməyi bilmirəm.
10. Baxaram, inşəAllah.
11. Muaviyyə (r.a.) yox, onun qoşunundakı adam. Amma hədis səhihdir.
12. Bu məsələyə o aiddir ki, onun qanını halal görsələr, yəni kafir görsələr və s. Amma əgər hansısa bir şübhəyə görə təvil edibsə, lakin müsəlman görürsə, ona aid deyil.
13. Huseynin (r.a.) oğulları çox olub, AbuBakr, Ömər, Osman və s.
14. Ola bilsin, dəqiq bilmirəm.
15. Bəli, tarixdə bir müddət belə olub, cəzanı müvəqqəti dayandırmışdı.
16. Bu yalandır.
17. Baxaram, inşəAllah.
18. O pis insan deyil, o böyük səhabələrdəndir. Onun həyatı barədə məqalə olsa, tapıb qoyarıq, inşəAllah.
19. Qeyd etdiyiniz kitabda zəif rəvayətlər çoxdur, ona görə də bəzi rəvayətlər səhih sayılmır.
20. Xeyr, səhabələr daha üstündür.
21. Dörddən artıq olanlar cariyələr idi.
22. Ona görə ki, onlara sərf etmir. Həmçinin, çox rəvayət etdiyinə görə. Şiələr ondan rəvayət edən alimlərə də tənə edirlər.
23. Sən bacarsan onların şübhələrinə cavab öyrən, sadəcə onları aldadıblar.
24. Baxaram, inşəAllah, amma deyəsən Ubey ibn Kəəb (r.a.) olub.
25. Xeyr, əgər haqqı olsaydı o olardı. Kim belə deyirsə, Əlinin (r.a.) özünü ittiham etmiş olur.
26. Bu barədə səhih bir şey bilmirəm.
27. Əli (r.a.) Osmandan (r.a.) izin istədi ki, döyüşsünlər və Osmanı (r.a.) müdafiə etsin, amma Osman (r.a.) razı olmadı.
28. Təbii hal idi, bu qısqanclığı Fatimənin (r.a.) qısqanclığı ilə müqyisə etdikdə çox az görsənir.
29. O böyük səhabələrdən olub. Biz o müharibəyə görə ona münasibətimizi dəyişməməliyik. Çünki Muaviyəyə (r.a.) tənə etmək, Əliyə (r.a.) tənə etməkdir.
30. Xalid bin Valid (r.a.) məşhur müsəlmandır. Onun barəsində deyilən pis kəlmələr böhtandan başqa bir şey deyil.
31. Ola bilsin ki, Əli (r.a.) ilə olan gözəl münasibəti. Qızı istəyir, Əli (r.a.) də razı olur.
32. Səhabə peyğəmbəri (s.a.v.) görüb, ona iman gətirmiş və bu cür də ölən insandır.
33. Buna baxaram, inşəAllah.
34. Bəli.
35. Buna da baxaram, inşəAllah.

P.S. Sizdən xahiş edirik, gələcəkdə suallarınızı 5-5 parçalayın, belə çox suallara bir post daxilində cavab vermək, sonradan onu oxumaq həm sizə, həm bacı-qardaşlara, həm də bizə çətindir.

Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Top
Vəli
Дата 18 Feb 2009, 13:57
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Пользователь №: 21865
Регистрация: 18-10-2008

es salam aleykum seyh. 1) menim dilimde pelteklik var ( r ) herfini deye bilmiram deyende ( l ) kimi seslenir ( qadr ) suresin yaxsi telefus ede bilmiram bunun bir ziyani var? 2)namazdan 1 saat , saat yarim kecibse azan vermek olar evde ? Allah razi olsun .Es salam aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Xeyr, sən üzürlüsən.
2. Artıq vacib sayılmır, vaxt çox keçib. Amma verə bilərsən.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
Guest
Дата 18 Feb 2009, 17:32
Цитировать сообщение
Unregistered
Цитата
Salamua leykum.
Dashiyici ana- ya munasibet sheriyyetde necedir? buna icaze var? yoxsa gunahdir?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bunun müəyyən şərtləri var. Gərək həmin qadının kişi ilə kəbini olsun. Çünki kəbinsiz əlaqə zinadır. Baxmayaraq ki, ola bilsin bəzi alimlər bunu da caiz görmürlər.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!

Salamu aleykum. Cavaba gore cox sagolun. Qardash, dashiyici ana bashqa bir kishi ile elaqede olmur. bir ailenin uhsagini oz betninde dashiyir. Doktor, ana ve atanin huceyrelerini dashiyigi ananin betnine qoyur. Yeni dashiyici ana hemin kishi ile hec bir elaqesi olmur. bu baximdan sheriyet qaydasi necedir?
Allah razi olsun

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Elə problem bundadır, çünki fərqi yoxdur ki, kişinin mənisi qadının uşaqlığına əlaqə ilə girib ya yox. Söhbət bundadır ki, kəbinsiz bu hal zina sayıla bilər, kəbin lazımdır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Top
AbdAllah
Дата 18 Feb 2009, 17:42
Цитировать сообщение
Unregistered
Assalamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!

1) Sheyx, bacim inshaAllah teze doqmalidir. Bilirem ki atasi ushagi ellerine goturub Azan ve igame demelidir ya da shehadat qulaqlarina. Amma atasi cahildise bunlari deye biler?
2) Atasi demirse hansisa sebebe gore, men diye bilerem?
3) Allah rizasi ucun deqiq deyin mene hansi qulaqa ne deyim?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bunları demək lazım deyil, bu barədə səhih rəvayət gəlməyib.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Top
Leman
Дата 18 Feb 2009, 18:36
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Пользователь №: 7065
Регистрация: 05-11-2007

Цитата
2.FUDEYL İBN YAD həqiqətən islamdan qabaq quldur olubmu onun islama gəlməyi və həyatı barədə qısa məqalə yerləsdirərdiniz xaiş edirik


Cavab:
2. Bəli, əgər məqalə tapsaq, inşəAllah, yerləşdirərik.

as salam aleykum va rahmatullahi va barakatuhu

ФУДЕЙЛ ИБН ИЯД

Хвала Всевышнему Аллаху, дарующему жизнь и лишающему ее. Он сотворил нас из земли и в нее же возвратит. Мы восхваляем Его, просим помощи, веруем и полагаемся только на Него одного. Мы прибегаем к Нему от зла наших душ и непристойных дел. Кого Всевышний направит на правильный путь, того никто с него не собьет. Кого же введет в неверие, тому нет наставника. Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, Который наделил нас Кораном, ниспослал нам Посланника Мухаммада и сделал нас посредством Ислама уммой, которая призывает к благому, запрещает скверное и верует в Единого и Вечного. Также свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и Посланник, в полной мере выполнивший свою миссию, боровшийся и отдавший все свои силы на пути Всевышнего и показавший людям правильное направление. Кто подчиняется законам Всевышнего и Его Посланника, тот достиг великой победы. Кто же ослушается – блуждает во мраке и неверии.
Вспомните священный аят, упомянутый на прошлой проповеди: “Разве не настало время, когда сердца верующих наполнятся трепетом при упоминании Аллаха?!”[1]
Зададимся вопросом: “Как эти слова Всевышнего воспринимаем мы с вами и какой отклик они находят в наших сердцах?” А теперь сравним свой ответ с восприятием Фудейль ибн ‘Ияда. Вы спросите: “Кто такой Фудейль ибн ‘Ияд?”
Этот человек жил во втором столетии по хиджре во времена аббасидского халифата. Его промыслом был разбой на территории между городами Абивард и Сархас. Он нападал на торговые караваны, занимался разбоем и грабежом. Но интересно, что вместе с этим его имя мы находим рядом с крупнейшими учеными того времени, например, Ахмадом ибн Ханбалем.
Как это понять? Причиной тому стал всего лишь один аят. Нет, даже часть аята. Того аята, который мы процитировали в самом начале: “Разве не настало время, когда сердца верующих наполнятся трепетом при упоминании Аллаха”.
А произошло это следующим образом. В одну из ночей, когда он украдкой пробирался к своей возлюбленной, до него донеслись вышеупомянутые слова из Корана: “Разве не настало время, когда сердца верующих наполнятся трепетом при упоминании Аллаха”. Видимо, чтение было настолько искренним, что услышанные Божьи слова проникли до самых глубин души Фудейля и он воскликнул: “Да, о, Господь мой, настало!”
После, ночь привела его к разрушенному дому, где он вознамерился переночевать. Неожиданно он услышал разговор укрывшихся в этих развалинах мусульман. Одни предлагали: “Давайте продолжим путь”. Другие возражали: “Если мы продолжим путь, то Фудейль нападет на нас. Давайте дождемся утра”. Услышав эти слова, Фудейль произнес: “Я настолько вселил страх в сердца, что люди прячутся в этих руинах, боясь продолжить путь. Сам же провожу ночи в грешном. О, Всевышний, я каюсь пред Тобою и делаю своим покаянием нахождение рядом с Каабой”.[2]
Эта история описывается в начале биографии Фудейля. Когда я ее прочитал, она произвела на меня сильное впечатление. Но продолжение – просто потрясло.
После того, как приводятся высказывания разных ученых о Фудейле, следует повествование истории, связанной с Харуном Рашидом, стоявшим в те времена во главе огромного исламского государства. Как передает Ибн Табатаба: “Во времена правления Харуна Рашида исламское государство было самым лучшим из государств, полным величия, великолепия и блага. Оно занимало самую обширную территорию”.[3]
Та история, которую мы узнаем, имеет особое значение для многих поколений и эпох. На сегодня она актуальна особенно, в связи с тем, что не так давно прошли выборы, и каждому, независимо от того хотел ли он этого или нет, пришлось быть очевидцем разных дебатов, споров, даже чуть ли не рукопашных боев. А все это, в конечном счете, ради власти и получения роли в большой политике. Даннная же история отражает в себе тот высочайший уровень государственного строя, который олицетворял собою исламский халифат и до которого нам уж очень далеко.
Передает нам эту историю один из приближенных к халифу Харуну Рашиду. Имя его Фадль ибн Раби‘а. Так вот, Фадль ибн Раби‘а рассказывает: “Когда правитель правоверных, Харун Рашид с целью совершения хаджа находился в Мекке, то в какой-то момент он обратился ко мне с просьбой:
- Что-то закралось в мою душу, что-то меня беспокоит. Посмотри, нет ли человека, у которого я могу спросить, с которым я могу посоветоваться.
“Здесь Суфъян ибн ‘Уейна”, – предложил я. “Отведи же меня к нему”, – приказал халиф.
И мы направились к нему. Я постучался в дверь. Послышался голос:
- Кто там?
Я сказал:
- Ответь правителю правоверных!
Поспешно выйдя, он обратился:
- О, правитель правоверных, если бы ты отправил за мною, я бы сам пришел.
На что халиф заявил:
- Выслушай то, с чем пришел я к тебе.
Они общались целый час, после чего халиф спросил:
- Есть ли у тебя долги?
Ответ Суфъяна ибн ‘Уейны был утвердительным.
Халиф приказал мне выплатить их. Когда мы вышли, он сказал:
- Твой друг ничем не смог мне помочь.
“Тогда я, – говорит передающий эту историю, – посоветовал другого ученого, ‘Абдур-Раззака”.
Мы направились к нему домой. Я постучался в дверь, и он вышел нам навстречу. После общения в течение часа, халиф, обращаясь к этому ученому, спросил:
- Есть ли у тебя долги?
“Да”, – ответил он.
И халиф приказал мне выплатить их. Когда же мы вышли, халиф вновь сказал:
- Он ничем не смог мне помочь. Найди другого!
Я предложил:
- Здесь Фудейль ибн ‘Ияд.
Мы направились к нему. Придя, мы застали его совершающим молитву. Он читал аят и повторно перечитывал его. Я постучался в дверь. Через некоторое время он спросил:
- Кто это?
Я воскликнул:
- Ответь правителю правоверных!
В ответ послышались слова:
- Какое мне дело до правителя правоверных!
Я спросил:
- “Субхана-лах”, разве ты не обязан быть покорным правителю?!
Он спустился, открыл дверь, а затем поднялся к себе в комнату. Выключив лампу, он укрылся в одном из углов. Мы вошли и начали искать его на ощупь. Первым его обнаружила рука халифа, и Фудейл произнес:
- Сколь нежна рука, если завтра она спасется от наказания Всевышнего.
Халиф промолвил:
- Выслушай то, с чем пришли мы. Да проявит же к тебе Аллах Свою милость.
И тогда Фудейль начал следующее повествование:
- Воистину, когда на ‘Умара ибн ‘Абдуль-‘Азиза было возложено правление государством, он пригласил к себе трех ученых: Салима ибн ‘Абдуллу, Мухаммада ибн Ка‘ба и Раджа ибн Хайва и молвил: “Поистине, я испытуем этим несчастьем. Дайте же мне совет!” Как ты видишь, ‘Умар ибн ‘Абдуль-‘Азиз считал правление государством несчастьем, ты же и твои друзья видите в этом благоденствие и блаженство. Один из собравшихся у ‘Умар ибн ‘Абдуль-‘Азиза, ученый по имени Салим сказал: “Если ты желаешь спасения, то будь соблюдающим пост по отношению к дунья (мирским прелестям и красотам). И пусть твоим ифтаром (разговением) явится смерть”. Второй ученый по имени Ибн Ка‘б дал следующий совет: “Если ты желаешь спастись от наказания Всевышнего Аллаха, то пускай старший из мусульман будет для тебя отцом, средний – братом, а младший – твоим ребенком. Почитай же своего отца, уважай своего брата и будь жалостлив к своему ребенку”. Третий же, по имени Раджа сказал: “Если ты хочешь избежать Божьего наказания, то люби для людей то, что любишь для себя. И не желай для них того, чего не желаешь себе. А после – можешь умирать. Это мои слова и мой совет. Воистину, я сильно встревожен за тебя относительно того дня, когда трудно будет устоять”.
Затем Фудейль добавил:
- Есть ли рядом с тобой, да проявит к тебе Аллах Свою милость, те, кто могут посоветовать аналогичное?
Слушая Фудейля, халиф плакал, да настолько сильно, что потерял сознание. Советник халифа воскликнул:
- Будь милосерден к правителю правоверных!
На что Фудейль ответил:
- Ты и твои приятели убиваете его, а мне советуете быть к нему милосердным?
Через некоторое время халиф пришел в себя и, обращаясь к ученому, произнес:
- Дай мне большее!
Фудейль сказал:
- О, правитель правоверных, поистине, ‘Аббас, дядя Пророка, пришел к Посланнику Всевышнего и попросил: “Предоставь мне должность! Дай мне возможность править!” На что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: “Поистине, власть явится печалью и сожалением в День Суда. Если ты сможешь сторониться правления и власти, то сторонись!”
Халиф заплакал и вновь попросил:
- Дай мне большее.
Фудейль продолжал:
- О, обладатель красивого лика! Ты тот, кого Всевышний спросит обо всех твоих подданных в День Суда. И если ты сможешь защитить своё лицо от огня Ада, то защити же. Остерегайся желания кого-либо обмануть. Поистине, Посланник Всевышнего (да благословит его Аллах и приветствует) произнес: “Кто будет обманывать тех, кто находится под его подчинением, тот не почувствует даже запаха Рая”.
Плача, правитель спросил:
- Есть ли у тебя долги?
Фудейл ответил:
- Да, у меня долг пред своим Господом. Он еще не потребовал отчета за него. Горе мне, если Он спросит меня. Горе мне, если мне придется доказывать. Горе мне, если мне не будет внушен довод.
Халиф возразил:
- Нет, я имею в виду долги пред людьми.
Фудейль сказал:
- Мой Господь не возложил на меня этого. У меня нет долгов перед людьми. Он велел мне верить в обещанное Им и быть покорным Ему. В Коране Всевышним сказано: “Я сотворил людей и джиннов, чтобы они поклонялись Мне”.[4]
Халиф протянул тысячу динаров и сказал:
- Возьми! Потрать их на свою семью и пусть они помогут тебе в поклонении. Удивленный Фудейль произнес:
- Субхана-ллах, я указываю тебе дорогу спасения, а ты отплачиваешь мне этим?! Пусть Всевышний поможет тебе и удалит от всего неприятного.
Затем он замолчал и больше ничего не произнес”.[5]
Я думаю, что каждый самостоятельно проанализирует эту историю и извлечет полезные уроки. Единственное, хочется заметить, что наша история, история Ислама полна сотнями, тысячами такого рода примеров набожности и праведности. Наша история полна теми, кто достоин быть образцом для подражания. Наша история полна тем, перед чем ощущаешь чувство гордости и надежды.

[1] См., Св. Коран, 57:16.
[2] См.: Аз-Захаби Ш. Сияр а‘лям ан-нубаля’ [Жизнеописания выдающихся ученых]: В 25 т. Бейрут: ар-Рисаля, 1993, т. 8, с. 421-423.
[3] См.: Хасан Ибрахим Хасан. Тарих аль-ислам [История Ислама]: В 4 т. Бейрут: аль-Джиль, 1991, т. 2, с. 53.
[4] См.: Св. Коран, 51:56.
[5] См.: Аз-Захаби Ш. Сияр а‘лям ан-нубаля’. Т. 8, с. 428-431.

as salam aleykum va rahmatullahi va barakatuhu

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Allah razı olsun.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


--------------------
Умар (р.а) сказал: «Подсчитывайте свои поступки до того, как вам их подсчитают, и взвешивайте свои деяния до того, как их положат на весы Судного Дня. Ведь если вы взвесите свои поступки сегодня, то это облегчит ваш расчет завтра. И готовьтесь к вашей главной встрече в жизни: «В тот день вы предстанете (перед Аллахом), и не скроется из вас скрывающийся»
(«Аль-Хакка», 18) («Манакыбу Умар ибн Аль-Хаттаб» имама Ибн Аль-Джаузи).
PM
Top
AbdAllah
Дата 18 Feb 2009, 19:00
Цитировать сообщение
Unregistered
Assalamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!

Allah rizasi ucun menim suallarima cavab verin eziyyet cekmeyim.

1) Cuma quslu nece alinir? Adi qusl kimi? Yani yuxaridan asahga kimi cimmek?

2) Menim xesteliyim var. Hette bir nece il evvel size zenq ettim bu barede. Dastamaz dayanmir. Bagirsag problemim var. Mualice edirem. Tez tez pozulur. Deqiqeden bir pozulur . Siz dediz ki dastamaz al ve namazi gil, qalan senlik deyil. Cunki senden asili olmayan bir xestelik dir. Allah sizden razi olsun. Eziyyeten meni elediz Allahin izni ile. Yoxsa artiq havalanirdim, bilmirdim ne edim , dushunurdum ki her namaz batildir. Teze dastamaz almaq heyri yox idi , cunki pozulurdu derhal. Indi de beledi. Amma siz dediyiniz kimi edirem. Allah razi olsun.
Sualim burdadiki cuma gunu mene cetin olur mescidde ayaqlari yumaq. Bele etmek olar- Cuma quslu alim, ve evden cixan moment dastamaz alim?, AMMA BILE -BILE KI YOLDA DASTAMAZ POZULACAG ve sonra mescidde MESX cekim? Allah sizden razi olsun. Sabr versin.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Sadəcə niyyət fərqlidir, adi çimməkdir.
2. Olar.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Top
qerib xanim
Дата 18 Feb 2009, 21:43
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Пользователь №: 13465
Регистрация: 30-05-2008

Цитата
4.Hz Ayşe (ra.) validemiz, peygamberimizle evlendiğinde kaç yaşındaydı?

Cavab:

4. Aişənin (r.a.) 9 yaşı olub.

SALAMALEYKUM SHEYX.sualim beledir.bu yaxinlarda turk kanallarinin birinde bir(islam alim ve kim odugunu bilmedim deqiq) bele bir cixish eledi ki, PEYGEMBER (s.a.s) AYISHA (r.a) ile evlendiyinde onun 17 yashi olub..bunu ona esaslanib deyiller ki,o zaman AYSHA(r.a) nin bacisinin 27 yashi olub..o bacisindan 10 yash kicik odugundan bele qenaete gelibler ki, AYSHA(r.a) nin 17 yashi olub..bunu duzgun qebul etmek olar?? onu da qeyd edim ki, verilishde qizlarin tez ere verilmesinden gedirdi..muselmanlarin qizlarini AYSHA(r.a)nin 9 yashinda ere getdiyi behane edib tez ere verilmesinden danishilirdi.yeni danishan o alimdi kim idise muselmanlara qizlarini tez ere vermesinde AYSHA(r.a) ni behane ile misal getirmesinler, cunki o zaman onun 17 yashi olub..

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Xeyr, 9 yaşı olub və o zaman nəinki Aişə (r.a.), hətta başqa qızlar da tez ərə gedirdilər. Elə öz nənələrimzə bax.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
salam
Дата 18 Feb 2009, 21:45
Цитировать сообщение
Unregistered
salam aleykum
seyx bir nefer cenneti bele fikirleshir
cennet shehvetlernen olsun+yani cenneti
dunyadaki qizlara nece yaxinliq edirsen ele tesevur edir,bele fikirleshmeknen
hemin insan kufur edir,haram edir, yoxsaki bu cur xeyallara getirmek caizdir?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Küfr etmir, lakin özünü yormasın, belə şeyləri fikirləşməkdənsə, bu cənnəti qazanmağı düşünsün. Əsas ora girməkdir, girəndən sonar ordan çox razı qalacaq.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Top
Guest
Дата 18 Feb 2009, 22:04
Цитировать сообщение
Unregistered
Цитата
AsSalamu alaikum wa RahmatuLLahi wa Barakatu.
1. Qardas, bir biznes ishi acdiqda orda subliminal reklamdan (el arasinda "25-ji kadr" deilir) istifade ede bilermi? Burda esas mahiet ondan ibaretdir ki, potensial aliji kytlesinin shyuraltina istediyin mali almagi/istifade etmei telqin edirsen, yeni inanin shyurunu manipulasia etmis olursan. Bu Sheriet baximindan halaldirmi?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1.Etmək olar, sadəcə əsas odur ki, reklam doğru olsun.
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!

Assalamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Hörmətli şeyx !
Bu "25-ci kadr" məsələsinin icazəli olması şəxsən mənə çox qəribə gəlir. Səhf eləmirəmsə bu cür reklamlara qadağa qoyulmuşdur telekanallar üçün. Və səbəb də o idi ki, TV-yə baxanda 1 saniyədə 24 kadr keçir və bu normal temp sayılır və insan beyni bunu rahat qavrayır.Lakin 25 kadr artıranda bu artıq insanın psixikasına təsir edir (şüuraltı yəni подсознание) və insan özündən aslı olmayaraq reklam olunan mallardan və ya xidmətlərdən istifadə edir , təxminən qipnoza bənzər bir şeydir. Nəticədə elə çıxır ki bu cür reklamlarla insanların seçim haqlarını tapdalamış olurlar və reklam olunanı insan beyninə yeridirlər.

Allah razı olsun!
Assalamu aleykum va rahmatullahi va barakatuh!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bu bir rəydir, əslən insan öz malını tərifləməlidir, əsas odur ki, tərifdə yalan olmasın.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Top
Guest
Дата 18 Feb 2009, 23:32
Цитировать сообщение
Unregistered
Цитата
essalamu aleykum
dul qadinla kebin kesdirende onun yaxinlarindan icaze almaq vacibdi?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bəli.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!

Bes onda bu ayeleri nece basha dushek?

Sizlərdən ölənlərin qoyub getdiyi zövcələr dörd ay on gün gözləməlidirlər. Onların gözləmə müddəti­ bitərkən müvafiq qayda üzrə özləri barədə etdikləri işə görə sizə günah sayılmaz.(2-234)

Sizlərdən ölən və zövcələr qoyub gedən kimsələr zövcələrinə bir ilin tamamınadək (evlərindən) çıxarılmamaq şərtilə baxılmasını vəsiyyət etməlidirlər. Əgər onlar ( çıxıb getsələr, müvafiq qayda üzrə özləri barəsində etdiklərinə görə sizə günah gəlməz.(2-240)

Sizin fikrinizce bu ayelerden bele chixmir ki, onlar oz barelerinde ixtiyar sahibidirler?

Zehmet olmasa cavab Qurandan olsun!

Cavab:

Vəli mütləq olmalıdır. Lakin siz həmişə dəlil Qurandan istəyirsiniz, məgər sunnədən dəlil qəbul etmirsiniz? Bu yaxşı əlamət deyil. Quranda vəlinin lazımlığı barədə kifayət qədər dəklil var: “(Ey möminlər!) Aranızda olan subay kişiləri və ərsiz qadınları, əməlisaleh (yaxud evlənməyə qabil) kölə və cariyələrinizi evləndirin. Əgər onlar yoxsuldurlarsa, Allah öz lütfü ilə onları dövlətli edər. Allah (lütfü, mərhəmətilə) genişdir, (hər şeyi) biləndir!” (Nur, 32). Burda evləndirin kəlməsi, yəni vəli durun, bu göstərir ki, bu məsələ vəli ilə olur.
“Allaha şərik qərar verən (Onu inkar edən) qadınlar imana gəlməyincə onlarla evlənməyin! Əlbəttə, Allaha iman gətirmiş bir cariyə, gözəlliyinə heyran olduğunuz bir müşrik bir qadından daha yaxşıdır. Həmçinin müşrik kişilər Allaha iman gətirməyənə qədər mömin qadınları (onlara) arvadlığa verməyin! Əlbəttə, Allaha iman gətirən bir kölə camalına məftun olduğunuz müşrik bir kişidən daha xeyirlidir. Onlar (müşrik qadınlar və kişilər) sizi Cəhənnəmə çağırdıqları halda, Allah sizi Öz izni ilə Cənnətə, məğfirətə (bağışlanmağa) çağırır və yaxşı düşünüb ibrət almaları üçün insanlara hökmlərini aydınlaşdırır” (Bəqərə, 221), “İçinizdən azad mömin qadınlarla evlənməyə maddi imkanı olmayanlar sahib olduğunuz (əllərinizin altında olan) mömin (cavan, iffətli) cariyələrdən (kənizlərdən) alsınlar. Allah sizin imanınızı (əqidənizi) daha yaxşı bilir. Hamınız bir-birinizdənsiniz. (Azad kişi və qul, azad qadın və cariyə-hamısı Adəm nəslindəndir. Onlar hamısı Allah bəndələri olduqları üçün yaradılış etiqad baxımından aralarında vəhdət, birlik mövcuddur. Buna görə də cariyələrə həqarətlə baxmayın). İffətini qoruyub saxlayan, zinakarlıq etməyən və aşnası olmayan cariyələrlə sahiblərindən icazə alıb evlənin və onların mehrlərini qəbul olunmuş qaydada verin! Əgər onlar (ərə getdikdən sonra) zina edərlərsə, cəzaları azad qadınlara verilən əzabın yarısı qədərdir. Bu (kənizlərlə evlənmək), (ehtiras, şəfvət üzündən) zina etməkdən qorxanlarınız üçündür. Əgər səbr edərsinizsə, sizin üçün daha yaxşı olar. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!” (Nisa, 25), “Boşanmış qadınların gözləmə müddətləri bitərkən aralarında barışıq və yaxşılıqla yaşamağa razılıq olduğu zaman onların təkrar öz ərlərinə nikah edilməsinə mane olmayın! Bu sizin Allaha və axirət gününə inananlarınıza verilən bir nəsihətdir. Bu (şəri baxımdan) sizin üçün daha təmiz (faydalı) və daha pakdır. Allah (sizin mənfəətinizi) bilir, siz bilməzsiniz!” (Bəqərə, 232).
Allah daha yaxşı bilir!
Top
Guest
Дата 18 Feb 2009, 23:46
Цитировать сообщение
Unregistered
Цитата
Salam aleykum
Qamət sən bir dəfə hansısa sulda Yezidin adının qabağında rahimahullah yazmışdın.Bu səhvən getmişdi yoxsa doğrudan da belə deyirsən?Linki tapa bilmədim.Maraqlıdır.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Doğrudan da belə deyirəm, çünki kafir deyildi, müsəlman idi. Dörd il müsəlmanların xəlifəsi olub. Sadəcə məsum deyildi, xilafəti zamanı bəzi haidsələr olmuşdu. Ona görə də şəkk yoxdur ki, qiyamət günü cavab verəcək. Amma bu ona rəhmət oxumağa mane olmur. Rəhmət bir duadır, Allah onu bağışlasın.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!

Xavaricler sizi bir balaca qorxudublar onlara aqziniza geleni deyirsiniz amma Yezid Ibn Muaviye peyqember ailesini vehshicesine qetle yetirdib ona rehmet oxuyursunuz?

Cavab:

Mən nə xəvariclərdən, nə də qeyrilərindən qorxmuram, bunu nədən götürdün. Sən qəribə müqayisələr edirsən. Huseynlə (r.a.) Yezidin (r.) arasındakı münasibətə qısaca baxsaq, bu hakimiyyət davası idi. Yəni Huseyn (r.a.) özünü hakimiyyətə daha layiq görürdü və müxalifətə çəkilmişdi, Məkkəyə, Abdulla ibn Zubeyrin (r.a.) yanına. Bu vaxt Kufəlilər onu aldadırlar ki, gəl bizə başçılıq et və biz səni hakimiyyətə gətirək. Huseyn (r.a.) də onlara aldanıb gedir Kufəyə. Kufəlilər də sonda onu öldürürlər. Yəni onların arasındakı problem dini problem deyildi, hakimiyyət mübarizəsi idi ki, kim xəlifə olsun.
Xəvariclər barəsində isə peyğəmbər (s.a.v.) demişdi ki, müşrikləri tərk edib işləri müsəlmanlarla olacaq. Sən sadəcə düzgün qiyas etmirsən.
Allah daha yaxşı bilir!
Top
Harun
Дата 19 Feb 2009, 01:44
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Пользователь №: 22274
Регистрация: 25-12-2008

Salam alekum

1 Gardas men burda(Turkiyenin kanali) Hilal tv-ni izleirem bilmek isdeiremki sizin bu kanal baresinde bilmeyiviz gerekdi.Burda Sehabelerin heyatinnan ve Gurandan dersder kecirler bu kanal nurcularin kanalidi yoxsa?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Belə kanallardan ehtiyatlı olun.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
Guest
Дата 19 Feb 2009, 01:48
Цитировать сообщение
Unregistered
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu.
InşəAllah Abu Bekr Mescidi hacan acilagaq?
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Gözləyirik, inşəAllah, açılmalıdır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Top
AmmarB
Дата 19 Feb 2009, 10:06
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Пользователь №: 22343
Регистрация: 17-02-2009

Ассаламу алейкум шейх.
1.Может ли женщина назвать свою свекровь МАМОЙ ?
2.Что делать если родители мужа настойчиво желают для невесты их фамилию?
3.Можно ли покупать кур (HALAL TOYUQ) в магазинах?
4.Можно ли делать BED DUA против того кто причинил моральную боль родителям (ответ обязательно иншаАллах с доводом)?
5.Шейх недавно по телевизору показывали про порчи.Например гробницу кто раскрывал умирали буквально через несколько дней,и говорят что порчу сделали против того кто расскроет эту гробницу.И много этому подобных вещей.И вот я у нас дома нащел книгу на Арабском языке.В этой книге есть и Амме джюз, и много другие суры и аяты.В неё еще вложены листочки с изображениями змеи, ружья и тд, и брат который прочитал этот текст сказал , что там написано на старом Азербайджанском языке.И самое главное на одном из страниц нарисован круг, внутри круга 5 ти или 6 ти гранная звезда, без надписей.Жена утверждает что рисунок нарисован либо кровью, либо ЗАФЕРАНом.В добавок хочу сказать что книга очень старая.Может ли это быть порчей, может ли что нибудь произойти если его сжечь? Ради Аллаха дайте нам совет.Это очень вожно.И пусть Аллах одарит вас добром.Ассаламу алейкум ва Рахматуллахи ва Баракатух.

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
1. Может, в знак уважения.
2. Посторайтесь избежать этого.
3. Можно.
4. Можно делать, просто оставьте это напоследок.
5. В исламе есть порча. Но есть и пути защиты от порчи, как Коран и зикры. Если этот лист и правду порча, читайте дома много Корана, много зикра, а тот лист сожгите.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!
PMНаписать письмо
Top
Ramin
  Дата 19 Feb 2009, 13:33
Цитировать сообщение
Unregistered
Assalamu aleykum, sizlerden bir sualim var, menim istediim bir xanim (kebinimiz var) xerden mennen gizdin bir oglanla telefonla daniwirdi, men bunu bilennen sonra mene deirki o menim dostumdu ve men onu sennen evel taniyiram ve menim aglimda pis mena yox idi onuna telefonda daniwanda. soruwuram bes mene neya demedin, deir ki problem yaratmag istemirdim. Sonra aydin olduki o onun ke4miw istediyidi ve onlar 3 ildiki ayriliblar.
Bir weyde deim ki o bilirdi ki men bilsem onu danliyaram ve ona gore demirdi.
Men onunla ayrilsam Allah tereften gunax gazanaram?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Təbii ki, bu yaxşı əməl deyil. Ayrılmağa səbəb olsa da, siz tələsməyin, bəlkə o əməlindən peşman olub və bir daha belə etməyəcək.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Top
Ehli_Sunna
Дата 19 Feb 2009, 15:34
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 110
Пользователь №: 6534
Регистрация: 21-10-2007

Assalam aleykum wa rahmatuLlahi wa barakatuhu!
Sheyx, qan ne vaxt necis olur?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Qan nəcis deyil, nə dəstəmazı pozur, nə də qüslü.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


--------------------
Поистине, Аллахь не лишает людей знания внезапно, а лишает их его забирая к себе ученых.Когда же не останется ученых, люди изберут для себя невежественных предводителей, которым будут задавать вопросы, а те в свою очередь будут издавать фатвы не имея знаний.Так они сами впадут в заблуждение, и собьют с прямого пути других.
PMНаписать письмо
Top
AykuT_555
  Дата 19 Feb 2009, 16:28
Цитировать сообщение
Unregistered
selamun aleykum ve rahmetullahi ve bereketu
1.Âl-i Beyt sevgisinin dinimizdeki yeri nedir?
2.Sahabe sevgisinin dinimizdeki yeri nedir ki, bazı guruplar sahabelerden bir kısmına düşman olmaları yüzünden ehl-i dalalet kabul ediliyorlar?
3.Hz. Ali’nin, kendisine muhabbet edenlerin namazlarını kıldığı söyleniyor. Bunun gerçek bir yönü var mıdır?
4.Az da olsa bazı alevi köylerinde şöyle bir hurafeye hala inanılıyor: Deniliyor ki, oruç, aslında üç gün olarak farz kılınmıştı. Cebrâil Aleyhisselâm, orucun farz oluşu hakkındaki ayeti getirdiğinde, peygamber efendimizi (asm.) Medine’de bulamadı; ay
5.Ehl-i Sünnete ve Şiîlere göre on iki imam meselesinin aslı nedir?
6.Şiîliğin doğuşu nasıl olmuştur?Şiî akımı kaç bölüme ayrılır ve inanç olarak farklı yönleri nelerdir?
7.Batınîlik (İsmailiyye Fırkası) nasıl ortaya çıkmıştır? Bu mezhebin dinî yönü mü, siyasî yönü mü daha ağırlıklıdır?
8.Alevîlik nasıl doğmuştur? Bir mezhep mi yoksa bir tarikat mıdır?
9.Bir Müslüman, Hz. Ali (ra.) ve Âl-i beyt’i sevmekle ibadet sorumluluğundan kurtulabilir mi?
10.Alevî-Sünnî ayrılığına son vermenin bir çaresi yok mu?
11.Bazı çevreler Hz. Ali’nin ölmediğini, İbn-i Mülcem’in öldürdüğü şahsın -hâşâ- onun (ra.) kılığına girmiş bir şeytan olduğunu iddia ediyorlar. Bu iddiaya ne dersiniz?
12.Az da olsa, bazı kimselerin Hz. Ali’ye “İlâhlık” yakıştırdıklarını işitiyoruz. bu iddiaya ne cevap verirsiniz?
13.Bazı kimselerin Hz. Ali’ye “peygamber” dediklerini işitiyoruz. Bu iddia, nereden kaynaklanmaktadır ve bunlara nasıl cevap vermek gerekir?
14. Bazı kimseler: “Biz, Hz. Ali (ra.) camide şehit edildiği için camiye gitmiyor ve namaz kılmıyoruz” diyorlar. Böyle bir anlayışın dinimizde yeri var mıdır?
15.Bazıları tarafından, “Kur’ân-ı Kerim, Hz. Ali (ra.)’a gönderildiği hâlde Cebrâil (as.) onu Muhammed’e (asm..) getirdi.” diye iddia ediliyor. Bu hususta ne diyorsunuz?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Çox yüksək məqamı var.
2. Peyğəmbərdən (s.a.v.) sonar səhabələr gəlir, yəni onlara düşmən mövqe tutmaq peyğəmbərimizə (s.a.v.) qarşı düşmən olmaqdır və bu zəlalətdən başqa bir şey deyil.
3. Bu nağıldır.
4. Bu heç 1001 gecə nağıllarında da yoxdur.
5. Əhli sunnəyə görə bu dəlilsiz və sübutsuz ixtira olunmuş bir təriqətin iddiasıdır.
6. Bu bir siyasi hərəkat idi. Əsasən firqə kimi tabiinlərdən sonar zühur edib. Kökündə də fərqlənmək ideyası durub. Sonrdan tarixən formalaşaraq din forması alıb.
7. Bunlar hamısı siyasi hərəkatlar olub.
8. Bu da həmçinin siyasi hərəkat olub və seçilmək üçün bir əqidə götürüblər.
9. Xeyr.
10. Son Quran, Sünnə və sələfin fəhminə dönməkdir.
11. Bu nağıldır.
12. Bu küfrdən başqa bir şey deyil.
13. Bu da küfrdür.
14. Bu batil fikirlərdir.
15. Bunlar hamısı batildir.

P.S. Sizdən xahiş edirik, gələcəkdə suallarınızı 5-5 parçalayın, belə çox suallara bir post daxilində cavab vermək, sonradan onu oxumaq həm sizə, həm bacı-qardaşlara, həm də bizə çətindir.

Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Top
AykuT_555
  Дата 19 Feb 2009, 16:29
Цитировать сообщение
Unregistered
selamun aleykum ve rahmetullahi ve bereketu
1.Hilâfetin, öncelikle Hz. Ali’nin (ra.) hakkı olduğu halde, bu hakkın gasp edildiği iddiasına ne dersiniz?
2.zı alevîler ehl-i sünnete mensup Müslümanları Yezit’in zulmüne taraftar olmakla suçluyorlar. Bu suçlamaya karşı ne dersiniz?
3.Aleviler müslüman mıdır?
4.Sünni bir hanım alevi bir erkekle evlenebilir mi?
5.Alevi olan birisinin evinde yemek yenilir mi?
6.Hariciler kimdir, nasıl ortaya çıkmıştır ve temel özellikleri nelerdir?
7.Şia'nın Hz. Alinin ilk halife olması gerektiği iddiasına getirdikleri deliller nelerdir, bu iddialara nasıl cevap verilebilir?
8.Vahdet-i Vücut hakkında biraz bilgi verir misiniz?
9.İslamiyet’teki mezheplerin farklı oluşunun hikmeti nedir?
10.İslâmî Mezhepler ile Hıristiyanlıktaki Mezhepler Arasında bir benzerlik söz konusu mudur?
11.Şafii mezhebine göre kadına dokununca abdest bozuluyor. Fakat hac eda edilirken kadına dokundukları halde abdestleri neden bozulmuyor?
12.Mezhepler arasındaki farkların sebebi nedir izah eder misiniz?
13.İslami konularda insanların birbirlerinden farklı düşünmelerinin (ihtilaflarının) sebepleri nelerdir?
14.Aynı dinin mensupları niçin dinde ihtilaf etmiş ve 73 fırkaya bölünmüşlerdir?
15.Müslümanlar arasındaki farklı anlayışların kaynağı nedir ve bunları nasıl değerlendirmeliyiz?
16.İslam Tarihinde Hacer'ül Esved'i parçalayan ve binlerce hacıyı öldüren Karamitalar (Karmatiler) Kimlerdir?
17.Ehli Sünnet ekolun görüşleri mutlak doğru görüşler mi? Bu islami olmayan bir iddia değil mi?
18.İbni Teymiye iktida adli eserinde Mevlid kandili iyi niyetle kutlarsak bunda sakınca olmadığını söylüyor mu?
19.Tefsir dersleri yapanlardan bazıları, reformcuları örnek veriyor. Tavrımız ne olmalıdır?
20.Hz. Aişe'nin cemel vakasındaki tutumu ile Ahzab suresi 32-33. ayetteki emirler (evlerinizde oturun) nasıl değerlendirilmelidir?
21.Mezheb ve meşreb ne demektir?
22.Akide'de Tahavi Mezhebi var mıdır?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Böhtan.
2. Xeyr, bu yalandır.
3. Onlar barədə şübhə var.
4. Xeyr.
5. Çalışmaq lazımdır ki, belə firqələrdən ehtiyatlı olun.
6. Onlar bir zəlalət firqəsidir, təməli də budur ki, böyük günah sahiblərini kafir görürdülər.
7. Bu batil iddialardır. Ən xülasəsi demək lazımdır ki, əgər olmalı idisə, olmalıydı. Əks halda bu ittihamdır. Baxmayaraq ki, əvvəl-axır Əli (r.a.) xəlifə oldu axı.
8. Belə bir firqə var, inşəAllah, baxıb daha geniş yazaram.
Vəhdətul Vucud dini deyil, fəlsəfi bir məzhəbdir. Onların dediklərinə görə Allah ilə təbiət eyni həqiqətdir. Onlara görə Allah yaradılmış bu aləmin simasıdır -Allah bu deyilənlərdən pakdır, uzaqdır-. Gördüyümüz bütün maddiyyatlar Allahın mövcudluğundan xəbər verir amma bu o demək deyil ki, Allah ayrıca bir zatdır. -Allah bu deyilənlərdən pak və ucadır-.

9. Təbii ki, bu yaxşı əlamət deyil, hamısı Quran və Sünnədən uzaq düşmə səbəbindəndir.
10. Ola bilər ki, müəyyən qədər oxşasınlar. Firqələrin yaranma səbəbləri əslən əhli-kitabdan nəyisə götürmələridir.
11. Səhih budur ki, pozulmur.
12. Alimlərə dəlillərin çatması və onların ictihadları.
13. Elmi səviyyələri, məsələyə yanaşmaları və s.
14. Kitab və Sünnədən uzaq düşdüklərinə görə.
15. Sələfin fəhmindən uzaq düşüblər. Bu məsələlərdə haqqı tapıb ona tabe olmaq lazımdır.
16. Batil firqələrdən biridir.
17. Sual aydın olmadı.
18. Xeyr, bu yalandır.
19. Sələfin təfsiri.
20. Ayədə məna o deyil ki, bayıra çıxma. Yəni burda nəzərdə tutulan qadağa məhrəmsiz çıxmaqdır, Talha (r.a.) və Zubeyr (r.a.) Aişənin (r.a.) məhrəmləri idi.
21. Məşrəbi bilmədim, baxaram, inşəAllah.
Ərəb dilində məşrəb sözü şəribə yəni içdi sözündən götürülmüşdür. Məşrəb düzəldilmiş söz olaraq içəcək mənbəyi deməkdir. Amma bunu sizin hansı mənada soruşduğunuzu bilmirəm.

22. Sadəcə Tahavinin əqidəsi var, o da sələfin əqidəsidir, ayrıca belə əqidə yoxdur.

P.S. Sizdən xahiş edirik, gələcəkdə suallarınızı 5-5 parçalayın, belə çox suallara bir post daxilində cavab vermək, sonradan onu oxumaq həm sizə, həm bacı-qardaşlara, həm də bizə çətindir.

Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Top
tuncay
Дата 19 Feb 2009, 17:06
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Пользователь №: 22318
Регистрация: 28-01-2009

salam aleykum,seyx,biir nefer var,duzdu ehli sunne vel camaat deyil,ancaq ehli sunnedir,amma o da yarimciq,deyir,men sie ile sunninin qarisigiyam,ele namazda semi Allahu limen hemidehi demir,Rabbene lekel hemdi demir,namazdan sonra zikri elemir hec vaxt,bu zaman batildi namaz,yoxsa?
2)hec sunnet namazlarini qilmir,iqame vermir,evvel iqameni deyirdi,sonra oyrendi ki,vacib deyil,terk eledi,cume namazlarine getmir,duzdu isti olanda gedirdi,indi ise deyir ki,soyuqdu mescidde destemaz alsam,xestelenecem,amma biz tetilde olanda da imkan ola ola getmirdi,gunahi boyukdur bunun?
3)men evvel deyirdim ki,sunnet namazi qil,deyir istemirem,vacib deyil,deyirem ki,savabi coxdu,deyir men istemirem savab,seher namazina hec durmur,ancaq ferzleri elemeye calisir,duzu,hec ferz namazlarini da vaxtinda qilmir,ne soz deyirsen xeyri yoxdu,deyir vehhabi ele vehhabi bele,deyirem ki,ele deme de,olmayan seyi deyirsen,deyirem ki,sen ele demekle ser yixmis olursan onlarin ustune,yeni ehli sunne vel camaatin,deyir yox ele deyil,deyir ki,vehhabiler ozlerine ne serf edirler,onu deyirler,deyirem ele deme de,yene de deyir,deyirem ki,vehhabi deme de,selefidirler onlar,deyir ki,ad deyismekle mahiyyet deyismir,deyirem ki,mahiyyet nedir bes?deyir,eqide,ozu de ele birisidir ki,ozunun her dediyini duzgun zenn edir duz oldu olmadi, qarsisindakinin dediyini qebul etmir,men de daha mubahise elemirem,fikirlerinizi bilmek isteyirdim,kecen suallarima cavab verdiyinize gore cox sag olun,Allah razi olsun,buna da cavab versez,memnun olaram,salam aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Bu namaz batildir. Bir də bu onda şinni məzhəbidir. Həm şiə, həm də sünni məzhəbində Səni Allahu limən Həmidəh var axı?
2. Bu öz havasına uyğun məzhəb qurub.
3. Bunun halı çox gülməlidir. Özü özünə sərf edənlə oturub-durur, amma başqalarını ittiham edir. Ciddi adam olmaması görünür, belə adamlara vaxtını çox sərf etmə.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
Leman
Дата 19 Feb 2009, 19:22
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Пользователь №: 7065
Регистрация: 05-11-2007

as salam aleykum va rahmatullahi va barakatuhu

Dini forumlarda faydalı məlumatları əldə etmək üçün üzv olmaq lazım olur. Kişi adı ilə üzv olmaq olar, yoxsa bu yalan sayılır?

jazakaLlahu xayran

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bu yalandır və çəkinin. Neytral adlardan istifadə edə bilərsiniz, məsələn, sülh, gül və s.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


--------------------
Умар (р.а) сказал: «Подсчитывайте свои поступки до того, как вам их подсчитают, и взвешивайте свои деяния до того, как их положат на весы Судного Дня. Ведь если вы взвесите свои поступки сегодня, то это облегчит ваш расчет завтра. И готовьтесь к вашей главной встрече в жизни: «В тот день вы предстанете (перед Аллахом), и не скроется из вас скрывающийся»
(«Аль-Хакка», 18) («Манакыбу Умар ибн Аль-Хаттаб» имама Ибн Аль-Джаузи).
PM
Top
Guest
Дата 19 Feb 2009, 19:59
Цитировать сообщение
Unregistered
Salam Aleykum ve rahmetullahu ve berekatuhu..Qamet qardash namazdan namaza shalvarin balagini yigib sonra acmaq duzgundur? Essalamu aleykum ve rahmetullahu ve bereketuhu.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Geyimin topuqdan aşağı düşməməsi kişi üçün çox vacibdir. Siz deyəni edə bilərsiniz, əgər namazdan xaric edə bilmirsinizsə.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Top
_ДЖИГИТ_
Дата 22 Feb 2009, 02:35
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Пользователь №: 22198
Регистрация: 09-11-2008

Assalamu aleykum va rahmatullahu va baraktuhu!
1Qardashim necesiz?
2 exi bele demek olarmi Vallahi sen ixlasla Allaha dua etsen Allah duani qebul eder. bele demek olarmi?
3 Apelyasia mehkemesi yene temin etmeyib Mecidimizin idiasini, exi meger bu tutulanlar Mtn terefinden bizim mecidde tehluke torede bilerdilermi? tezeliycen olan mesele. onsuzda her shey Allahin iznile olur, yeterki Musulmanlar Tevekullu guclendirsinler!
4 exi Kafir, ve ya cahil , hansisa musulmanin daliycan danishirsa, Qiyamet gunu haqqini isteyecek hemen bu kafirden ve ya cahilden? kafirden Musulman oz haqqini isteyecekmi? isteyeceksen Musulman oz gunahinimi onun boynuna vuracag?
5 indiyene kimi Shiyelerin alimleri oz Hedis kitablarinda SEHIH ve ya Zeif ve ya Uydurma hedisi arashdirmayiblarmi?
6 eger arashdirmayiblarsa onda Biharul envarda, Kafide, olan butun hedisleremi iman getiriler?
7 Qardash necesen yaralarin duzelib? qelpeleri cixardiblar?
8 birde Qardash bashqa bashqa mescidlerden sikayetler gelir, Lezgi mescidindede Ramin qardash nesihet etdi! Allah razi olsun. exi sende xutbelerinde xatirlat Qardashlara, Allah musulmanlara komek olsun!
9 Gurcustanli Veysel Qardashin mp3 xutbelerini hardan tapa bilerem , ALLAH RIZASI icin kimde varsa menim maile yazsin, , bunu istifadeci olan baci qardashlara deyirem! Allah hamidan razi olsun! kimde olsa rodjer_89@mail yazsin!
Assalamu aleykum va rahmatulllahu va barakatuhu

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Əlhəmdulillah.
2. Olar.
3. Bəli, ciddi təhlükə idi və təvəkkül səbəblə olmalıdır. Sadəcə səbrli olaq, bu gecikmə də xeyir də var.
4. Ola bilsin ki, bəli.
5. Xeyr, demək olar ki, yox.
6. Onların neçə alimi var ki, deyirlər ki, bu kitablarda nə varsa, hamısı səhihdir.
7. Əlhəmdulillah, yaxşıyam. Qəlpələrdən lazım olanı çıxardılar, lazım olmayanlar isə yadigar qaldı.
8. İnşəAllah.
9. Bilmirəm.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


--------------------
Шейхуль-Ислам Ибн Таймия говорил: “Если в мусульманах есть слабость или они слабы, а враги их имеют над ними превосходство, то это по причине их грехов”. См. “Джауабу-ссахих
PMНаписать письмо
Top
Guest
Дата 22 Feb 2009, 07:18
Цитировать сообщение
Unregistered
Suleymanov Qamet size bir muhim sual vermek isterdim.Rica edirem ki suali , cox acig ve duzgun shekilde cavablandirasniz ve ne vaxtsa hansisa terefe "firlatmayasaniz".
Prezident ILham Eliyev selefidirmi? selefidirse buna subutnuz nedir?eyer selefi deyilse o zelalet ehlidirmi??
siz selefi olmaynalara ya zelalet ehli yada bidetci deyrsniz bu yuzden rica edirem suali degig cavblandiriniz.

Cavab:

Cənab Quest, bilin ki, əvvəla, biz heç də hamıya demirik ki, sələfi olmayan ya bidət əhlidir, ya da zəlalət əhlidir. İkincisi, prezidentimiz müsəlmandır. O bunu əməli ilə göstərib. Üçüncüsü də, mən heç vaxt heç nəyi fırlatmıram, ola bilsin ki, sual verən fırladandır və elə bilir ki, camaat da fırladandır. Bu çox səhv fikirdir.
Allah daha yaxşı bilir!
Top
tuncay
Дата 22 Feb 2009, 09:39
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Пользователь №: 22318
Регистрация: 28-01-2009

salam aleykum,seyx,sessiz namazlari ve sunnet namazlarini evde qilanda olarmi ki bir az sesli qilim,cunki sesli olanda daha cox baglaniram,hem de sessiz qilanda seytan vesvese eliyir,salam aleykum.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Yaxşıdır ki, sünnətə uyğun qılasan. Yəni təkbirləri azca səslə edə bilərsən.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
tuncay
Дата 22 Feb 2009, 09:44
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Пользователь №: 22318
Регистрация: 28-01-2009

1)salam aleykum,seyx,bele bir hedis oxumusam ki saytdan{abubakr-mescidinden},seheri qilanda secdeye gedende gunahlarin yuxaridan asagi tokulur,sonra zohru qilanda ele,diger namazlarda da ele,heqiqeten eger ixlasli qilsaq namazi gunahlar basdan asagi tokulurmu?2)boyuk gunahlar nezerde tutulur,yoxsa kicik gunahlar?3)umumiyyetle namaz boyuk gunahin yuyulmasina keffaredi?meselen yalan kimi

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Bəli, kiçik günahlar.
2. Xeyr, böyük günahlar yalnız tövbə ilə yuyulur.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
tuncay
Дата 22 Feb 2009, 09:47
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Пользователь №: 22318
Регистрация: 28-01-2009

salam aleykum,seyx, bir insan Allaha oz axireti ucun dua edir,bagislanmagi ucun,tovbesinin qebul olunmagi ucun,basqa bir insan da dunya nemetleri ucun Allaha dua edir,demek isteyirem ki,birinci dua ikinci duadan ustundur Allah qatinda?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bəli.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
tuncay
Дата 22 Feb 2009, 09:50
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Пользователь №: 22318
Регистрация: 28-01-2009

salam aleykum,seyx,ilahiyyat mescidinin imami sureleri tez tez oxuyur,xususile fatiheni,men de mecburam tez tez oxuyum,eger tutaq ki imam tez oxusa ve men de meselen ihdines siratal mustaqime catsam, gedim rukuya,yoxsa oxuyum axira kimi tez sekilde gedim rukuya,yoxsa oxuyum axira kimi tez sekilde?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Belə vəziyyətdə o rəyi götürün ki, səsli namazda imamın arxasında Fatihəni oxumayın. Çünki bu artıq bir yarışa bənzəyir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
tuncay
Дата 22 Feb 2009, 09:52
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Пользователь №: 22318
Регистрация: 28-01-2009

salam aleykum,seyx,mescide girende yuksek sesle namaz vermek duzgundur,yoxsa ozun ucun asagi sesle salam vermelisen,yeni oradaki insanlara olan salami deyirem,salam aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Aşağı səslə ver.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
tuncay
Дата 22 Feb 2009, 09:53
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Пользователь №: 22318
Регистрация: 28-01-2009

salam aleykum,seyx,bir ilahiyyatcinin felsefe ile mesgul olmagi duzgundurmu?salam aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bəyənilmir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
tuncay
Дата 22 Feb 2009, 09:55
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Пользователь №: 22318
Регистрация: 28-01-2009

salam aleykum,seyx,her hansi bir sexsin mescidde qulaqciq vasitesile xutbeye ve yaxud Qurana qulaq asmasi beyenilen haldi,yoxsa duzgun deyil?salam aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Əgər namaz vaxtı deyilsə, eyib etməz.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
tuncay
Дата 22 Feb 2009, 09:58
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Пользователь №: 22318
Регистрация: 28-01-2009

1)salam aleykum,seyx,qusl alan zaman destemaz aldiqdan sonra agiz ve burunu yumaq,bele bir sey varmi?2)yoxsa ele destemaz aldiqdan sona kecmeliyik basi ve bedeni yumaga?3)umumiyyetle destemaz zamani 3-cu defe agzina su alanda bogazi yaxalamaq,bele bir sey var sunnede?4)bir de qusl zamani bogaz yaxalanmalidir?salam aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Bunu qüslün əsnasında et, həmçinin əgər qüsüldən sonar dəstəmaz alacaqsansa, dəstəmazda.
2. Əsas boğaz yox, ağızdır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
tuncay
Дата 22 Feb 2009, 10:00
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Пользователь №: 22318
Регистрация: 28-01-2009

salam aleykum,seyx men telebeyem,orada da aydin meseledi qizlar var,men de ele olur ki,danisiram onlarla,yeqin ki mene gunah yazilir,onlar mene nese soz deyende menim onlara baxmamagim ve dinlemeyim duzgundur,yoxsa hormet elameti olaraq baxim?salam aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Ehtiyac olmadan söhbət eləmə, çalış çəkin.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
tuncay
Дата 22 Feb 2009, 10:03
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Пользователь №: 22318
Регистрация: 28-01-2009

salam aleykum,seyx,ilahiyyat mescidinde namazdan sesli zikr edirler,siz de deyirsiz ki sesli zikr bidetdi,here ozu elemelidir,sesli zikri Abu Henife getirib dine,yoxsa onun terefdarlari ozleri uydurublar sonradan?salam aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Ondan sonra gələnlər ediblər bunu.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
tuncay
Дата 22 Feb 2009, 10:11
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Пользователь №: 22318
Регистрация: 28-01-2009

salam aleykum,seyx men zooparkin yaninda yasayiram ve burada da bildiyiniz kimi sie mescidi var,onlar da bir de gorursen baslayirlar mersiye demeye,meselen bu il asura gununden evvelki gun axsam basladilar ele demeye,men de dostuma dedim ki,yene basladilar ulamaga,indi men onlarin haqqina girmisemmi?salam aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Yaxşıdır ki, belə sözlərdən çəkinəsən. Düzdür, bu “nöşün belə oldu” məclisləridir. Lakin təhqirlərdən çəkinin.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
tuncay
Дата 22 Feb 2009, 10:12
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Пользователь №: 22318
Регистрация: 28-01-2009

salam aleykum,seyx,mescidde dini sohbetden kenar sohbetler etmek olar?
salam aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Ehtiyac olsa, əks halda yox.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
tuncay
Дата 22 Feb 2009, 10:16
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Пользователь №: 22318
Регистрация: 28-01-2009

salam aleykum,seyx,men duzdu her defe yox bezi vaxt subh namazindan haradasa yarim saat durub gece namazi qiliram,sonra da subhu,bu subhden evvelki olan vaxt gecenin axir 3-de biri sayili?
salam aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Gözəl, Allah razı olsun. Qıl belə, əsil vaxtı sayılır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
Guest
  Дата 22 Feb 2009, 18:59
Цитировать сообщение
Unregistered
Assalamun aleykum və rəhmətullahi və bərəkhətuhu. Kef hal əxi? Mənim sizə bir sualım var. Zöhr və Əsr namazının sünnətləri ayrı-ayrılıqda 2rükət 2 rükətdir. Bəs onları birləşdirib 4 rükət eləmək olarmı? Assalamun aleykum və rəhmətullahi və bərəkhətuhu.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Sünnədə məşhur olanı 2+2 gəlib, ona görə də ayrı-ayrı qılsan daha yaxşı olar.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Top
Ehli tovhid
Дата 22 Feb 2009, 22:36
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Пользователь №: 22316
Регистрация: 28-01-2009

salamun aleykum Qamet qardaw Allah sizden razi olsun Insallah,size bele bir sualim var Seyx eger qadin heyizdidise ondan kimse soruwursa namaz qilmisan meselen dayisi yada atasi deye bilerim he,bu gunah sayilirmi?ALLAH RAZI OLSUN INSALLAH SALAMUN ALEYKUM

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Əgər utanırsa, eyib etməz, desin ki, qılmışam, amma qəsdi olsun ki, bir neçə gün əvvəlki namazı deyir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмоСайт
Top
Ehli tovhid
Дата 22 Feb 2009, 22:42
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Пользователь №: 22316
Регистрация: 28-01-2009

Salamun aleykum Qamet qardaw Allah sizden razi olsun Insallah,Seyx evde hec kim meni qebul etmek istemir deyiler duzgun namaz qilmirsan yeni ancaq wiyele duzdu deyilerki ya qayit wiyekimi namaz qil yada hec qilma yeni namazi terk etmeyim istiyirler,men ne edim?salamun aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Sən çalış onların yanında aşkar namaz qılma, onları açıq-aydın dəvət etmə.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмоСайт
Top
salafy
Дата 23 Feb 2009, 10:42
Цитировать сообщение
Unregistered
Salam Aleykum!

1. Mueyyen gunlerde ruhlar geze bilirlar? Yani ailelerine bash chekmek ve s. Eger bela deyilsa neye gore 4-cu gunler bunu adete cheviribler, buna delil nedir?
2. Dua edarak kiminsa (ovliyalarin) ruhunu chagirmaq olarmi?
3. Ekstrasensin tesir quvvesi varmi? Yani danishanda her sheyin Allahin izni ile oldugunu deyir,amma ozune de ekstrasens deyir. Guya eli ile mualice edir, kosmosdan enerji axni gelir ozu de enerjinin sesi de gelir ve s. Bunlara inanmaq guluncdurmu? Hetta televiziyada bunu subut eliyir. Umumiyyetle Allah Peygamberlerden bashqa kimlerese bela bir mocuze vera bilarmi?

Salam Aleykum! Allah razi olsun Amin!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Ruh barədə dəqiq bir şey yoxdur. Amma cümə axşamı gəlmələri düzgün deyil.
2. Xeyr.
3. Çalışın belə adamlardan çəkinin. Kosmosla əlaqəsi varsa, Baykonur və ya NASA-nın saytına baxıb ordan məlumat əldə edin.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Top
Guest
Дата 23 Feb 2009, 12:41
Цитировать сообщение
Unregistered
Assalamu Aleykum. Sizden meslehet almaq istiyiram. Menim atam menim ve diger ovladlarinin (qiz ve oglan) aile qurmasina qarshi chixir. Hereye bir behane tapir. Onun uchun eqide ve ya terbiye hech bir rol oynamir. Deyir bu oglan filan rayonludur onlar pis olur, bunun burda qeydiyyati yoxdur yalanchidir qachib gedacak, bu qizin ailesi belke pisdir, bu qiz beladir, o eladir ve s. Hech tanimaq da istemir. Bize de deyir ki, oxuyun, yaxshi yerlarda ishlayin, xarici olkelere gedin. Guya meslehet verir. Qeyd edim ki, biz hamimiz universiteti bitirmishik hamimiz da Elhamdulillah ishlayirik. Allahin komeyi ile ishe de ozumuz duzelmishik, universiteti de ozumuz bitirmishik. Halbuki indiya qeder o, bizim uchun 1 qepik bela qazanmayib, ve xerclemeyib, hech kime agiz achmayib, evda chorek olmayanda bir addim bela atmayib. Hette bize deyir ki, hele ne yashiniz var (25, 28, 30). Guya biz hele balacayiq. Bela bir insanin bize gadagha qoymasina haqqi varmi? Valideyndir deyib her hereketini yola veririk. Amma aile qurmaq ela meseledir ki, burda halalliq olmalidir. BIZ ne etmaliyik? Biz anadan olandan onun uchun Allahdan hidayet istayirik,sebr istayirik amma olmur. Hech bir qohumla elaqe saxlamir, deyir hami pisdir. Meslehet uchun hech kimi dinlemir. Buna ne ad vermak olar? Xahish ediram bize meslehet verasniz. Biz bize gelmek istayan elchiya ve yaxud xoshumuza gelen qiza ne deyak? Deyak ki, atamiz bizi aile qurmaga qoymur... Men hela bura bir qismini yazdim. Insan ne qeder soyush soyer, insan ne qeder qargish eliyar, butun gunu bosh-bosh oturmaqla kechir, her sheya qarishir. Ne halal bilir, ne haram, ne gunah, ne savab... Bizim ailede hami esebidir. Artiq hech kim bir birile yola getmir. Oz valideynini da dinlamir. Anasini ela soyur ki, tut qulagivi qach.Vaxtinda anama dedik ki, boshan dedi ki, belke duzeler. Indi de deyir ki, gecdir. Allaha and olsun ki, hech neyi shishirdib demiram, eksine bir az medeni deyiram. Allah rizasi uchun bize meslehet verin.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Doğrudan da yaxşı vəziyyət deyil, Allah sizə kömək olsun. Əgər doğrudan da belədirsə, siz evlənin, xüsusən də özünüzü dolandıra bilirsinizsə. Bacınıza da özünüz razılıq verin.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Top
diana
Дата 23 Feb 2009, 16:45
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Пользователь №: 381
Регистрация: 26-05-2004

salam aleykum
pochemu proroka sas i Abu bakra poxoronili v dome Aishi?(ved okolo moqili namaz batil)

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Пророка (с.а.в.) понятно, пророков хоронят там, где они умерли. Абу Бакр (р.а.) когда умер по общему согласию его похоронили рядом с пророком (с.а.в.), потому, что при жизни они всегда были вместе. После того как похорoнили пророка (с.а.в.) Аиша (р.а.) уже не жила там. А этот дом тогда находился не в мечети, а снаружи.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!


--------------------
ey oglum
dünya geçici ve kisadir,senin dünya hayatin ise azın azıdir,bunun da azının azı kalmış cogu geçmişdır
logman e.s
PMНаписать письмо
Top
diana
Дата 23 Feb 2009, 16:49
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Пользователь №: 381
Регистрация: 26-05-2004

salam aleykum
sheyx u menya vot kakoy vopros:yesli muy dal jene perviy talaq a potom zblizilsya(do istecheniya pervoqo pereoda iddi) eto onuliruyet perviy talaq ili eto schitaetsya zina?

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Нет, анулирует, она считается женой. Но талаг считается за один, у него остается два талага, поэтому он должен быть осторожным.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!


--------------------
ey oglum
dünya geçici ve kisadir,senin dünya hayatin ise azın azıdir,bunun da azının azı kalmış cogu geçmişdır
logman e.s
PMНаписать письмо
Top
diana
Дата 23 Feb 2009, 16:52
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Пользователь №: 381
Регистрация: 26-05-2004

salam aleykum
"Allahin qanununu deyishmek" ne demekdi?zahiren sade gorunse de bir meqale oxuyandan sonra chashdim.(Allah rizasi uchun misal da getirin)

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Allahın qanununu dəyişməyə misal, Allahın qanunu ilə deyil, başqa qanunu əsas götürmək və onu şəriətdən görməkdir. Bu vaxt o qanunu dəyişən sayılır, əks halda qanun dəyişən sayılmır. Çalışın belə məqalələri oxumayın, xüsusən də elminiz zəifdirsə.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


--------------------
ey oglum
dünya geçici ve kisadir,senin dünya hayatin ise azın azıdir,bunun da azının azı kalmış cogu geçmişdır
logman e.s
PMНаписать письмо
Top
EHLI_MESCID
Дата 23 Feb 2009, 21:47
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Пользователь №: 22330
Регистрация: 07-02-2009

Assalamu aleykum va Raxmatullahi va Barakatuhu!1.Qamet qardash,necesiz?2.sheherde bilmirem deqiq,men rayonda yawayiram ve burda yas yeri olanda,maqar qurulur,suretle hardasa saat 1radelerinde cenaze yuyulandan sonra cenaze namzi qilir,molla ve sonra kiwiler aparib meyidi,defn edirler ve sonra kelib eysan yeyirler.bura kimi spisok olmur.bu ne derece duz emeldi?3.sonra hadiseler,lap ifrata varmaqla texminen bele cerayen edir,molla emi hemin defnden sonra maqara qayidanda camaata,hesablayib elan edir 3cu filan kundu,7si filan kun ve 40filan kun!sonra yeni 3de heyvan kesilir qazanlar asilir,ve camaat saat 1radelerinden bawlayirlar toplawmaqa ve maqara etap etap dolan adamlar awdan,bozbawdan ve sayreden yeyir aralarinda ordan burdan sobet edir ve herden maqarda en bawda oturmuw,molla eminin kah Fatihe suresi kah diker,sureleri ozune "mexsus avazla"bisavad biyabirci halada oxuduquna qulaq asirlar ve kim istese ordaca,pulu nexd odemekle yasin suresin oxudur,ve molla oxuduqdan sonra bunun savabin tapshirilmish oluye,adi ve atasin,adini cekerek ordaca dua ederek bexsh edir.sonra molla yeyenler diyilir terpenmeyin,bir fatihe verim sonra sufreden birinci corek,yiqilir ve sonra bu partiya cixir pul yazilib baw saqliqi vermeye,diqer partiya kelib oturur.ve bu belece 7,ve 40da tekrar olunur,40biraz ferq var buda odurki,ev yiyesi bezi yaxinlari wexsen devet etmelidi,bezen ele olur hele inciyenlerde olur ki,bes ewitdim 40oldu meni niye devet etmedin.ve 40kimi her heftenin 4kunu,adna axwami diyilen merasim,kecirilir duzdu bu maqar seviyede olmur,evde olur yaxin qohum.ve uzaqdan kelenler,sonra il,kecirilir!o ki qaldi molla ev sahibinnen daniwiqla haq hesab,edir,yene bu biabirciliqi neceye duzub qowub yola vermeyini.INDI SHEYX BELE MERASIMDE IWTIRAK ETMEK HARAM DEYILMI?4.Sheyx burda cahilik baw alib kedir,bes indi bele yere ketmeyende adam,hami terefinden qinaq obyektine cevrilir,bele olduqda ne meslehet ederdiz ?ASSALAMU ALEYKUM!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Əlhəmdulillah.
2. Bunun şəriətlə heç bir əlaqəsi yoxdur.
3. Bu səhnə əvvəlki kimi İslama aid deyil. Sadəcə təziyyə üçün gedib başsağlığı verə bilərsiniz. Elə vaxt seçin ki, nə razvod vaxtı, nə də yeyib-içmək vaxtı olmasın. Yəni artıq siz bu səhnəni tam bilrisiniz, kim hansı rolunu nə vaxt oynayacaq. Axşamüstü gedin, yən tamaşa qurtarandan sonar, 5-10 dəqiqə oturun, başsağlığı verin və durum gedin.
4. Gedin, sadəcə yuxarıda dediyim qaydada.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмоСайт
Top
EHLI_MESCID
Дата 23 Feb 2009, 22:04
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Пользователь №: 22330
Регистрация: 07-02-2009

Salam aleykum!1.Sheyx,eker yas duwse ona merhuma,eysan vermek olar,pul yixmamaq,wertile,tebii ki,bunun merhuma savabi olarmi?2.birde Sheyx sizden xaiw edirem,bize nesihet edin,bundan qabaq,etrafli yazdim bizterefteki,biyabirciliq haqda,indi eker bizlerin birinin evinde kimse dunyasin deyiwse biz nece edek,onu da diyim biz burda barmaq sayi ileyik,ve bize de el arasinda vahabi,ve yenilikler daniwan diyen kimi,diyirler,bele hal bizde olsa biz yasi nece yola verek?3.EYSAN VERE Bilerik,ve eker olarsa bunu nece verek?YAZAK ALLAHU HAYRAN!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Mərhum üçün dua eləmək lazımdır.
2. Siz çalışın bacardığınız qədər edin. Münkəri tam apara bilməsəniz də, müəyyən məsələləri bacarsanız etməyin. Əks halda Allah köməyiniz olsun.
3. Ehsanı kasıblara yedirtmək olar. Amma bu müsəlman öləndən sonar lazım deyil.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмоСайт
Top
EHLI_MESCID
Дата 23 Feb 2009, 22:16
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Пользователь №: 22330
Регистрация: 07-02-2009

Salam aleykum,Sheyx!1.size bele sualim var,kiwi qadini,inter.emaile yazib bir birine din,haqda sual verib,unsiyetde ola biler?2.Sheyx,men bu forumda bir muselman qizla taniw oldum,ve men onun emeiline yazdim oda menim,sonra tez bir vaxt erzinde,ele bir veziyet oldu ki,vurulduq birbirimize,onuda diyim,men evliyem,men ne etsem yaxwi olar?3.Sheyx,2defe evlenmeye hansi wertlerin olmaqi lazimdi?YAZAK ALLAHU HAYRAN!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Çalışın belə şeylərdən çəkinin.
2. Allah sənə kömək olsun.
3. Bu əgər ehtiyac olsa və hər cəhətdən imkanın olsa et. Əks halda eləmə, heç də asan deyil.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмоСайт
Top
EHLI_MESCID
Дата 23 Feb 2009, 22:49
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Пользователь №: 22330
Регистрация: 07-02-2009

Salam aleykum!1.Sheyx bu duani her namazin evelinde oxumaq yaxwidi,Subheneke Allahume ve Bihemdike,ve teberakesmuke ve Teale cedduke ve Le Ilehe qayruk.olarmi?2.bu duani meselen zohr namazinin ilk sunnetlerin qilanda,birinci,2ruketi bitirdikten sonra,diqer 2rukete bawlayanda,yene yurida yazdiqim duani oxumaq olar?3.namazda,Fatiheden sonra Bismillehir Rahmenir Rahim dememiw diqer sureni oxumaq olar?4. 2rukete qalxanda,Bismillehir Rahmenir Rahim dimemiw,FATIHE suresin oxumaq olar?5.destamaz alanda,Bismilleh dimeyi unutsam,yeniden destamaz alim?YAZAK ALLAHU HAYRAN!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Bəli.
2. Bəli.
3. Bəli.
4. Bəli.
5. Xeyr.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмоСайт
Top
tuncay
Дата 23 Feb 2009, 22:52
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Пользователь №: 22318
Регистрация: 28-01-2009

salam aleykum,seyx,gece namazini her defe vaxtindan gec qilmagi adet elemek duzgundurmu?salam aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Çalışın gecənin yarısını keçməsin.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
EHLI_MESCID
Дата 23 Feb 2009, 23:03
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Пользователь №: 22330
Регистрация: 07-02-2009

Salam aleykum!1.eker namazdan sonra zikr edende,yeni 33SUBHENALLAH,33ELHEMDULILLEH,33ALLAHU AKBER,bu zikri edende sayi itirsem yeniden bawlayim?2.tesbehnen olar,bu zikr etmek,sayi itirmemek ucun?3.kelmei shehadeti,bilmeyib ama men muselmanam,diyen,kafir sayilirmi?4.ve belesine oyretmek istedikde,erinib oyrenmekden boyun qacirsa,ve dese ki,bele de muselmanam,o kafir sayilarmi?5.namaz qiarken,qarwimdan korpe uwaq elinde kukla kecse,namazi yeniden qilim?YAZAK ALLAHU HAYRAN!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Xeyr, azından başla.
2. Yaxşıdır ki, barmaqla edəsən.
3. Kəlmeyi şəhadəti demək lazımdır, deməyən kafirdir. Beləsini görsəniz onu öyrədin.
4. Bu cahil sayılır, amma öyrət, başa sal.
5. Xeyr.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмоСайт
Top
EHLI_MESCID
Дата 23 Feb 2009, 23:09
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Пользователь №: 22330
Регистрация: 07-02-2009

Salam aleykum!Sheyx torpaqi senedlewdirerken,onu kecmiw tarixe etseler,ve bu iw ancaq bele mumkundu,diyib haqqini teleb etseler yeni,onlar buna haqqi diyir,onda nece bu ruwvet sayilarmi,ve mene kunah olarmi?salam aleykum!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Əsas odur ki, qanunla olsun. Əgər bu zaman pul istəsələr məcbur olsan ver.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмоСайт
Top
EHLI_MESCID
Дата 23 Feb 2009, 23:15
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Пользователь №: 22330
Регистрация: 07-02-2009

Salam aleykum!Sheyx destamaz alarken bildiyime qeder,kerek ine ucu qeder yerde islanmamiw qalmamalidir,bes eker elime,kraska ve kley duwubse ve ne qeder elimi yusamda,azda olsa deriye yapiwib qalibsa,destamaz sehih olarmi?salam aleykum!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Xeyr, gərək tam təmizləyəsiniz.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмоСайт
Top
EHLI_MESCID
Дата 23 Feb 2009, 23:22
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Пользователь №: 22330
Регистрация: 07-02-2009

Salam aleykum!1.Sheyx destamaz alarken bildiyime qeder,kerek iyne ucu qeder yerde islanmamiw qalmamalidir,bes eker elime,kraska ve kley duwubse ve ne qeder elimi yusamda,azda olsa deriye yapiwib qalibsa,destamaz sehih olarmi?2.Ayaqqabiyla namaz qilmaq,olarsa bu nece olmalidi yeni topuqdan,yuxari olan ve ya ferqi yoxdu?3.eker ayaqqabi ile namaz qilaramsa,ayaqimi 3defe yere surtmeliyem?4.bes ayaqqabinin usten mes edim,ya corabin usten mes edib ayaqqabin keyim,namaz qilim?5.bes ayaqqabi ile ayaq yoluna ve sayre kedilir yeni necis olmasada,mizik olub qurumuw ola biler alta,bunun namaza ziyani yoxdu?YAZAK ALLAHU HAYRAN!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Yuxarıda.
2. Xeyr, fərqi yoxdur, sadəcə ayaqqabının altını bir neçə dəfə yerə sürtün.
3. Bəli.
4. Necə istəyirsən, amma əgər ayaqqabının üstündən məsh çəkirsənsə, ayaqqabı topuqdan yuxarı olmalıdır.
5. Siz yerə sürtün və altını təmizləyin, sonar namaz qılın.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмоСайт
Top
oguz
Дата 23 Feb 2009, 23:28
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Пользователь №: 10391
Регистрация: 11-03-2008

Assalamun aleykum və rəhmətullahi və bərəkhətuhu.
Seyx Gencede selefi qardaslar var yigisib camaat namazi qilinir ? Inseallah genceye gedecem maraq ucun sorusdum
Assalamun aleykum və rəhmətullahi və bərəkhətuhu.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bəli, var.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
Guest
Дата 23 Feb 2009, 23:52
Цитировать сообщение
Unregistered
Ассаламу Алейкум Гамят,

1. как вы прокоментируйте что фатуа о Джихаде в Афганистане и Ираке дали Ибн Джибрин, АБдурРахман АЛь Баррак, Салих АЛь Люхейдан, Салих АЛь Фаузан, Юсуф Кардави, Мухаммад ХАссан, Ар-Раджихи, и другие известные учёные?

Вы ведь сказали что нет фетв о знаменитых учёных. Этих учёных признает весь исламский мир поэтому ответьте как вас понимать, либо вы не считаете их известными, и это абсурд, либо не считаете их учёными а считаете учёными каких то других людей, каких? Видимо Мадхали, Джабри, Наджми и всю ихнюю фирку? Так почему бы вам не обвинить об этом открыто, что у вас есть какой то свой мазхаб?

2. Вы говорите, что там фитна, нововведенцы и тд
два вопроса на этот счет:

а) Чья фитна больше- фитна оккупации мусульманских земель изначальными кафирами, цель которых - отвратить мусульман от их религии, как говорит об этом Аллах в Коране? Или фитна МУСУЛЬМАН-бидаатчиков?

б) Вы в курсе что говорят учёные Уммы по поводу участия в Джихаде за лидером нововведенцем?

Шейх ал-Ислам Ибн Таймия сказал:
فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب : كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس
«Если установление обязательных вещей таких как образование, джихад и другие обязанности помимо них, невозможно кроме как с помощью того, в ком есть бида и его зло меньше чем зло оставления этой обязанности: Так что получить пользу из обязанности – даже если в этом будет некоторое зло в результате – лучше чем противоположное этому (т.е. оставить обязанность).

«Маджму ал-Фатава», 28/212

«Те, кто сражается с врагами согласились на совершенной форме джихада и его цели довольства Аллаха, удостаивания Его слова и установления Его религии и подчинения Его посланнику, даже если среди них есть аморальность и порочность в намерении среди них, как например, что они сражаются за власть или преступают против них в некоторых вопросах. И когда вред оставления сражения против них, больше для религии чем вред сражения в такой манере, то становится обязательным отражать большее зло принимая меньшее зло. И это из усуля (основ) Ислама, которому надо уделять должное внимание!
Поэтому, это было из усуля Ахл ас-Сунна и Джамаа, сражаться со всеми хорошими и плохими мусульманами и действительно, Аллах помогает порой, этой религии, плохими людьми и даже порочными народами как сообщил нам об этом пророк. И если сражение нельзя достигнуть кроме как с помощью порочных лидеров и солдатов, большинство из которых фаджиры, то тогда у нас две ситуации здесь: либо бросить сражение с такими мусульмани, и это значит оккупация других, чей вред больше для религии и земной жизни, или сражаться с порочным лидером и тем самым, мы отражаем тех, кто более порочен, и мы устанавливаем большинство Исламского Шариата, если не возможно установить весь Шариат и это обязанность делать это таким образом в таких ситуациях или подобных им. И большинство битв что произошли после праведных халифов, не отличались от такой ситуации».

«Маджму ал-Фатава», 28/506-507

и подобное можно найти во всех книгах по фикху про ахкамы Джихада
почему вы вводите людей в заблуждение?

3. Что уже возмутительно и касается клеветы на большое количичество мусульман.

чтобы утверждать что-либо про кого то из мусульман порочащее его, и тем более обвинять их в бидаа и куфре, нужны доказательства, а не голословные утверждения. приведи их, если ты говоришь правду. если обвинять людей на основе голословных утверждений, то я могу например сказать: Гамят- суфий-хабашит, и считает что прелюбодеяние дозволено, от него надо отстраняться. И что? Принимаем мои слова на веру и все, брат мусульманин становится изгоем??? Нет такого в Исламе! Презумция невиновности так называемая в Исламе намного более сильна чем в кафирских законах. Поэтому приведи твои доказательства если ты говоришь правду, либо убери брат этот г1ибат на братьев, сражающихся на пути Аллаха против превосходящих сил кафиров американцев. Потому что положение того кто отсиживается и клевещет на муджахедов, очень серьезно, смотрите аяты 33:18 и комментарии учёных, Ибн Касир говорит это хукмы о мунафиках, и с ним согласен имам Аль Куртубий.
Уберите эту ложь!

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Когда я говорю ученые, я имею ввиду больших ученых, чьи слова берут все мусульмане, и чьи слова знают себе цену, в основном мы берем Албани (р.), Усеймин (р.), ибн Баз (р.), Мухбил (р.) и других, а не Кардави или Мадхали. И даже те ученые, которых вы назвали, дали фетьвы не к тем событиям, или если дали то выдвынули свои условия. Но эти условия вы не примете, вы в фетвах видите только слово джихад. Вы наверное из тех, когда с вами не соглашаются, называете остальных мадхалитами или как-то еще. Тема джихада очень популярна, но проблема в том, что те кто рассказывают об этом даже не знают что такое джихад, какие его виды есть и какие условия. А то, что сделано в тех странах типа под именем джихада всем известно – сколько убито невинных людей? Я про другое промочу. Ты мне ответишь – кто ответить за них в день суда? А тебе внизу дважды ответили. Прочти, может поможеть. Я тебе советую сделай джихад дома, с родителями – уважай их, береги их, приглашай их в Ислам, соседей не забудь – это все для тебя намного полезнее.
Знай, что там где нет шариата мусульмане не победят в джихаде. Потому, что победу дает Аллах, и Он сказал когда дает победу. Аллах повелевает: «О те, которые уверовали! Если вы поможете Аллаху, то и Он поможет вам и утвердит ваши стопы» (47/7), «…, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя. Если же Аллах пожелает людям зла, то ничто не предотвратит этого. Нет у них властелина, кроме Него» (13/11).
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!
Top
Guest
Дата 24 Feb 2009, 00:53
Цитировать сообщение
Unregistered
ассаляму алейкум ..

Можно ли есть Страуса, змею, ящерицу, ворону, крысу, обезьяну, свинью, мертвечину, сокола, зайца, мула, осла, лошадь, верблюда, ежика, фазана, собаку, кошку, цаплю, тигра, кенгуру, носорога, крокодила, анаконду, шакала, гиену, льва, оленя, лося, белку, ораггутанга, горрилу, скорпиона, мышку, корову, овцу, лису, волка, кабана, медведя, осетрину, буйвола, мурену(это морская ядовитая змея), морскую черепаху, акулу, осьминога, морского ежика, жирафа, слона? каких из этих перечисленныйх можно есть а каких нельзя и почему.

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Из животных харам, те которые запрещены в Коране, и те у которых клыки, и те у которых когти. Страус, заяц, мул, не домашний осел, лошадь, верблюд, ежик (спорный), цапля, кенгуру, олень, лось, корова, овца, осетрина, буйвол, акула, осьминог – эти животные можно.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!
Top
Абу Мухаммад
Дата 24 Feb 2009, 05:35
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Пользователь №: 22326
Регистрация: 04-02-2009

Цитата
Ассаламу Алейкум Гамят,

1. как вы прокоментируйте что фатуа о Джихаде в Афганистане и Ираке дали Ибн Джибрин, АБдурРахман АЛь Баррак, Салих АЛь Люхейдан, Салих АЛь Фаузан, Юсуф Кардави, Мухаммад ХАссан, Ар-Раджихи, и другие известные учёные?

Вы ведь сказали что нет фетв о знаменитых учёных. Этих учёных признает весь исламский мир поэтому ответьте как вас понимать, либо вы не считаете их известными, и это абсурд, либо не считаете их учёными а считаете учёными каких то других людей, каких? Видимо Мадхали, Джабри, Наджми и всю ихнюю фирку? Так почему бы вам не обвинить об этом открыто, что у вас есть какой то свой мазхаб?

2. Вы говорите, что там фитна, нововведенцы и тд
два вопроса на этот счет:

а) Чья фитна больше- фитна оккупации мусульманских земель изначальными кафирами, цель которых - отвратить мусульман от их религии, как говорит об этом Аллах в Коране? Или фитна МУСУЛЬМАН-бидаатчиков?

б) Вы в курсе что говорят учёные Уммы по поводу участия в Джихаде за лидером нововведенцем?

Шейх ал-Ислам Ибн Таймия сказал:
فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب : كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس
«Если установление обязательных вещей таких как образование, джихад и другие обязанности помимо них, невозможно кроме как с помощью того, в ком есть бида и его зло меньше чем зло оставления этой обязанности: Так что получить пользу из обязанности – даже если в этом будет некоторое зло в результате – лучше чем противоположное этому (т.е. оставить обязанность).

«Маджму ал-Фатава», 28/212

«Те, кто сражается с врагами согласились на совершенной форме джихада и его цели довольства Аллаха, удостаивания Его слова и установления Его религии и подчинения Его посланнику, даже если среди них есть аморальность и порочность в намерении среди них, как например, что они сражаются за власть или преступают против них в некоторых вопросах. И когда вред оставления сражения против них, больше для религии чем вред сражения в такой манере, то становится обязательным отражать большее зло принимая меньшее зло. И это из усуля (основ) Ислама, которому надо уделять должное внимание!
Поэтому, это было из усуля Ахл ас-Сунна и Джамаа, сражаться со всеми хорошими и плохими мусульманами и действительно, Аллах помогает порой, этой религии, плохими людьми и даже порочными народами как сообщил нам об этом пророк. И если сражение нельзя достигнуть кроме как с помощью порочных лидеров и солдатов, большинство из которых фаджиры, то тогда у нас две ситуации здесь: либо бросить сражение с такими мусульмани, и это значит оккупация других, чей вред больше для религии и земной жизни, или сражаться с порочным лидером и тем самым, мы отражаем тех, кто более порочен, и мы устанавливаем большинство Исламского Шариата, если не возможно установить весь Шариат и это обязанность делать это таким образом в таких ситуациях или подобных им. И большинство битв что произошли после праведных халифов, не отличались от такой ситуации».

«Маджму ал-Фатава», 28/506-507

и подобное можно найти во всех книгах по фикху про ахкамы Джихада
почему вы вводите людей в заблуждение?

3. Что уже возмутительно и касается клеветы на большое количичество мусульман.

чтобы утверждать что-либо про кого то из мусульман порочащее его, и тем более обвинять их в бидаа и куфре, нужны доказательства, а не голословные утверждения. приведи их, если ты говоришь правду. если обвинять людей на основе голословных утверждений, то я могу например сказать: Гамят- суфий-хабашит, и считает что прелюбодеяние дозволено, от него надо отстраняться. И что? Принимаем мои слова на веру и все, брат мусульманин становится изгоем??? Нет такого в Исламе! Презумция невиновности так называемая в Исламе намного более сильна чем в кафирских законах. Поэтому приведи твои доказательства если ты говоришь правду, либо убери брат этот г1ибат на братьев, сражающихся на пути Аллаха против превосходящих сил кафиров американцев. Потому что положение того кто отсиживается и клевещет на муджахедов, очень серьезно, смотрите аяты 33:18 и комментарии учёных, Ибн Касир говорит это хукмы о мунафиках, и с ним согласен имам Аль Куртубий.
Уберите эту ложь!

Ас саламу алейкум ва рахматуЛлах!

1.Фетвы тех ученых есть и были,но они были о оборонительном Джихаде и при условиях.Ты брат наверное не видел фетвы шейха Фаузана о фитне в Ираке и Афганистане.

2.«Маджму ал-Фатава», 28/212 - эта фетва не говорит о том что могут объединиться все ихваны,такфиристы и др. и сражаться с кафирами,а затем после изгнания кафиров из страны вести смуту между собой.Афганистан и Палестина этому пример.

«Маджму ал-Фатава», 28/506-507 - большинство Исламского Шариата можно установить,но если и большинство в этом Джихаде будут именно те кто следуют по пути Корана и Сунны,салафов.Если же в большинстве будут ахли бидъа,то о каком Шариате может идти речь?Притеснения тех кто не относится к ахли бидъа также будет,что и при кафирах.Шейх-уль-Ислам ибн Теймийа разве сам не сидел в темнице,посаженный туда суфиями ?Это по сути одно и тоже.

3.В Афганистане и Ираке действуют джамааты ихванов.Они и сами это говорят,да и то что они "джамааты" говорит само за себя.Кажется 17 джамаатов там.Они все объединились под одним амиром,но это не значит что у них акида стала правильной.Все те же ихваны.
"сражающихся на пути Аллаха против превосходящих сил кафиров американцев"-почитай фетвы шейха Аль-Албани о "джихаде" в Боснии,Алжире и Афганистане.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Allah razı olsun.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


--------------------
Шейхуль-Ислам Ибн Таймия говорил: “Необходимо знать, что довольство и любовь Аллаха нельзя снискать причинением мучений самому себе и устремлением к трудностям. Некоторые невежды полагают, что чем труднее деяние, тем оно лучше, что величина награды всегда зависит от степени трудностей. Нет! Это – абсолютно неверное убеждение! Величина награды за деяние зависит от той пользы, которую оно приносит”. См. “Маджму’уль-фатауа” 25/281.
PM
Top
Modjaxed
Дата 24 Feb 2009, 13:59
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Пользователь №: 22138
Регистрация: 22-10-2008

Салам алейкум шейх.
1.Как вы? Шейх у меня вопрос.
2.Во многих аятах Корана Аллах (с.т.) говорит о себе во множественном числе. К примеру, Мы сооздали Адама собственными руками. Как это понять?Почему Аллах (с.т.) не говорит Я а говорит Мы?есть ли в Сунне что то насчет этого?
3.Принимается ли намаз который совершают шииты?
ДЖазакАллаху Хайран!
Салам алейкум варахматуллах!

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
1. Элхэмдулиллах.
2. Это грамматика арабского языка. Вы ведь тоже обрашаетесь к кому то на Вы, хотя он один. Это показывает Величие Аллаха.
3. Сказать что не принимается трудно, потому, что принимает Аллах.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!


--------------------
Abd as-Salam
PMНаписать письмо
Top
abu_muhammad
Дата 24 Feb 2009, 14:09
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Пользователь №: 22299
Регистрация: 10-01-2009

Salam aleykum va rahmatullahi va barakatuh!
Hörmətli Qamət, sizin şəxsi e-mailnizə necə məktub göndərmək olar? Forumda mənim e-mailim var, ora göndərin, sizə məktubum var. Allah sizi qorusun

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Elə admin@abubakr-mescidi.com -a yaz.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмоСайт
Top
tuncay
Дата 24 Feb 2009, 15:14
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Пользователь №: 22318
Регистрация: 28-01-2009

salam aleykum,seyx,men henefi mezhebine mensub bir sexsle sohbet eledim,o dedi ki,bes Ibn Teymiyye dord imami qebul elemir,men inanmadim,inanmiram bele sey olsun,bagislayin cahilliyime gore,elmim yoxdu,yeni bele sual verirem size,cavab versez inseAllah memnun olaram,salam aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Əlbəttə, bu yalanddır. Əksinə o onlara hörmətlə yanaşır və onları öz müəllimləri kimi tanıyır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
tuncay
Дата 24 Feb 2009, 15:15
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Пользователь №: 22318
Регистрация: 28-01-2009

salam aleykum,suali vermisdim bagislayin,isa namazini gecikdirmeyi adet elemek duzgundurmu?salam aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Çalışın gecə yarısından keçməsin.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
tuncay
Дата 24 Feb 2009, 15:19
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Пользователь №: 22318
Регистрация: 28-01-2009

salam aleykum,seyx1)demeli bizde bezi menasiz gunlerden biri de oglanlar gunudur,23 fevral,bize de qizlar hediyye veribler,men goturdum hediyyeni,bilmek isteyirem ki,nese gunah elemisem?2)men basqasina vermek istedim hediyyeni,usaqlar da deyir ki,qizlara hormetsizlikdi,ne bilim nedi,bele seylerde cox sert movqede olmaq duzgundurmu?3)yeni bele gunlerde hediyye qebul etmemek,sonra usaqlara demek ki meni ad gunumde tebrik elemeyin bele etmek olarmi?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Hədiyyə veriblərsə, götür.
2. Xeyr, çox sərt olmayın, sadəcə başa salın ki, bu bayram deil, kafirlərin adətidir, yavaş-yavaş çəkinsinlər.
3. Verirlərsə götür, amma qabaqcadan desən və etməsələr daha yaxşı olar.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
tuncay
Дата 24 Feb 2009, 15:28
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Пользователь №: 22318
Регистрация: 28-01-2009

salam aleykum,seyx,bir oglanla sohbet edirem,deyirem ki bizim esas meqsedimiz bu dunyada Allahin rizasini qazanmaq olmalidir,dunya nemetlerine ele de meyl etmemeliyik,yeni axiretimize hazirlasmaliyiq,cunki bu dunyaya gelmeyimizin sebebi Allah teala ibadetdir,o da deyir ki biz bu dunyanin qedrini bilmeliyik,amma din noqteyi nezerden demir,deyir ki,biz ele isler eleyek ki xatirlanaq izler qoyaq,duzdu namaz qilir,onu da deyim ki,o oglan siedir,bir az da felsefe ile danisir,dunyaya ele yanasir,men sorusmaq isteyirem ki,men duzmu fikirlesirem,bagislayin cahilliyime gore,sadece bu suali vermek istedim
2)bir de ki hemin oglan dedi ki,bele bir hedis var Peygemberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin,deyir ki,Peygemberimiz birisini gorur sorusur ki bes niye bele qapalisan?o da deyir ki cole cixmaq istemirem ki gunah edim,ele ancaq ibadet edim,Peygemberimiz de qayidib deyir ki,sen bele etmekle en boyuk gunah qazanirsan,yeni ancaq ibadet etmekle bos bos,bele bir hedis varmi,sehihdirmi ve yaxud hec gelibmi bele hedis sunnede?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Düzdür, dünya üçün də yaşamaq lazımdır, amma əsas məqsdə axirət olmalıdır.
2. Mən belə bir hədis bilmirəm.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
Ehli_Sunna
Дата 24 Feb 2009, 16:01
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 110
Пользователь №: 6534
Регистрация: 21-10-2007

Цитата
Ассаламу Алейкум Гамят,

1. как вы прокоментируйте что фатуа о Джихаде в Афганистане и Ираке дали Ибн Джибрин, АБдурРахман АЛь Баррак, Салих АЛь Люхейдан, Салих АЛь Фаузан, Юсуф Кардави, Мухаммад ХАссан, Ар-Раджихи, и другие известные учёные?

Вы ведь сказали что нет фетв о знаменитых учёных. Этих учёных признает весь исламский мир поэтому ответьте как вас понимать, либо вы не считаете их известными, и это абсурд, либо не считаете их учёными а считаете учёными каких то других людей, каких? Видимо Мадхали, Джабри, Наджми и всю ихнюю фирку? Так почему бы вам не обвинить об этом открыто, что у вас есть какой то свой мазхаб?

2. Вы говорите, что там фитна, нововведенцы и тд
два вопроса на этот счет:

а) Чья фитна больше- фитна оккупации мусульманских земель изначальными кафирами, цель которых - отвратить мусульман от их религии, как говорит об этом Аллах в Коране? Или фитна МУСУЛЬМАН-бидаатчиков?

б) Вы в курсе что говорят учёные Уммы по поводу участия в Джихаде за лидером нововведенцем?

Шейх ал-Ислам Ибн Таймия сказал:
فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب : كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس
«Если установление обязательных вещей таких как образование, джихад и другие обязанности помимо них, невозможно кроме как с помощью того, в ком есть бида и его зло меньше чем зло оставления этой обязанности: Так что получить пользу из обязанности – даже если в этом будет некоторое зло в результате – лучше чем противоположное этому (т.е. оставить обязанность).

«Маджму ал-Фатава», 28/212

«Те, кто сражается с врагами согласились на совершенной форме джихада и его цели довольства Аллаха, удостаивания Его слова и установления Его религии и подчинения Его посланнику, даже если среди них есть аморальность и порочность в намерении среди них, как например, что они сражаются за власть или преступают против них в некоторых вопросах. И когда вред оставления сражения против них, больше для религии чем вред сражения в такой манере, то становится обязательным отражать большее зло принимая меньшее зло. И это из усуля (основ) Ислама, которому надо уделять должное внимание!
Поэтому, это было из усуля Ахл ас-Сунна и Джамаа, сражаться со всеми хорошими и плохими мусульманами и действительно, Аллах помогает порой, этой религии, плохими людьми и даже порочными народами как сообщил нам об этом пророк. И если сражение нельзя достигнуть кроме как с помощью порочных лидеров и солдатов, большинство из которых фаджиры, то тогда у нас две ситуации здесь: либо бросить сражение с такими мусульмани, и это значит оккупация других, чей вред больше для религии и земной жизни, или сражаться с порочным лидером и тем самым, мы отражаем тех, кто более порочен, и мы устанавливаем большинство Исламского Шариата, если не возможно установить весь Шариат и это обязанность делать это таким образом в таких ситуациях или подобных им. И большинство битв что произошли после праведных халифов, не отличались от такой ситуации».

«Маджму ал-Фатава», 28/506-507

и подобное можно найти во всех книгах по фикху про ахкамы Джихада
почему вы вводите людей в заблуждение?

3. Что уже возмутительно и касается клеветы на большое количичество мусульман.

чтобы утверждать что-либо про кого то из мусульман порочащее его, и тем более обвинять их в бидаа и куфре, нужны доказательства, а не голословные утверждения. приведи их, если ты говоришь правду. если обвинять людей на основе голословных утверждений, то я могу например сказать: Гамят- суфий-хабашит, и считает что прелюбодеяние дозволено, от него надо отстраняться. И что? Принимаем мои слова на веру и все, брат мусульманин становится изгоем??? Нет такого в Исламе! Презумция невиновности так называемая в Исламе намного более сильна чем в кафирских законах. Поэтому приведи твои доказательства если ты говоришь правду, либо убери брат этот г1ибат на братьев, сражающихся на пути Аллаха против превосходящих сил кафиров американцев. Потому что положение того кто отсиживается и клевещет на муджахедов, очень серьезно, смотрите аяты 33:18 и комментарии учёных, Ибн Касир говорит это хукмы о мунафиках, и с ним согласен имам Аль Куртубий.
Уберите эту ложь!

АсСалам алейкум шейх Гамет с вашего разрешения я обращусь к брату. Брат, я вижу что ты говориш о таких серьозных вещах как джихад. Знай что джихад это не цель Ислама а всего лиш средство достижения цели.
Правильно, защищать исламские земли является необходимым и обязанностью для всех! НО, также обязанностью всех является и выплата закята и совершение Хаджа! Все ли мусульмане во всем мире выполняют эти великие столпы Ислама?! Конечно же, нет, ибо не каждый из них в состоянии это выполнить! У всех обязанностей есть свои условия, а именно, наличие способности! Например, кыям (стояние) в намазе уаджиб и без него намаз недействителен, но что они скажут безногому?! Скажут: твой намаз недействителен, ибо ты не делаешь его стоя?!
Никто из обладающих знанием и просто здравым умом не отрицает, что къууа и къудра (сила и способность) является условием любого поклонения, тем более, джихада! Это то же самое, что и отрицать наличие намерения в любом поклонении.
Всевышний Аллах связал со способностью даже богобоязненность, сказав: «Бойтесь Аллаха по мере ваших сил» (ат-Тагъабун 64: 16).
Шейх ‘Абдур-Рахман ас-Са’ди сказал: “Аллах повелел бояться Его, что означает выполнять Его приказы и сторониться Его запретов, и связал это со способностью (къудра). Этот аят указывает на то, что любая обязанность, которую раб Аллаха не может совершить, снимается с него”. См. “Тайсируль-Карими-Ррахман” 974.
Поэтому шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: «Тот, кто не имеет возможности (слаб) установить религию силой и джихадом, делает то, что ему под силу, как благопожелание (насыха) своим сердцем, обращение с мольбой за умму и желание благого. Он совершает то, что ему под силу из благих дел, и на него не возлагается то, что ему не под силу» См. «Маджму’уль-фатауа» 28/396.
Проблема в основном молодых мусульман наших дней состоит в том, что они не знают или забыли о таком понятии как «испытание» и не понимают, что такое терпение несправедливости, даже когда это затрагивает их самих! Шейхуль-Ислам Ибн Таймия говорил: “Терпение несправедливости – из основ ахлю-Сунна”. См. “Маджму’уль-фатауа” 28/179.

Только враги Ислама могут побуждать слабую умму к сражению, прикрываясь красивыми словами, как джихад и изменение порицаемого, чтобы привести тем самым мусульман к еще большему унижению!
Цель джихада – это достижение того, что любит Аллах, во главе чего таухид, а не просто бессмысленная война. Поэтому шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: “Истинный смысл джихада – это усердие в достижении того, что любит Аллах, как иман, праведные деяния, и устранение того, что ненавидит Аллах, как неверие, нечестие и ослушание”. См. “Маджму’уль-фатауа” 10/192.
Ты сейчас видишь, чтобы совершаемое в наши дни под именем джихада приносило сказанное шейхом?! Где результат в самоподрывах, в вылазках различных группировок, в захватах заложников, во взрывах мирного населения?! Я тебе скажу, что в этом только вред для Ислама и мусульман во всем мире. После этого во многих странах исчезли обряды Ислама, как ношение бороды, платков и т.д. Мусульмане не могут спокойно передвигаться по миру. Тебе, брат, известно, что недавно на сайт Мунаджида сестры с Лондона написали вопрос, что им делать, после этих терактов, народ их ненавидит и набрасывается, и они боятся за себя, по причине чего снимают платки, чтобы не показывать их Ислам! Это, да, цель Ислама?! Это любит Аллах?!

Хаггынызы халал един!
АсСалам Алейкум!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Allah razı olsun.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


--------------------
Поистине, Аллахь не лишает людей знания внезапно, а лишает их его забирая к себе ученых.Когда же не останется ученых, люди изберут для себя невежественных предводителей, которым будут задавать вопросы, а те в свою очередь будут издавать фатвы не имея знаний.Так они сами впадут в заблуждение, и собьют с прямого пути других.
PMНаписать письмо
Top
mahir636
Дата 24 Feb 2009, 22:19
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Пользователь №: 8790
Регистрация: 26-01-2008

cva Rahmatullahi va Berakatuhu

Qamət Gardaş,

1. www.dinifetvalar.com saytında olan sual-cavablardan isitfadə eləmək olarmi
2. Evdə 4 yaşında gızım , men namaz gılarkən o menle birlikde səçdəyə gedir bu menim namazima bir tesiri youxdur

Assalamu Aleykum va Rahmatullahi va Berakatuhu

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Olar.
2. Xeyr.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
AYSEN
Дата 24 Feb 2009, 23:16
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Пользователь №: 22289
Регистрация: 06-01-2009

Salamun aleykum Qamet qardaw Allah sizden razi olsun Inwallah.qardaw eseblewib kimese kafir desmiwem yeni o insan namaz qilmir ancaq mene her defe deyirki sen duzgun namaz qilmirsan,ve buna gorede eseblewib o sozu demiwemse gunah etmiwem?o insandan uzur istemeliyemi?Salamun aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Üzr lazım deyil, amma çalışın bu kəlmə ilə ehtiyatlı olun. Əqidəni yaxşı bilməyən müsəlman bu kəlmə ilə çox ehtiyatlı olmalıdır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


--------------------
[COLOR=green][FONT=Times]
PMНаписать письмоСайт
Top
RUSLAN AGHAYEV
Дата 25 Feb 2009, 00:50
Цитировать сообщение
Unregistered
essalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu
sheyx selef eqidesinin esma ve sifetlerden bashqa matrudi ve eshariden ferqi
nededir?
xahish edirem esma ve sifetlerden bashqa butun ferqleri yazardiniz
cezekallahu xayran. essalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Baxıb yazaram, inşəAllah.
Məsələn, iman məsələsində. Onlar deyirlər ki iman yalnız təsdiqdən ibarətdir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Top
Aishah
Дата 25 Feb 2009, 13:10
Цитировать сообщение
Unregistered
AsSalamu Aleykum wa rahmatuLlahi wa barakatuhu Shehx.
Men 6 il qabaq ABSh-da 10 ayliq tehsilim zamani (mektebin son ili) xristian bir ailede qalirdim. Onlar cox dindar bir ailedir, lakin menim dinime hormet ederek namazlarimi qilmama ve s. engel olmurdular. Bundan bashga orada yashadigim muddetde menimle cox mehriban davranir, lazim olduqda komeyime chatir, ehtiyaclarimi odemeye chalishirdilar. O vaxtan beri biz telefonla, e-maille ve s. elaqe saxlayirdiq. Men onlara ancaq son zamanlar qur'andan bezi ayeler haqda danishmaga bashladim. Fikir verdim ki, her defe men bunu edende onlar sadece cavab vermirdiler.
Texmimnen bir ay qabaq, menim e-mailime Felestinde toredilen dehshetler barede foto shekiller gonderildi. Onlarin arasinda ABSh-in Israile her il mueyyen miqdarda vesait gondermesi barede kichik bir yazi da var idi. Mene hemin yaziya chox da ehemiyyet vermeyerek hemin e-maili bir neche refiqeme, o cumleden, ABSh-daki ailemdeki xanima da gonderdim. Buna cavab olaraq, o xanim, mene bir qeder soyuq (salam ve sag olsuz) cavab yazdi.
Bu cavabda yazilmishdi ki 'biz yahudilerle eyni Allaha inandigimiza gore (subhanaLLah!!!) onlara komek edirik... Incilde yahudiler "Allah terefinden sechilmish bir millet" olaraq gosterilir... sadece onlarin lideri onlari dogru yoneltmir... " ve s. ve i.a.
Men bu emaili cavabsiz qoymadim. (1.)Cavablamamagim daha mi dogru olardi??) Cavabimi cox daha kubar shekilde formalashdirdim. Qisaca, yazdim ki, yahudiler artiq 'sechilmish' sayilmir chunki Allah hamimiza Kitab gonderib. Hem de insalar terefinden deyishdirilmeyen bir Kitab deyishdirilenlerden shubhesiz daha ustundur. Yazdim ki, onlara komek etmekle kriminallara destek etmish olunur. Ve siyasetde bu cur ishler hech de "Allahin xetrine" edlimir.. bashqa sheylere gore edilir. Sonda ise yumushaltmaq uchun dedim ki, men, dovletinin qerarlarina gore mesuliyyet dashimayan hech bir tek insani teqsirlendirmek fikrinde deyilem. Ve sagollashdim.
Buna hech bir cavab gelmedi. Bundan sonra, o xanima adice bir email yazmishdim. Lakin, ona da cavab gelmedi. Mene ele basha dushurem ki, o menimle eleqeni kesdi. Mene ne vaxtsa valideyin kimi davranan bu inslarla elaqeni bu cur kesmek mene bir az chetindir.. ancaq onlarin xristian olmasi meni hemishe narahat edirdi. (2. )Onlarla bu cur dostluq etmeyim dogru idi mi?
(3.) Menim olnara gonderdiklerim ve yazdiglarim devetden kenardir mi? (4.) Men sehv etmishemse sehvim neden ibaretdir ve bunu nece duzelde bilerem?

Uzun yazdigima gore uzr isteyirem. Bu meni heqiqeten narahat eden ve cox vacib bir meseledir.

Jazakum Allahu xayran!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Sizin hərəkətdə səhv yoxdur. Siz sadəcə onlara sitatlar gətirə bilərdiniz ki, İncil və Tovratda insan öldürmək qadağan olunub. Özü də bu hadisələrdə nə qədər dinc əhali öldürüldü heç bri taqsırı olmayan. İslam bu cür insan öldürməyi qadağan edir. Amm o ki qaldı onların deməyinə ki, onlar bir Allaha ibadət edirlər, onlar çox böyük səhv edirlər. Siz sadəcə təhrif olunmuş İncil və Tovratdan yəhudilərin İsa (a.s.) barədə sitatları gətirsəydiniz, əgər o İsanı (a.s.) sevənlərdəndirsə, o heç də yəhudilərin tərəfini saxlamayacaqdı.
2. Münasibətiniz doğru idi. İslamda qadağan olunan münasibət onların dinini sevməməkdir, amma başqa münasibət, xüsusən də sizin münasibət olar.
3. Xeyr, siz sərt bir şey bildirməmisiniz. Sadəcə çalışın onların kitablarından sitatlar, xüsusən də yəhudilərin xristianlar barədə nə fikirdə olduqlarını göndər. Çünki hətta xristian dini nöqteyi nəzərindən yəhudilərlə münasibət yaxşı olmamalıdır. Sadəcə problem bundadır ki, Amerikanı xristianlar deyil, yəhudilər idarə edir.
4. Siz düz etmisiniz, sadəcə yuxarıda qeyd etdiyim sitatları tapıb onlara göndərin.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Top
МЕХДИ
Дата 25 Feb 2009, 13:48
Цитировать сообщение
Unregistered
Ассаляму алейкум как можно понять этот аят
Всевышний Аллах сказал: «Вот твой Господь вынул из поясниц сынов Адама их потомство и заставил их засвидетельствовать против самих себя: «Разве Я – не ваш Господь?» Они сказали: «Да, мы свидетельствуем». Это – для того, чтобы в День воскресения вы не говорили: «Мы не знали этого». Или же не говорили: «Наши отцы были многобожниками раньше нас, а мы были всего лишь потомками, которые пришли после них. Неужели Ты погубишь нас за то, что совершили приверженцы лжи?» (Преграды172.173.)

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Эти айаты доказывают, что все принимают Всевышнего как Создателя. Но это не означает, что все это поняли, поэтому Аллах в дополнении к этому посылал пророков к народам.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!
Top
Guest
Дата 25 Feb 2009, 13:50
Цитировать сообщение
Unregistered
Ассаляму алейкум .. Прощается ли человеку большой ширк если оно было сказано.сделано или являлось в сердце по невежеству?

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Да, просто это прошается в тех местах где религия слабо внедрена, и по состоянию того человека тоже.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!
Top
Light
Дата 25 Feb 2009, 14:16
Цитировать сообщение
Unregistered
assalamun aleykum wa rahmatullah wa barakatuh

sual
kebinli cutlukdur, hele toylari olmayibdi.. ama bunlar oz aralarinda tez tez inciyirler, ve aylarla 1-1ini danishdirmirlar.. bu zaman onlar boshanmish sayilirlar? yada ne qeder sessizlik olmalidirki boshanmish sayilsinlar? 1 ay ,,2 ay., yoxsa bu ancaq oglan terefinden dille deyilmeldiir??

assalamun aleykum wa rahmatullah wa barakatuh,

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bəli, dillə deyilməlidir. Amma bu cür vəziyyət heç də yaxşı başlanğıc deyil. Əsas odur ki, bir-birinizi başa düşəsiniz.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Top
xxx
Дата 25 Feb 2009, 15:05
Цитировать сообщение
Unregistered
As salamu aleykum!

Vi skazali, chto mojno bit v polovom kontakte s mujem, esli menstruacii zakonchilis, no eshe ne vzala qusl, konechno jelatelnee vzat qusl v nachale.

A esli vse je kontakt proizoshel do qusla, kak toqda potom brat qusl?kakoy niyyat? Heyz ili cunub? Oba srazu? Mojno li sovmestit oba qusla i vzat 1? Esli nujno vzat 2 qusla, to v kakoy posledovatelnosti ix brat?I esli v nachale beresh cunub, a potom heyz quslu, to nujen li dastamaz opat?

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Первым возмите гусуль хейза, потом джунуба.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!
Top
Seymur
Дата 25 Feb 2009, 17:58
Цитировать сообщение
Unregistered
Salam aleykum.
Henefilerde sirk varmi? Bu yaxinlarda bir hedis esitmisem.Orada deyilir ki"Ədi ibn Hətim adlı səhabə xristyanlıqdan islama gelir."Xristiyanlar öz rahiblərini və İsa məsihi özlərinə rəbb etdilər"ayəsini oxuyandan sonra Peyğənbər (s.a.s) yanina gelib deyir:Ya rəsulallah biz axı öz rahiblərimizi rəbb etmirik.Allah rəsulu cavabında"Rahiblər sizə Allahın Halal buyurduğunu haram etdilərmi?bəli ya rəsulullah"Haram etdiyini halal etdilərmi?bəli ya rəsulullah.Bu helə rəbb etməkdir "Bu hədis səhihdirsə deməli sələfdən qeyriləri şirk edir.Çünki bütün əqidələrdə Öz ağalarına,hocalarına,Başçılarına şəriət məsələlərində sözsüz tabe olmaq var.deyirsən səhih hədis var deyir bizim hoca deyir başqacürdü.
Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Şirk nəinki hənəfilərdə, hər bir məzhəbdə ola bilər. Amma o ki qaldı həmin rəvayətə, hər iki tərəf, yəni hakim və məhkum, haramı halal görsələr, hüccət qalxdıqdan sonra kafir olur. Buna görə sələflər heç də kim belə halda olubsa, dərhal təkfir etmirlər, ta müəyyən şərtlər yerinə yetirilənə kimi. Biz heç də hamısını kafir görmürük, bu yalandır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Top
Guest
Дата 25 Feb 2009, 20:44
Цитировать сообщение
Unregistered
selemun aleykum.
bir qardash var.subay ve cahil vaxtinda zina etmediyi halda, ialama girdikden sonra ve evlendikden sonra ozunun dediyine gore 2 defe zina edib.
SUAL- men ona deye bileremmi ki, zovcesini ve ushaqlarini bashqa muselmanlara (veya ana atasina ves.) emanet etsin ve bir nece bashqa muselmanla biz onu gizlin yerde(rayondaki meshede) dash-qalaq eleyek, oldurek ?.
- islamdan evvelki nesraniler, yehudiler ve s. kimi mushrikler kafir sayilmirdilar ?
ALLAH RAZI OLSUN !

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Əvvəla, bu səhv fikirlərdir. Bəli, evil adamın cəzası daş-qalaqdır, o da məhkəmədə sübut olunsa. Bu hokum qazi verir, yəni prokuror. Sadəcə siz deyin ki, onun bəxti gətirib ki, İslam dövləti deyil. Tövbə etsin, çalışsın bir də bu əməli etməsin. Sadəcə ona deyin ki, sən razı olardınmı ki, yaxınlarınla bu əməli etsinlər? Camaat da razı deyil.
2. İslamdan əvvəlkilər də, sonrakılar də kafirdirlər. Sadəcə əvvəlkilərin bəziləri, yəni tovhid dinində qalanlardan başqa. ““Allah üçün (üç ilahinin) üçüncüsüdür!” – deyənlər, əlbəttə, kafir olmuşlar...” (Maidə, 73).
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Top
Guest
Дата 25 Feb 2009, 20:50
Цитировать сообщение
Unregistered
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Şeyx bilmiram na daracada duzgun edib bu barada yaziram burada.agar naisa problem varsa admin İnşAllah pozsun maktubumu.man tanidigim bir qardaş üçün qardaşlardan imkanı olanlardan kömək etməyi xahiş edirəm Allah rizası üçün.qardaşın 3 övladı var.birini operasiya etmək lazımdır burnunda artıg ət oldugundan va buda başqa orqaninin işləməsinə təsir etdiyindən qardaş deyir ki uşag gecələri öskürür və buda onun bogulmasina tasir edir.qardaş pulu tapa bilmir ki aperasiya etdirsin.evləridə çox şəraitsizdi.qardaş özüdə borc içindədi.kim kömək etmək istasa bu barada yazsin həmin qardaşla onu tanış edim və o özü qardaşın vəziyyəti ilə tanış olub bu barada qarar versin.Allah razi olsun.
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Allah kömək olsun.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Top
zabaniya
Дата 25 Feb 2009, 21:49
Цитировать сообщение
Unregistered
Əs səlamu aleykum hörmətli Qamət müəllim! Mən Sizin ölkəmizdə tövhidin yayılması üçün nələr etdiyinizdən bir az da olsa xəbərim var. Allah Sübhənahu və Təalanın qəzavü-qədərinə uyğun sələf əqidəsi respublikamızda lazım olan yerə qədər yayıldı. Məscidin bağlanmasından sonra Siz bir müsəlman kimi səbəbləri götürərək onun açılması üçün əlinizdən gələni edirsiniz.
Lakin bu yaxınlarda qəzetlərin birində oxudum ki, Siz məscidin açılması üçün Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək fikriniz var.Xahiş edirəm məni düzgün başa düşəsiniz. Əsl Kafirlərə-Tağuta müsəlmanların ibadətgahlarının açılması üçün müraciət etmək? Bu absurddur yoxsa Təvəkkülün kifayət qədər olmaması?
Allah Sübhənahu və Təala Qurani-Kərimdə "YUNUS" surəsi 84 ayədə buyurur:
Musa dedi: “Ey qövmüm! Əgər Allaha iman gətirmişsinizsə və müsəlman olmuşsunuzsa, Ona təvəkkül edin!”
Biz görürük ki, Allah Sübhənahu və Təala imandan sonra təvəkkülü qeyd edir! Bəlkə elə bizim problem bundadır ki, təvəkkül məsələsində zəifləmişik.Siz kifayət qədər elmli və savadli bir insansınız. Mən Sizə bir dində qardaşınız kimi, həyatda isə yaşca Sizdən kiçik qardaşınız kimi nəsihət etmək istəyirəm. "DİN NƏSİHƏTDİR"!
Bu məsələ ilə bağlı Sizin fikrinizi bilmək istəyirəm!
Allah Sübhənahu və Təala MƏSCİDİMİZİN AÇILMASINA icazə versin!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Nəsihətə görə Allah razı olsun. Biz bu əməli Allaha təvəkkül etməklə edirik. Çünki şəri cəhətdən kafirdən kömək istəmək olar, əgər buna ehtiyac olarsa. Bu heç də bizim təvəkkülümüzün zəifləməsində dəlil deyil, əksinədir. Sadəcə belə lazımdır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Top
tuncay
Дата 25 Feb 2009, 22:18
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Пользователь №: 22318
Регистрация: 28-01-2009

salam aleykum,seyx,men destemazi alanda birbasa agizla burunu yumuram,agizi ayri burunu ayri yuyuram,cunki cox vaxt xeste oluram,bir yerde yuyanda yaxsi temizlenmir,demek isteyirem ki,bu zaman bir yerde yumus kimi savab qazanirammi?
2)seyx,men namazdan elave bezi vaxtlar destemaz aliram,oxumusdum ki,destemaz almaq gunahlarin yuyulmasina sebebdi,heqiqeten beledirmi,yeni savab qazanirammi?
3)seyx,oxudum ki sekil haramdi,men internetde sekil yerlesdirmisdim bir saytda,sonra sildim,dostum da mene dedi ki,ele her seye bidetdi gunahdi seklinde yanasmaq duzgun deyil,deyir ki,sekil haramdirsa,onda video da haramdi,onu oyrenmek isteyirem ki,video haramdirmi?meselen futbol videosuna baxmaq

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Bəli, dəstəmazınız düzdür.
2. Bəli.
3. Hər şey şəri qaydalara müxalifdirsə və qaydalardan kənara çıxırsa, haramdır. Həm şəkil, həm də video müəyyən zərurət çərçivəsində icazəlidir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
tuncay
Дата 25 Feb 2009, 22:27
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Пользователь №: 22318
Регистрация: 28-01-2009

salam aleykum,seyx,aydindir ki,indi gozel dovrumuzu yasayiriq,hami soyunmaqda bir biriyle yarisir,qizlarin hansina baxirsan salvardi,darligi da basqa bir terefi,ister istemez de yolda gedende gozun deyir,men calisiram baxmayim,amma yene de mumkun olmur,gunah qazanirammi?2)seyx,Yasar muellimden sorusmusdum ki,barmagi terpetmek daha yaxsidir yoxsa saxlamaq?o demisdi ki,terpetmek,amma baxiram ki qardaslarin coxu saxlayir terpetmir,Yasar muellimin sozune subhe ile yanasmiram,ancaq maraqli gelir mene,cox qardas bele edir.3)cox sag olun ki suallarima cavab verirsiz,Allah razi olsun,InseAllah mescidimiz tez bir zamanda acilar,salam aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Təbii ki, günah qazanırsan, ehtiyatlı ol. Çalış səbəbsiz yerə gəzməyə çıxma, xüsusən də bəzi küçələrə. Bunlar hamısı sadəcə evlərdə kişilərin zəif olmasının nəticəsidir. O vaxtkı namus-qeyrət çox az qalıb, bu isə XXI əsrin Avropa namus-qeyrətidir. Yəni qadınlar lüt, ərkəklər isə sırqa ilə gəzməlidirlər. Sadəcə bunu müəyyən qurumlar edir, cəmiyyəti və mənəviyyatı pozmaq üçün.
2. Hər iki hal olar.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
Guest
Дата 25 Feb 2009, 23:30
Цитировать сообщение
Unregistered
Цитата
salam aleykum,seyx1)demeli bizde bezi menasiz gunlerden biri de oglanlar gunudur,23 fevral,bize de qizlar hediyye veribler,men goturdum hediyyeni,bilmek isteyirem ki,nese gunah elemisem?2)men basqasina vermek istedim hediyyeni,usaqlar da deyir ki,qizlara hormetsizlikdi,ne bilim nedi,bele seylerde cox sert movqede olmaq duzgundurmu?3)yeni bele gunlerde hediyye qebul etmemek,sonra usaqlara demek ki meni ad gunumde tebrik elemeyin bele etmek olarmi?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Hədiyyə veriblərsə, götür.
2. Xeyr, çox sərt olmayın, sadəcə başa salın ki, bu bayram deil, kafirlərin adətidir, yavaş-yavaş çəkinsinlər.
3. Verirlərsə götür, amma qabaqcadan desən və etməsələr daha yaxşı olar.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!

Assalamu aleykum va rahmatullahi va barakatuh!

İndi o qızlar 8 martda qardaşdan hədiyə gözləyəcəklər, hələm ondan əlavə hər bir qrup yoldaşı öz ad gününde de hədiyə və təbrik gözləyəcək. Hədiyə verməsə deyə bilərlər ki : " biz verəndə götürür özü isə vermir, deyir ki kafirlərin adətidir".
Nə eləyirsən elə , amma ünsiyətdə problemlər yaranacaq, qardaş buna hazır olmalıdır.
Allah köməyi olsun!
Assalamu aleykum va rahmatullahi va barakatuh!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Sadəcə qardaş sinifdə öz mövqeyini bildirsin və bunu bilsələr ona hədiyyə vermək digərlərinə sərf etməyəcək. Çünki əslən hədiyyə verən qarşılığını gözləyir. Amma qardaş imkan daxilində belə bayramlarda hədiyyə verməkdən çəkinməlidir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Top
muslim from yasamal
Дата 25 Feb 2009, 23:33
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Пользователь №: 12168
Регистрация: 01-05-2008

Salam aleykum ve rehmetullahi va bereketuhu
poslednoye vremya po TV mnogo pokazivayut pro ekstrasensa Zinryaddina Rzayeva.
Chto vi dumayet ob ekstrasense Ziryaddine Rzayeve?Stoyit li verit takim lyudyam?
ALLAH RAZI OLSUN

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Не верьте таким людям, это просто шоу. Он может быть с помошью какого то джина примерно что-то рассказывает. Поэтому не следует верить таким обманщикам.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!

PMMSN
Top
Vəli
Дата 25 Feb 2009, 23:42
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Пользователь №: 21865
Регистрация: 18-10-2008

es salam aleykum Shyex.rafizilerle (shieler) le sohbet ediram bunlara deyiram ki saqqal saxlamaq ve salvarin topuxdan geymek sunnadir, peygamdir deyir (s.a.s), deyirler quranda var , qurandan subut getir deyirler, seyx xahis ediram eger buna aid nese varsa quranda yazardiniz 2) sonra deyirlar ki siz ahli sunna Ali (r.a) Omar, Osman, Abubakrla bir tutursuz.deyirlerki Ali mesumdur, o gunahsizdir. o duzdu ki ele bir firqe galacakki onlar yalniz Alini hamidan ustun tutacaq hatta Peygambardanda 3) men evden cixib zibil atmaga gederken qonsumunda ziblin atiram, men savab qazanirammi? 4)insallah mescidimiz hacan acilir?artiq basqa mesidlere getmek istemirik.Allah razi olsun .Es salam aleykum va raxmatulla

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Quranda ayə var: “...Peyğəmbər sizə nə verirsə, onu götürün; nəyi qadağan edirsə, ondan əl çəkin. Allahdan qorxun. Həqiqətən, Allahın cəzası çox şiddətlidir” (Həşr, 7). Sən onlara de ki, hər şeyin Quranda olması mümkün deyil, məsələn, Quranda yazılmayıb ki, kişilər şalvar geyinsin, amma hicab məsələsi var. İndi onların ağlına görə kişilər də hicab geyinməlidirlər? Peyğəmbərsiz (s.a.v.) Quranı baaş düşmək mümkün deyil və ancaq zəlalətə düşmədkir.
2. Biz onların hamısını bir tuturuq, Əlinin (r.a.) məsum olması isə yalandır. Əlini (r.a.) hamıdan üstün tutanlar elə Əlinin (r.a.) öz sağlığında var idi, Əli (r.a.) onların səhv olmalarını dəfələrlə dedi. Bəzi firqələr hətta Əlini (r.a.) ilahiləşdirdilər, Əli (r.a.) də onları yandırdı.
3. Bəli.
4. Gözləyirik.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
Guest
Дата 25 Feb 2009, 23:43
Цитировать сообщение
Unregistered
Assalamu aleykum va rahmatullahi va barakatuh!
Hörmətli şeyx!

Ümumiyyətlə "kafir" sözü təhqir sayılırmı? Misal ücün kimə desək ki, "uzunqulaq" bu aydındır ki həmin adam təhqir olundu. Lakin "kafir" sözü insanın əqidəsinin küfrdən ibarət olduqu deməkdir. Sualım ona görədir ki, bəzən kimsə əsəbləşəndə kiməsə kafir deyir və elə həvəsnən deyir ki, sanki alçaltmaq, üstünə çıxıb ayaqlamaq istəyir, və bunu şəxsi münasibətinə görə edir. Ondansa elə uzunqulaq desə daha məqsədə uyğun olar, çünki onun məqsədi o deyil ki soydüyü adamın əqidəsindən xəbər versin, onun məqsədi təhqir etmək idi.
İnşəAllah fikrimi izah edə bildim.

Allah razı olsun!
Assalamu aleykum va rahmatullahi va barakatuh!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Xeyr, kafir demək təhqir deyil. Amma bu sözü də hər gələnə demək düzgün deyil.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Top
as-Salafiyyah
Дата 26 Feb 2009, 01:06
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Пользователь №: 22347
Регистрация: 24-02-2009

ас-Саламу алейкум ва рахматуЛлахи ва баракатуху, шейх.

такая ситуация: к примеру есть вакансия на халяльную работу, где, помимо всего прочего, нет проблем с ибадатами, намазами джума, бородой и пр. и я знаю семью мусульман, в которой муж не работает и, соответственно, нуждается в заработке. но до меня дошло, что этот человек когда-то задолжал и уклонился от возврата долга и это стало известно со слов мусульман (людей заслуживающих доверия).

как быть в этой ситуации? с одной стороны хочется помочь, а с другой стороны боишься ответственности.

1. есть ли на мне такая ответственность вообще?

2. должен ли человек, знающий о некоторых недостатках своих братьев и сестер в исламе предупреждать о них (недостатках) в подобных случаях? в данном случае, нужно ли мне предупредить об этом работодателя (тоже мусульманин).

надеюсь удалось довести суть дела.

заранее джазакумуЛлахи хайран.

ва-с-Саламу алейкум ва рахматуЛлахи ва баракатуху!

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
1. Если он и на самом деле такой, то будьте осторожны.
2. Естественно у всех есть какие-то недостатки, и не надо говорить всем о всех недостатках. Но в вашем случае нужно предупредить работадателья.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!
PMНаписать письмо
Top
Ehli_Sunna
Дата 26 Feb 2009, 11:14
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 110
Пользователь №: 6534
Регистрация: 21-10-2007

AsSalam aleykum wa rahamtuLlahi wa barakatuhu!
Hormetli Qamet qardash, meni bir qardash bir fikirnen shubheye salib. Deir ki - sen nece namaz qilmayan olen adama cenaze namazinda ishtirak edirsen, nebilirsen birden o kafir olabiler ve sen onun cenaze namazinda ishtirak elesen gunah qazanaceysan.
Men indi nece edim, eger qilsam gunah qazaniram?
Umumiyetche kafire canaze namazi qilan adam gunah qazanir? Bu boyuk gunahdir yoxsa kichik?
JazakAllahu hayran!
AsSalam aleykum wa rahamtuLlahi wa barakatuhu!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bizim əqidəyə görə şübhə ilə təkfir etməzlər. Ona görə sən o adama de ki, get əvvəlcə əhli sunnə val camaatın əqidəsini öyrən. Cənazə namazı qıla bilərsən, peyğəmbər (s.a.v.) hətta münafiqlərə də cənazə namazı qılıb, onlar isə xalis kafir idilər. Bilin ki, kafirə namaz qılan kafir olmur. Xüsusən də əgər müəyyən səbəblər olubsa.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


--------------------
Поистине, Аллахь не лишает людей знания внезапно, а лишает их его забирая к себе ученых.Когда же не останется ученых, люди изберут для себя невежественных предводителей, которым будут задавать вопросы, а те в свою очередь будут издавать фатвы не имея знаний.Так они сами впадут в заблуждение, и собьют с прямого пути других.
PMНаписать письмо
Top
Xedice
Дата 26 Feb 2009, 11:52
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Пользователь №: 22348
Регистрация: 25-02-2009

Salamun aleykum Qamet qardaw,zehmet olmasa meni duz bawa duwun,men sizin bezi sual cavab disklerinize qulaq asmiwam ve burdada oxumuwam,arda size sual verilerki meselen internetde bir qizla taniw olmuwam ve yaxuda oglanla fikirimiz evlemekdi cavabindain deyirsizki haramdi,bezilerine baxiramki yazmisizki olar amma cet iwdi,eger sirf orda evlemek varsa niye haram olsun?beledeki eger kucede ve yaxuda bawqa yerlerde taniw olurlarsa bu emelde haramdi axi bunlarin fikiri cididise ve evlenirlerse bu insanlar gunah etmiw olurlar?Allah razi olsun

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
İslamda hər bir əməl şəriətə uyğun olmalıdır. Evlənmək məsələsi də o cümlədən. Siz dediyiniz hərəkətlər şəriətə uyğun deyil. Xüsusən də internetdə tanışlıq çox vaxt düzgün nəticələr vermir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
Xedice
Дата 26 Feb 2009, 12:44
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Пользователь №: 22348
Регистрация: 25-02-2009

Salamun aleykum Qardaw uzur istiyirem men bu yaxinlarda ana olacaqam ve qaynanam indide bele deyekde list tutub butun pirlerin adiniki Inwallah uwaq olandan sonra ora aparacaqam ne men raziyam nede yoldawim,biz qarwi cixa bilerikmi yoxsa bizde onunla beraber getmelik?Qardaw men yuxuda gormuwemki uwaqin adini Can qomaliyam bunu mutleq etmeliyemi?birde qardaw uzur istiyirem menim ucun destamaz almaq cox cetindi ne etmeliyem? Allah sizden razi olsun

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Belə halda təyəmmüm edə bilərsiniz. Uşağın adını isə Can qoymayın, əlhəmdulillah, kifayət qədər yaxşı adlar var, elə saytımızda da bu barədə məqalə var. Amma qaynana dediyi söhbət isə, təbii ki, elə yerlərə getməyin və çalışın onu bir təhər başa salasınız.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
Xedice
Дата 26 Feb 2009, 12:57
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Пользователь №: 22348
Регистрация: 25-02-2009

Salamun aleykum Qamet qardaw,men aile heyati qurandan qaynanamla birlikde yawiyiram,arada yoldawimla qaynanamin sozderi duwur yoldawima deyirki cix evden biz indi bawqa eve almaq istiyirik onuda deyimki qayanam tekdi biz cixsaq o tek qalacaq,Qardaw mene qarwi cox gozel munasibetdedi sadece qaynanam cahildi cox soz sohbetler ona gore olur biz ne edek?yeni bawqa eve cixa bilerikimi yoxsa onu tek qoymaq olmaz?Allah sizden razi olsun

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Əgər vəziyyət çox gərgin olsa, çıxa bilərsiniz, lakin əlaqəni kəsməyin, tez-tez ziyarət edin onu.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
Xedice
Дата 26 Feb 2009, 13:29
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Пользователь №: 22348
Регистрация: 25-02-2009

Salamun aleykum Qamet Qardaw,qardaw arada olurki men yoldawimdan icaze almadan harasa gedirem meselen magazya men mutleq zeng eliyib icaze almaliyam?onuda deyimki evde butun gunu tek oluram ve mecbur gedirem ?bu gunahdimi?salamun aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bəli, icazə alın, sonra gedin.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
Xedice
Дата 26 Feb 2009, 13:35
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Пользователь №: 22348
Регистрация: 25-02-2009

Salamun aleykum Qardaw,destamaz alib namzimi qiliram bir saat sonra quran oxuyuram bunu ucun yene destamaz almaliyami?qardaw uzur istiyirem men uzanan yerde quran oxuyuram hamile oldugum ucun bu guhadimi?Allah sazi olsun sizlerden

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Əgər dəstəmaz pozulmayıbsa, oxuya bilərsiniz. Sizin vəziyyətdə uzanıb oxuya bilərsiniz.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
Ehli tovhid
Дата 26 Feb 2009, 13:44
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Пользователь №: 22316
Регистрация: 28-01-2009

Salamun aleykum Qamet Qardaw Allah sizden razi olsun Inwallah.qardaw irana getmek istiyirem bir muddet orda yawamaq ucun ne meslehet ederdiz ?bezi prablemler var sirf olardan uzaqlawmaq ucun,Allah razi olsun Insallah Salamun aleyuk

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bunu demək çətindir. İnsan əgər həyatına təhlükə varsa, yaşadığı yeri tərk edə bilər. Siz başqa yerlərə də gedə bilrəsiniz, məsələn, Türkiyə və s.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмоСайт
Top
oguz
Дата 26 Feb 2009, 13:52
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Пользователь №: 10391
Регистрация: 11-03-2008

Assalamu aleykum va rahmatullahi va barakatuh!
Sheyx burada oxudum ki sizin məscidin açılması üçün avropa məhkəməsinə müraciət etmək fikriniz var.Bir muselman kimi elbette muselman oldugum ucun cox sevindim hele bilmirem ne qeder duzgundur ama yenede Allah sizden razi olsun dedim axir ki yoxsa passivlik neye xeyirdi ki ? Bir adam bu olkede zibile dusse cekinmeden rusvetde verer ki isi hell olsun evin elinden alsa hele Allah bilir geder haralara sikayet eder tevekkul yadina dusmez amma Allahin evi vecine gelmez tevekkulden danisar Birdeki kim deyir mescidsizde devet mumkundu ya belede devet gedir hec neden xeberi yoxdur yeqin
Evveller bir sexsi mescide getirib xutbelere qulaq asdirib ureyini islama acirdiq mescide gedib gelerek islama baglanirdilar indi bu da elimizden alinib bizde oyresibler her seye
bir miz qoysunlar ama Seyx muselmanlarin haqqidir ki insaallah calisin mescidimiz acilsin birini o birine sikayet elemeseler duzelen deyiller deyesen ne ise Allah komeyiniz olsun bu yolda Seyx biz sahidik ki siz ancaq Allaha tevekkul edirsiniz hetda oz caninizin derdinde deyilsiniz Allah sizden razi olsun.
Assalamu aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Biz nə lazımdırsa, onu da edirik.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
AYSEN
Дата 26 Feb 2009, 13:54
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Пользователь №: 22289
Регистрация: 06-01-2009

Salamun aleykum Qamet qardaw,qardaw mene iw teklif olunub amma men iwleyeceyim otaqda 3 kiwi ve bir qadin var demek olarki onlar hamisi cahildi menim ele bir insanlarla iwleyeyim duzgundumu?qardaw ne meslehet gorerdiz,ALLAH SIZDEN RAZI OLSUN INWALLAH SALAMUN ALEYKUM

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Əgər çox ehtiyac yoxdursa, lazım deyil.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


--------------------
[COLOR=green][FONT=Times]
PMНаписать письмоСайт
Top
Guest
Дата 26 Feb 2009, 19:28
Цитировать сообщение
Unregistered
Qamat Qardash Salam Aleykum.
Bir sualim olacaq bilmak istayiram ki 1.agar bir momin askarlikda va ya qapali taclidxanada olarsa va Cuma namazina geda bilmazsa na etsin. Bela bir hadisda var ki agar bir Musulman Kishi 3 hafta Cuma namazini tark edarsa Allah onun urayini mohurlayir. 2.Va umumiyyatla bela yerlarda olan Musalman Qardashlara na maslahat gorardiniz . 3.Bir az chatin vaziyyat gorub namazi tark etmak istayan qardashlarada maslahatiniz na olardi . Zahmat deyilsa Quran va Hadislardan istinad edin
Salam Aleykum Va Rahmatullahi Va Barakatuhu.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Bu adamlar üzürlüdürlər, hədisdə isə üzürsüz səbəb nəzərdə tutulur.
2. Çalışsınlar ibadətdə zəifləməsinlər və ya itirməsinlər.
3. Allahdan qorxsunlar, namazı tərk etmək böyük günahlardandır, hətta bəzi alimlər bunu küfrdən sayırlar.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Top
Guest
Дата 27 Feb 2009, 01:44
Цитировать сообщение
Unregistered
Assalamu aleykum va rahmatullahi va barakatuh!
Hörmətli şeyx!
4 rukətli namazlarda 3-cü və 4-cü rukətlərdə Fatihədən başqa surə oxumaq sunnedir, və ya sadece icazəlidir ?
Allah razı olsun!
Assalamu aleykum va rahmatullahi va barakatuh!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bircə zöhrdə olar.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Top
ISMAIL_rab_Allaxa
Дата 27 Feb 2009, 03:03
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Пользователь №: 22328
Регистрация: 07-02-2009

Salamun aleykum Qamet qardaw.sualim sasli va sasiz namazlar haqqindadi.
1.niya zohr, asr va digar namazlarin axir rukatlari sasiz qilinir va niya mahz.manasini zahmat olmsa aciqlayardiz.
Salam Aleykum Va Rahmatullahi Va Barakatuhu.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Peyğəmbər (s.a.v.) belə qılıb.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
Vəli
Дата 27 Feb 2009, 14:24
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Пользователь №: 21865
Регистрация: 18-10-2008

es salam aleykum sheyx,necesiniz?.sheyx sizin TV ye verdiyiniz musahibeni nece skacat ( yuklemek ) olar? allah razi olsun ,es salam aleykum ve raxmatulla

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Xüsusi proqram vasitəsilə.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
Muslim
Дата 27 Feb 2009, 16:24
Цитировать сообщение
Unregistered
Assalamu Aleykum Seyx!
1) Seyx Useymin ve Ibn Teymiye deyiblerki Namaz gilmayan kafidri, amma eger o Sahadeti gabul edib gilmirsa onda o kafir deyir, bu esitdiyim duzdur? Nese sehv varsa inshALLAH duzeldin.
2)Kufr eden bir insan islamdan cixmis sayilir? Ve yahud Kufr edene kafir saymag olar?
3) Bezen gardasimla dini danisiglarda balaca mubahiseler cixir, men ozumu cilovlayib deyirem "meni danishdirma sennen danishana geder", bele demek muselmana yarasir, olar?
4) Seyx, bele bir hedisi coxdan oxumusam menbe yadimda deyir inshALLAH onun ne geder sehih oldugunu mene deyerdiz: BIr gun Peygember(s.a.s) girir mescide gerurki bir insan namaz gilir, ve Peygember namazi gutarandan sora gerurki o insan helede secdededi. Peygember bayira cixdigdan sonra ordaki insanlara deyirki, bu insani kim oldurer, ve giragdan bi insan deyir Men. Mescide girib gerdikdeki o insan secdededi, o bayira cixib deyir, Ya RasuluLLAh men neter secdede olan insani oldure bilerem, o axi ALLAHa ibadet edir. Bu 3 defe tekrarlanir ,cur be cur insanlarla. Ve Peygember deyirki, bu insan Xavariclerin bashcisi olacag ve bunu kim oldurse idi fitne birdefelik biterdi. Bu sehihdir?

JazakALLAHu Xayran!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Şeyx Useymin (r.) kafir görür, amma ibn Teymiyyə (r.) yox.
2. Küfrün növləri var, hər küfr edən nə islamdan çıxır, nə də kafir sayılır.
3. Ciddi səbəb olsa, tərbiyə məqsədilə olar.
4. Xeyr, bu hədisi bilmirəm. Hansı kitabdan oxumusunuzsa, onu deyərdiniz, biz də baxardıq.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Top
Ilqar_Huseynov_
Дата 27 Feb 2009, 16:36
Цитировать сообщение
Unregistered
Heqiqeten hemd Allah ucundur. Biz yalniz Onu hemd edir ve yalniz Ondan komek dileyirik. Nefslerimizin serinden ve pis emellerimizden Ona siginiriq. Allahin azdirdigini hidayete getiren, hidayete getirdiyini de azdiran tapilmaz. Men sehadet edirem ki, Allhdan bashqa Ilah yoxdur, sheriki yoxdur ve shehadet edirem ki, Muhammed Onun qulu ve elcisidir.

Salam aleykum Qamet qardash ve butun diger forum ishtirakcilari. Adminden xahish edirem ki, yazdigim bu yazini silmesin. Eslen bu yazinin bashligini basha forumda yazmishdim, sadece orada olan muxalifler bu cur yazishmanin bu forumda davam etmesini istediler ve men raziliq bildirdim. Ki, bohtanlarinin esilsiz oldugunu gorsunler.

Hormetli muxalifim sual verirsen ki :

33... Bu gun selefin minheci bes nedir ?!

" Bu gun selefin minheci insanlarin ... inam ve inanc ; emin ve rahatligini qorumaqdir. Bax da heniflerin babasi olan Ibrahim (s) dua eledi : Bir zaman İbrahim dedi: “Ey Rəbbim! Buranı təhlükəsiz bir şəhər et ve onun əhalisini ruzilendir (2/1260). Eyer fikir versen bu aye eslen delildir ki, peygemberlerin sunnetindendir ki, onlar (s) fetne qapisinin acilmaginin daim eleyhine olublar..

34... selefin uzeri dushen ohdelik nedir ?!

" Sheriyetde varid olan xususi ve umimi delillere esasen deyirem ki, bizim uzerimize dushen ohdelik ... dinimizi, canimizi, agilimizi, namusumuzu ve bir de malimizi ... qorumaqdir ki, buna da sheriyetde beshlik deyilir.


35... Rehberler haqqinda fikrimiz nece olmalidir ?!

" Mense fikrimiz yox, eqidemiz bele olmalidir. Hansi ki, Muslimde sehih isnadla Huzeyfe bin Yemen Peygemberden (s.a.s) bele esitdiyini bildirir : Menden sonra rehberler gelecek. Hidayetimle hidayetlenmeyecek, sunnetimle sunnet olunmayacaqlar. Qelbleri sheytan qelbleri kimidir. Belin doyulse de, malin alinsa da itaet ele ... Hedisde peygember (s.a.s) ummetine fitne yaratmamagi ve bu teqdirde xeyir ve guvende olacaqlarini bildirirdi. Cunki, peygemberler devetde ummeti fitneye aparacaq, xeyir ve sabitciliyi ortadan goturecek bir sheyi teblig etmirler.

Hetta bax da, Ibn Ebu asimin suneninde meshur hedis var. Hansi ki, Ebu Zerr Rezbeye gedende camaat : seneqarshi edilenlerden xeberimiz var, ebani cixart ve kimi istesen oz sefine kecir. Ebu Zerr bes ne dedi ? Dayanin, ey muhammed ummeti ! Men peygemberden(s.a.s) bele bir soz eshitdim ki : Menden sonra sultanlar gelecek. Onlari qiymetlendirin, zillet istemeyin. Ve kim bele etmese islamda deshik ( yenilik ) acar...


36. Pezidentin hokmu nedir bes ?!

" Cavabini oxuyanda bele basha dushdum ki, eslen dinde olmayan birisi kimi gorursen. Birincisi bu mutleq hokumdur. Mutleq hokmu vermek ise hakimlerin vesflerindendir, reiyyetin yox.
Lap tutaq ki, senin dediyin hokmdedir. Kim deyib ki, onlara qarshi cixmaq asiliyi ve ya fasiqliyi onlardan aparir ?! Eksine zere vurur. Buna tarix delildir. Guc ve siaysi yolla hakimiyyeti deyishmek islama xeyir vermeyib.

Ibn Qeyyim ozunun meshur kitabinda : Eyer her hansi bir munkeri inkar daha boyuk munkeri emele getirirse bu cur emel caiz deyildir. Ve bele olarsa munker inkar edilmemish, eksine fitne yaranmish olar. Delil ... Mekkenin qapilari neyin ki, evvel, hec feth olunandan sonra da Ibrahimin vaxtindaki kimi olmadi. Cunki peygemberin sehabeleri cahillikden hele teze cixmishdilar. Hetta peygember (s.a.s) demedimi ki : eyer qovmum hele islamda teze olsaydi, Mekkeinin qapilarini Ibrahimin (s) vaxtindaki kimi ederdim. Halbu ki, bu vaxt Mekke mushriklerden ve shirkden tam temizlenmishdi.

37... Harami halal bilen kafir deyilmi ?!

" Yox, kafir deyil. Cunki, baxir harada ve neye esasen halal bilir. Birinci buna baxmaq lazimdir.
Delil : O sizə ölü heyvanı, qanı, donuz ətini və Allahdan başqası üçün kəsiləni haram etmişdir. Hər kəs meyl etmədən və həddi aşmadan (bunlardan yeməyə) məcbur olarsa, bu ona günah hesab edilməz. Həqiqətən, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir (2/173). Adini dediyin Ibn Teymiyyenin ele ozu demeslehete uygun monqol tatarlara araq icmeyi caiz bildi.


38... Hakime qarshi cixmaq selefin minhecinde yoxdurmu beyem ?!

Xeyr, yoxdur. Cunki, Allah sendende yaxshisini dediyin hakimden de pisinin yanina gonderende onunla mulayim danishmagi emr eledi : Onunla yumşaq danışın. Bəlkə, öyüd-nəsihət qəbul etsin, yaxud qorxsun! (20/44)
Umumiyyetle hakimlere qarshi cixmamaq alimlerin yetkil reyidir. hakime qarshi cixmaq ise heva ehlinin ( cehmiyye, motezile, xavaric ve rafizi (siye) ) minhecidir. Cunki, qitelin zereri meslehetden daha pisdirse bu fitne qitelidir.


39... Senin minhecin nedir bu gun ?!

Men bu suala 33 de cavab vermishdim. Amma bir daha deyim :
" Nesihet etmek ve fitne qapisini baglamaq; Zulme sebr etmek ve Allaha deveti on plana cekmek; Umumi hokmleri ferdlere tetbiqde shertler qoymaq .....40. Biz hakimi deyishmesek camaatimiz deyishermi beyem ?!

Elbetde ki, deyisher. Cunki senin hec sheriyyetden xeberin yoxdur. Xeberin yoxdur ki, bu barede Allah ne deyir : " Həqiqətən də, insanlar nəfslərində olanı dəyişmədikcə, Allah da onlarda olanı dəyişməz.(13/11) " Eyer fikir versen ayeye burada Allah demedi ki, hekimi deyishmesenin deyidhilen deyilsiniz ?! Ona gore de camaatin islaha camaatin oz uzerindedir.


41... Hokm gederse islam butunlikle getmezmi ?!

Yox, butunlukle getmez. Cunki, bir hokmun tetbiq olunmamasi, bu delil deyil ki, butun hokumler tetbiq olunmur ?!! Hetta Ehmedin musnedinde hedis var ki : " Peygember (s.a.s) : Qiyamete yaxin islam lif-lif qopacaq. Birinci hokm, ikinci lif ise namazdir "42... Kafiri kafir gormeyen kafir deyilimi ?!

Yox, kafir deyil. Birincisi bu ne quran ayesidir, ne de peygemberin (s.a.s) hedisidr. Bu eslen rey ve ictihaddir. Ve bunun hokmu nas delille gelen kefirlere aiddir. Hansi ki, burada ferd de ola biler, caat da. mes : Firoun, ebu Leheb, Azer, Nemrud , ebu Cehl, Ad qovmu, Semud qovmu, Fironun camaati, Eyke ehli ve.s
Qaldi ki, bu ictihadla kafir olanlara aid deyil ki ?! Ve mes: namaz qilmayan kafirdir hokmunde olan kafiurlere. Cunki bu cur kafirler nas deyil, ictihadi kafirlerdir. Ve bir qrup alim kafir gorur, bir qrup ise yox. Muselman goren alimlere verdikleri hikmden dolayi kafir deyilmez .....


43... Partlatmaq olmazmi beyem ?1

Eslen yazini oxuyanda basha dushdum ki, elimsizlerde inanc yaradirsiniz. Ki, bu cur emeller caizdir. ozu de bunu gor kime aid edirsen ?! senin getirdiyin eslen buna oxshayir. Hansi ki : Eli ibn ebu Talibi (r.a) olduren zat da bu emelini Allaha yaxinlashmaq kimi inandi. Dediyim bu ibn Mulcemin inanci ona fayda verdimi ?!!!


44... Bu cihad deyil, bes nedir ?!

Subhenallah, bu emel beyem cihaddir ? Hansi ki, inanc dostlarin mescidde gunahsiz muselmanlari qetl etdiler. Halbu ki, Allah : Ey iman gətirənlər! Qarşılıqlı razılıqla aparılan ticarət istisna olmaqla mallarınızı öz aranızda haqsız yerə yeməyin və bir-birinizi məhv etməyin. Həqiqətən, Allah sizə qarşı Rəhmlidir (4/29) ; De: “Gəlin, Rəbbinizin sizə nələri haram etdiyini oxuyum: Ona heç nəyi şərik qoşmayın, valideynlərə yaxşılıq edin və yoxsulluq ucbatından uşaqlarınızı öldürməyin. Sizin də, onların da ruzisini Biz veririk. Murdar əməl-lərin aşkarına da, gizlisinə də yaxınlaşmayın. Allahın, (öldürülməsini) haram buyurduğu şəxsi haqsız yerə öldürməyin. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə anlayasınız (6/151) ; Nəfsi onu qardaşını qətlə yetirməyə vadar etdi və o da nəfsinə tabe olaraq onu öldürdü və ziyana uğrayanlardan oldu. Allah, yeri eşələyən bir qarğa göndərdi ki, (ölmüş digər bir qarğanı basdırmaqla) ona qardaşının cəsədini necə basdırmağı göstərsin. O dedi: “Vay halıma! Doğrudanmı mən, qardaşımın cəsədini basdırmaqda bu qarğa kimi olmaqdan da acizəm?” Beləliklə, o, peşmançılıq çəkənlərdən oldu. Buna görə də İsrail oğullarına yazıb buyurduq ki, kim bir adamı öldürməyən və ya yer üzündə fəsad törətməyən bir şəxsi öldürərsə, sanki bütün insanları öldürmüşdür. Kim də onu ölüm-dən xilas edərsə, sanki bütün insanları xilas etmiş hesab olunar. Elçilərimiz onlara aydın dəlillər gətirdilər. Onların çoxu isə bundan sonra da yer üzündə həddi aşdılar (5/30-32). Halbu ki, bele emeli etdikleri ucun mutleq cezalandirilacaqlar. Cunki Allahin vedi haqdir : Onlar Allahla yanaşı başqa tanrıya yalvarmaz, Allahın haram etdiyi cana haqsız yerə qıymaz və zina etməzlər. Bunu edən kimsə cəzalandırılar ( 25/68) .....45....Ehd baglana kafirleri oldurmek olmazmi beyem ?!

Beli, men duz demishem, elbetde ki, yox. Sadece delilimi dememishdim.Hetta indi deyirem ki, eyer oldurerse qanbahasi vermeli ve ya bir qul azad etmelidir. eyer imkani yoxdursa bunlari etmeye onda oruc tutmalidir. Delil, Allah quraninda demedimi ki : Xəta istisna olmaqla heç bir möminə (başqa) bir mömini öldürmək yaraşmaz. Hər kəs səhvən bir mömini öldürərsə, bir mömin kölə azad etməli və ölənin ailəsinə qanbahası verməlidir. Onların sədəqə verməsi (qatili əfv etməsi) isə istisnadır. Əgər o (ölən kimsə), mömin olduğu halda, sizə düşmən olan bir camaatdandırsa, onda (qatil) mömin bir kölə azad etməlidir. Əgər o, sizinlə aralarında müqavilə olan bir camaat-dandırsa, onda (qatil) onun ailəsinə qan-bahası verməli və mömin bir kölə azad etməlidir. (Bunları etməyə imkan) tapa bilməyən kəs Allah tərəfindən tövbəsinin qəbul olması üçün iki ay ardıcıl oruc tutmalıdır. Allah Biləndir, Müdrikdir (4/92)

Imam Ehmedin musnedinde Peygember (s.a.s) : Kim ehd baglanmish bir adami oldurerse men ondan uzagam. Hetta oldurulen kafir bele olsa.

Ehd baglanilan hatta devetci bele olsa ona ancaq ve ancaq hakim nese ede biler, reiyyet yox : Buna görə də sən (tövhidə) dəvət et və sənə əmr olunduğu kimi düz yolla get. Onların nəfslərinin istəyinə uyma və de: “Mən Allahın nazil etdiyi Kitaba iman gətirdim. Mənə sizin aranızda ədalətli olmaq əmr edilmişdir. Allah bizim də Rəbbimiz, sizin də Rəbbinizdir. Bizim əməllərimiz bizə, sizin də əməlləriniz sizə aiddir. Bizimlə sizin aranızda mübahisə ediləcək bir şey yoxdur. Allah hamımızı bir yerə toplayacaqdır. Dönüş də yalnız Onadır (42/15) Fikir versen ayeye hokmu icra etmek hakime emr olunur, reiyyete deyil. Deye bilersen ki, ayede olan hakim peygemberdi ve ya muselmandir, indikiler ise yox. Bax onda bashqa bir ayeye. Hansi ki : (Onlara) nəsihət ver! Sən yalnız nəsihətçisən.Sən onların üstündə hökmdar deyilsən (88/21-22)
Hetta bax da, abdullah ibn Ubey bir defe Peygembere (s.a.s) dedi ki : Izzetli olan zelil olani buradan cixaracaq.. Bu soz eslen islamdan cixaran kufurdur. Amma peygember (s.as.) ona bir shey eledimi ?!


46... ibn Bazz kralin adami deyilmi ?! Albani murciye deyilmi ?!

subhenallah, dediyin o iki zat bu ummetin selefileriydiler, alimleriydiler, boyukleriydiler. Hansi ki, peygember (s.a.s) : Bereket ve xeyir boyuklerinizdedir " demedimi ?! Ve biz eslen onlarin bu ummet ucun nece calishdiqlarinin shahidi olduq ve onlarin vaxtinda muselmanlar bu gunkunden daha izzetli idiler. Amma sizin kimileri ummeti alemlerde gorulmeyecek zillet damqasina suruklediler, imma qishqiriqlarla, aratirliqlarla .....

Bilirsenmi butun bunlarin sebebleri nededir ?! Deyim :
.... Allahin kitabini ve sunneti bilmemeniz
.... Tekvirin shertlerini ve selefin bu meselede minhecini bilmememnioz
.... Ictihadi bilmeyerek ictihad etmeniz
.... Mesleheni ve mefsedeni eslen bilmememniz
.... Quran ve sunneni ezber bilseniz de tam almamamaniz. quran ve sunneni ezber bilmek dini her sheyi ile bilmek demek deyil.
.... Bu meselerde alim olmayanlarin kitablarini oxumaniz ve onlarin verdiyi fetvalarala getmeniz. alimleri ise birini hakimin adami, digerini murciye adlandirib terk etmeyiniz. Bax xavaricilere, onlar neyin ki, kitab yazirdilar, hetta qurani butunlukle ezber bilenleriydiler. ibn Mulcem Omer ibn Xettabin vaxtinda qazi idi. lakin dinin heqiqetini basha dushmedi ve sehabenin fehminden ayrildi. neticesi ne oldu bes ?! Muhammed (s.a.s) ummetinin en sherlisi ( hedise esasen )
.... Hakimiyyeti nesihet yoluyla deyil silah yoluyla islah etmeyi ve deyishdirmeyi caiz saymaginiz
.... Alimleri hec saymaginiz ve hakimlere zillet istemeniz, hansi ki, ibn MUbarek : Kim alimleri hec sayarsa axiretti geder, kim de idarecileri hec gorerse dunyasi geder, kim de dostunu qiymetlendirmezse igidliyi geder..... dedi
.... Cihadi hakimlere qarshi aparmagi caiz bilmeyiniz. Deliliniz de ki : Ey iman gətirənlər! Ya­­xınlığınızdakı kafirlərlə vuruşun. Qoy onlar sizdə sərtlik görsünlər. Bilin ki, Allah müt­­­təqilərlədir (9/123). Bu ayeni hakimlere aid etmeniz

Ve daha neler-neler, bu kimi cefengiyatlar. Halbu ki, indiye kimi ne bir elm eyrendinizi, ne de bir hakim deyishe bildiniz.Getirdiyin shubhelere bax ......

1. Fetvamizi azadliqda olan ve hebsde olmayan dovlet elimlerinden almiriq. Bunlar oturur, belesi alim ola bilmez, belesinin cihadla elaqesi yoxdur, fetvasi goturulmur

.... alim olmaq ucun beyem ancaq hebsxanada olmaq lazimdir ?! hakimle alimin arasi aciqdirsa o alim asayilmirmi bgveyem ?!
.... abbasi xelifelerinden birisi imam Malike Muvattasi uzerinde toplamasini isteyende imam Malik vaxt istedi, sonra qebul etmedi. Beyem istenilen o vaxt erzinde imam Malik alimilik vesfinden mehrum oldu ?!
..... emevi emirlerinin yanina giren, onlarla oturub-duran imam Zuhri alim deyildi bu emellerine gore ?!
.... ibnul_Mubarek, Evzai, imam Leys kimi alimler turmelerde ve zindanlarda olmadilar. Halbu ki, hem fitne, hem de kufr vaxtinda yashayirdilar. alim sayilmadilarmi ?!


2. Indiki selef alimleri maashlarini beytul maldan alirlar

..... Bu ne iraddir ?! men basha dushmurem. Goturek adini cekdiyin sheyx Albanini, billehi aleyk, Allahiva and verirem : Sheyx Albaninin hansisa bir dovletde vezifesi variydimi, maash alirdimi ?! ibn Teymiyyetnbin hebs edildiyi hebsxanaya atdilar, dovletden qovdular. Bes niye ondan fetva almagi caiz bilmirsen ?!

3. O vaxt alimler ruslara qarshi cihaq fetvasi verdiler, Amerika icze verdi deye. Indi ise Amerika icaze vermir deye bu fetvani vermirler.

.... Birincisi alimler icma etmedikleri meselerde mesum sayilmirlar. Onlar da besherdiler, xeta ede bilerler. Xeta etseler tabe olmuruq, daha yoxki sizin kimi butunlukle terk edirik.

Hetta ibn Qeyyim : Her xeta eden terk olnsaydi elimler ve meslekler sayilmaz hala gelerdi" dedi.

Hetta ibn Teymiyye : Kafirlerin muselmanlar uzerinde qelebe qazanmalari sebebi muselmanlarin imanlarini ashagu dushuren meselelerdendir ki, bu da gunahlardir. Eyer sonra imanlarini tamamlamaq ucun geri donerlerse Allah onlara kafir uzerinde zefer verer.

..... Ikincisi ummete uz verecek xeyiri ve yxshiligi hami evvelceden gore biler. Amma ummete uz verecek fitneni ise ancaq alimler qabaqcadan bilirler.

.....Ucuncusu ele ona gore de dediyin bu alimler heva ve hevese gore fetva vermirler.4. Guc olmayan zaman kafirlere qarshi qalxmamaq qilinc ayesiyle (9/5) nesx olunub. Cunki Medinede nazil olub ve Mekke doneminin hokmlerini nesx edib. Ve buna gore de indi Mekke zamani deyil, cihad ferzdir.


..... Subhenallah, bu aye ele senin ozune eks delildir : Haram aylar bitdikdə müş-riklərə harada rast gəlsəniz, öldürün, onları əsir tutun, onları mühasirəyə alın və onlara hər yerdə pusqu qurun. Əgər tövbə etsələr, namaz qılıb zəkat versələr, onları sərbəst buraxın. Çünki Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.( 9/5) .

Fikir ver, ayede olan hokm zamanla birlikde guce ishare edir. Cunki bu aye Medine doneminde nazil oldu, hansi ki, o donemde muselmanlarda guc var idi daha.

Bes yaxshi bu ayeden sonraki iki ayeye emel edirsinizmi ?! Hansi ki : Əgər müşriklərdən biri səndən aman diləsə, ona aman ver ki, Allahın sözünü eşitsin. Sonra onu özünün xatircəm olduğu yerə çatdır. Çünki onlar (haqqı) bilməyən bir camaatdır. Məscidulharamın yanında saziş bağladığınız kəslər istisna olmaqla müşriklərin Allah və Onun Elçisi yanında nə əhdi ola bilər? Nə qədər ki, onlar sizinlə düzgün davranır, siz də onlarla düzgün davranın. Həqiqətən, Allah müttəqiləri sevir (9/6-7) .......


Ibn Teymiyye minhecus_sunede ebu_Henifeden : ebu_Mutim ebu_Henifeye bele deyir : Birisi yaxshiligi emir edir ve pislikden cekindirir, insanlar da onun arxasinca gedir. Sonra da xuruc edir. Bele bir sheyi qebul edirsenmi ey ebu_Henife ? Esla yox !!! Niye ? Axci o adam yaxshiligi emir edib pislikden cekindirir. Cavab : Beli, yaxshiligi emir edib pislikden cekindirmek ferzdir. Amma xuruc etdiyinde fesada yol acir, qan axidilir ve mehremlere toxunulur. Bu ise haramdir.

.... zalima qarshi xuruc etmeyi i8lk defe motezile firqesi yaxshiligi emr edib pislikden cekindirmek kimi qeleme vermedimi ?! Allahin sifetlerini qebul etmeyib tovhid adlandirmadimi ?!
.... cehmiyye tatilini tenzih ve tovhid adlandirmadimi ?! Ehli_Sunneni ise mushebbihe ve mucessime adlandirmadimi ?!
..... rafiziye shiyeleri sehabeleri soyub, kafir demedilermi ?! bunu ise nece qeleme verdiler ?! Eli_beyte sevgi


ibn Teymiyye :
.... Sheytan bu emellerini bunlara yaxshiligi emr edib pislikden cekindirmek kimi gosterdi. Allah yolunda cihad bele olur dedi. Amma heqiqetde bu zulm ve dushmanliqidr.
..... 60 il zalim hakimin altinda yashamaq bir gece hakimsiz heyat surmekden xeyirlidir. Heyat tecrubem buna delildir.
5. Buxaride gelen hedisi delil getirirsen ki : ebu_basiri (r.a) peygember (s.a.s) mushriklere geri verir. ebu_Basir (r.a) ise onlardan birini oldurub daga qacir ve ozune ordu yigir

... Birincisi Peygember (s.a.s) burada mushriklerle bagladigi ehde sadiq qalir. Bes siz ?!
.... Ikincisi sehabenin burada etdiyi ictihaq sonralar zerre qeder de olsun muselmanlara ziyan verirdimi ?! Bundan sonra muselmanlar daha da guclendiler. amma senin dediyin camaatda ise tam tersine oldu, muselmanlar zeyiflediler, daha da zelil oldular.


6. Peygember (s.a.s) Keb_ibn_Eshrefi oldurmeyi emir edir

.... Birincisi bu hadise sizin ozunuze eks delildir. Bu adami oldurmekle qovmu qorxuya dushdu. Bu da muselmanlarin izzetini gosterdi. amma sizde bashcilari oldurenden sonra neler olmadi ki ?!


7. Usaq hedisini mene muxalif niye delil getirirsen ki, ozunu partlatmaq olar ?! Hansi ki, hedisin qisa mezmunu beledir : Sen meni bele oldure bilmezsen. Camaati meydana topla, oxunun mizraqini cek ve oxu bu ushagin Rebbinin adi ile atiram de ve at !!! sah tam onun dediyi kimi edir ve ushaq oxun batdigi yere elini qoyur ve olur. Camaat da bu ushagin Rebbine iman etdik deyirler ve iman edirler.

..... Birincisi hedise fikir versen genc yalniz ozunun oldurulmesini dedi. Amma siz hamini oldurursunuz, partlatmaqla. dediyin bu heqisin sizinle hec elaqesi yoxdur, qiyasin batildir.
..... Ikincisi Genc kecmish ummetlerden idi ve o bizden evvelki sheriyetdir. hansi ki, bizim sheriyetde ozunu oldurmek haramdir.
..... Ucuncusu gencin bu cur etmeyi ona ilham olunmushur. cunki genc ancaq anlatdigi shekilde oleceyini bilirdi.
..... Dorduncusu ushaq bu hadiseden sonra vaqe olacaq meseleni de bilirdi. O da ki, camaatin Allahin dinine girmesi idi kil, bu da oldu.

Qalan shubhelerine de gelen defe cavab vercem

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Allah razı olsun.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Top
anar138
Дата 27 Feb 2009, 18:40
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Пользователь №: 22346
Регистрация: 24-02-2009

Салам Алекум вя ряхмятулахи вя бярякятух

Уважаемый у меня такой вот вопрос,
Я при соре со своей женой (вина была в ней) от злости пришёл и три раза сказал ей на ухо "разводимся", говорил я на русском языке, считается ли это действительным.

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Конечно, считается. Язык здесь не важен. Просто это считается как один, в запасе два, будьте осторожны.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!
PMНаписать письмо
Top
Leman
Дата 27 Feb 2009, 19:41
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Пользователь №: 7065
Регистрация: 05-11-2007

Цитата
2.Во многих аятах Корана Аллах (с.т.) говорит о себе во множественном числе. К примеру, Мы сооздали Адама собственными руками. Как это понять?Почему Аллах (с.т.) не говорит Я а говорит Мы?есть ли в Сунне что то насчет этого?

Ответ:
2. Это грамматика арабского языка. Вы ведь тоже обрашаетесь к кому то на Вы, хотя он один. Это показывает Величие Аллаха. 

as salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu
Suala daha geniş cavab olsun deyə bu yazını yerləşdirirəm. Haqqınızı halal edin.

Почему в âйâт Ķур’âна употребляется термин "Мы"?
Многие неверующие считают, что это может быть ссылкой на ‘Иису (Иисуса).

Ответ:

Аль-Хамду Лилляах (Хвала Аллâху)

Такова особенность литературного стиля в арабском языке, что человек может говорить о себе посредством местоимения «мы» (نحن нахну) из уважения или прославления. Он может также употреблять местоимение «я» (أنا 'анâ), указывающее на одного человека, или форму третьего лица «он» (هو хууа). Все три способа выражения употреблены в Ķур’âне, где Аллâх обращается к арабам на их собственном языке («Фатаауа аль-Ладжна аль-Дâ’има», 4/143).

«Аллâх سبحانه وتعالى иногда говорит о Себе в единственном числе, посредством имени или местоимения, а иногда используя множественное число, как во фразе:
إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً

«Воистину, Мы даровали тебе явную победу [48:1 – интерпретация значения]» и в других подобных фразах. Но Аллâх никогда не упоминает о Себе используя двойственное число, потому что множественное число относится к почитанию, которое Он заслуживает, и может относиться к Его Именам и Атрибутам, в то время как двойственное число указывает на определённое число (и ничто иное). И Он превыше всего этого (Шейкх аль-Ислâм Ибн Таймиййа «Аль-‘Аķыида аль-Тадмуриййа», стр. 75)».

Эти слова, «иннâ» (Поистине, Мы) и «нахну» (Мы), и другие формы множественного числа, могут употребляться одним человеком, говорящим от имени группы, или могут использоваться одним человеком в целях почёта и возвеличивания, как это делается некоторыми монархами, когда они издают заявления и декреты, в которых говорят: «Мы решили…» и т. д. [в английском языке это известно как “Королевское Мы” - переводчик]. В таких случаях говорит всего один человек, но для уважения употребляется множественное число. Тот, Кто заслуживает почитание более, чем кто-либо другой, – Аллâх عزّ وجلّ , поэтому когда Он говорит в Ķур’âне «Иннâ» (Поистине, Мы...) или «Нахну» (Мы) – это для почёта и возвеличивания, а не для указания на множественность числа. Если âйа такого рода создаёт путаницу, то для разъяснения необходимо обратиться к ясным, однозначным âйâт, и если христианин, например, настаивает на том, чтобы считать âйю, как например, «Воистину, Мы ниспослали Зикр (т. е. Ķур’âн), и Мы оберегаем его [«Аль-Хиджр» 15:9 – интерпретация значения]» доказательством божественной множественности, то мы можем опровергнуть это утверждение цитированием таких ясных и однозначных âйâт [интерпретация значения]:
وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

«Ваш Бог – Бог Единственный, нет никого, у кого есть право, чтобы ему поклонялись, кроме Него, Милостивого, Милосердного [«Аль-Баķара» 2:163]» и
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

«Скажи: «Он – Аллâх Единый [«Аль-Икхляаĉ» 112:1]» – и другие âйâт, которые можно интерпретировать только одним образом. Таким образом для того, кто ищет истину, путаница будет рассеяна. Каждый раз, когда Аллâх употребляет множественное число говоря о Себе, это основывается на почитании и уважении, которых Он заслуживает, и на огромном количестве Его Имён и Атрибутов, и на огромном количестве Его войск и ангелов. Уа Аллâху Та‘âля А‘лям (Отсылка: Шейкх аль-Ислâм Ибн Таймиййа «Аль-‘Аķыида аль-Тадмуриййа», стр. 109).

Шейх Мухаммад Ĉâлих аль-Мунаджжид

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Allah razı olsun.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


--------------------
Умар (р.а) сказал: «Подсчитывайте свои поступки до того, как вам их подсчитают, и взвешивайте свои деяния до того, как их положат на весы Судного Дня. Ведь если вы взвесите свои поступки сегодня, то это облегчит ваш расчет завтра. И готовьтесь к вашей главной встрече в жизни: «В тот день вы предстанете (перед Аллахом), и не скроется из вас скрывающийся»
(«Аль-Хакка», 18) («Манакыбу Умар ибн Аль-Хаттаб» имама Ибн Аль-Джаузи).
PM
Top
qerib xanim
Дата 27 Feb 2009, 19:47
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Пользователь №: 13465
Регистрация: 30-05-2008

Salam Aleykum Sheyx. necesiniz? menim bir nece sualim var.1) eshitdiyime gore odda yanan, xesteliyinin dermani olmayan, hamile qadin ushaq dunyaya getirdiyi zaman dunyasini deyisherse shehid sayilir. bu dogrudurmu? onlar mesum sayilirmi? eyer dogrudursa dininden asili olmayaraq hamiya aiddirmi? 2) forumda biri sual verib ki, bir evli adam zina edib ve ona gore onu ushaqlarini ve yoldashini kimese emanet edib oldurmek olarmi? ALLAH qorusun..meyer bunun bashqa yolu yoxdu? TOVBE ede de biler.kiminse yoldashini ushaqlarini yiyesiz qoymaq ne qeder duzgundu? hamimizin gunahlari var.kimise gizlin aparib haradasa hec kimin gormediyi yerde oldurmek guya kimese ders olacaq? belke bezileri menim bu sualima gore qinayacaqlar....Salamaleykum.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Əlbəttə, bu müsəlmana aiddir və düzdür. Bu onu məsum etmir, sadəcə qiyamət günü müəyyən qədər kəffarəsi olacaq.
2. Mənə elə gəlir ki, o zarafat edirdi, ya da çox ağılsız bir fikridir. Bu cür əməli heş islam da qəbul eləməz.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
_ДЖИГИТ_
Дата 28 Feb 2009, 02:09
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Пользователь №: 22198
Регистрация: 09-11-2008

Assalamu aleykum va rahmatullahu va barakatuhu!
1 exi necesen?
2 Əhməd bin Hənbəl Musnəd əsərində belə bir hədis rəvayət edir. Peyğəmbər (s.ə.s) buyurdu: 'Qiyamət günü bir kar, dəli, əldən düşmüş qoca və fətrə dövründə (fətrə dövrü peyğəmbərlərin ardı arası kəsilən dövrə deyilir) ölmüş insan olacaq. Kar deyəcək: Ey Rəbbim, ıslam gələndə mən heç bir şey eşidmirdim. Dəli deyəcək: ıslam gələndə, uşaqlar mənə peyin atırdılar (yəni ələ salırdılar). Əldən düşmüş qoca isə deyəcək: Ey Rəbbim, ıslam gələndə mən heç nə dərk eləmirdim. Fətrə dövründə ölən isə deyəcək : Ey Rəbbim. Sənin Rəsulun mənə gəlmədi. Allah onlardan, özünə itaət etmələri üçün əhd alacaq və onlara (rəsul) göndəriləcək və 'oda girin' deyiləcək. Peyğəmbər (s.ə.s) davam edib deyir ki 'Muhammadin nəfsi əlində Olana and olsun ki, əgər onlar o oda girsələr, onlar üçün soyuq və salamat olar' exi burda Fetre dovtunde olanlar, Afrikada olanlara aiddirmi, yeni onlarinda Peygemberlerden alehimussalam xeberleri yoxdu?
3 exi bizden evvel yashayan qovmler hansiki ora Peygember gelmeyib onlarin haqq hesabi bu fetre qovmu kimi olacag? bu barede Alimlerin reyi nedir?
4 Allaha yallannan and verib 2 musulman qardashi barishdirmag varmi serietde, yalannan and vermek ?
5 exi bizde Fiqhde 4 alimnen 1 ne teqlid edirik? 4 alimnen biz AHMAD IBN HANBALI gotuururk duzdu exi? yoxsa 4u nede
6 imam Maliki kim vurmushduki namazda qollarini qaldira bilmirdi? ve ne sebebe gore? hansi qovm vurmushdu?
Assalamu aleykum va rahmatullahu va barakatuhu

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Əlhəmdulillah.
2. Bəli, bu hədis səhihdir. Lakin peyğəmbərin (s.a.v.) gəlişindən sonar ola bilsin ki, dünyadan təcrid olunmuşlara nəsə üzür olsun, amma mən bunu dəqiq bilmirəm. bunun üçün baxmaq lazımdır ki, dəqiq əhli-fitr kim sayılır və ya meyar nə götürülür.
3. Əslən Allah Təala hər bir qövmə peyğəmbər yollayıb, sadəcə peyğəmbərlərindən sonar onlar zəlalətə düşüblər.
4. Yalandan and içmək olmaz. Sadəcə belə halda müəyyən hədd daxilində yalan danışmaq olar.
5. Xeyr, biz 4 imam və başqa rəbbani alimləri götürürük, bizdə peyğəmbərdən (s.a.v.) başqa heç kimə təqlid yoxdur.
6. O vaxtın xəlifəsi fətvasına görə, fətvaya görə üsyan olmuşdu, xəlifə də üsyanı yatırdıqdan sonar onu cəzalandırmışdı.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


--------------------
Шейхуль-Ислам Ибн Таймия говорил: “Если в мусульманах есть слабость или они слабы, а враги их имеют над ними превосходство, то это по причине их грехов”. См. “Джауабу-ссахих
PMНаписать письмо
Top
Guest
Дата 28 Feb 2009, 12:57
Цитировать сообщение
Unregistered
Salam aleykum,Sheyx.

Talag nedir ve nece verilir? (pul,mulk...)

ALLAH razi olsun!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Talaq kişinin qadını boşaması üçün dediyi kəlmədir. Əgər bu kəlmə 3 dəfə ayrı-ayrı müddətlərdə müəyyən şərtlərlə olsa, onda qadın boşanmış sayılır. Lakin bir dəfə də desə və iddə müddəti bitsə, bud a boşanmış sayıla bilər. Talaq zamanı qadın mehrini ala bilər. Əlavə isə kişi nə versə, götürə bilər.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Top
oguz
Дата 28 Feb 2009, 14:30
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Пользователь №: 10391
Регистрация: 11-03-2008

Assalamu aleykum va rahmatullahi va barakatuh
Seyx Iranda selefi qardaslarimiz haradasa camaat namazi qila bilirler umumiyyetle azerbaycanlilar yasayan yerlerde meselcun tebrizde yigisdiqlari yer var ?Bu barede
melumatiniz olmaz ?
Ehli tovhid nickli qardasdan da xahis edirem eger mumkunse selefiler ucun iranda harada daha rahat olar mene melumat versin inseallah imailim oguz@box.az
Assalamu aleykum va rahmatullahi va barakatuh

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bəli, İranda, əlhəmdulillah, sələflər var. Vaxt olub ki, İran sələfiliyin mərkəzi olub. Amma mən dəqiq bilmirəm onlar harda toplaşırlar.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
tuncay
Дата 28 Feb 2009, 20:24
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Пользователь №: 22318
Регистрация: 28-01-2009

salam aleykum,seyx1)safiiler deyir ki,qadinin eli kisiye deyende destemaz pozulur,ehli sunne vel camaatda ise pozulmur,Peygemberden bu barede her hansi hedis gelib?yeni cumhur alimlere esasen ehli sunne vel camaat hesab edir ki,kisiye qadin deyende destemaz pozulmur?
2)yolda muselmanlara eziyyet veren her hansi bir seyi goturmek savab qazandirir,bes onda seyx,eger uzr isteyirem sozume gore belgemi yola ve yaxud yolun qiragina tupurmek yolu cirklendirmekmidir,yeni gunah qazanilir onu edende?
3)seyx,bezi qardaslara salama cavab verende aleykus salam deyirler,ya da ola bilsin men ele esidirem,salama bele cavab qaytarmaq duzgundurmu?
4)seyx,ola bilsin bu sualim bir az gulunc gorsene biler,yasda balaca bir muselmanin ondan yasda xeyli boyuk olan muselmana qardas deye muraciet etmesi olarmi?yeni bir az pis cixir menim nezerimce

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Xeyr, pozulmur.
2. Əlbəttə, əgər bu görünəcəksə. Əgər belə bir ehtiyac olsa, bunu kənarda edib, üstünü də örtmək lazımdır.
3. Xeyr, əslən salama cavab verildiyindən də gözəl qaytarılmalıdır.
4. Dini cəhətdən problem yoxdur.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
Musliman bioloq
Дата 28 Feb 2009, 20:57
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Пользователь №: 13769
Регистрация: 05-06-2008

InşəAllah Abu Bekr Mescidi hacan acilagaq? As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu! Gözləyirik, inşəAllah, açılmalıdır.
As salamu aleykum Şeyx. Şeyx biz Məscidimizin açılmasını gözləyirik. Amma məscidimizi bağlı saxlamağa çalışanlar başqa planlar hazırlayır. "Radikal qruplaşmalar var" adı altında müsəlmanları sıxışdırmaq. Məsələn müxtəlif adlar altında hicablıları təhsildən və başqa orqanlardan qəti uzaqlaşdırmaq və bilmədiklərimiz........ Şeyx sizcə məscidimizi bizə verəcəklər? Həqiqətən inanırsınız? Axı sizi yaxından tanıyanlar qəti surətdə verilməyəcəyini deyirlər. ŞEYX ALLAH SUBHƏNƏHU TƏALƏ SİZİ MÜSƏLMAN ADI ALTINDA GİZLƏNMİŞ İSLAM DÜŞMƏNLƏRİNİN FİTNƏSİNDƏN QORUSUN! BU YOLDA SABİT ETSİN, ALLAHIN NURUNU SÖNDÜRMƏYƏ ÇALIŞANLARA ÖZ QARANLIQLARIDA BOĞULUB MƏHV OLMAĞI, BİZƏ İSƏ YENİDƏN MÜBARƏK MƏSCİDİMİZDƏ CAMAAT ŞƏKLİNDƏ NAMAZ QILMAĞI NƏSİB ETSİN! AMİN! Biz sizi ALLAH rizası üçün sevirik.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Allahın nurunu heç kim söndürə bilməz. Dəvət gedir, əksinə məscid bağlandıqdan sonar dəvət daha da artıb. Məscidimiz isə, inşəAllah, açılacaq, sadəcə bir az səbr edin və dua edin. Kim bizə qarşı nə edirsə, Allah onu cəzalandırır və cəzalandıracaq, inşəAllah.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


--------------------
Bir muslimanın əkdiyi ağac və ya əkindən insanların, heyvanların və quşların yediyi hər şey o insan üçün birər sədəqədir.
PMНаписать письмо
Top
tuncay
Дата 28 Feb 2009, 22:12
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Пользователь №: 22318
Регистрация: 28-01-2009

salam aleykum,seyx,Ramazanda 11 ruket nece qilinir?8 ruket teravih ve 3 ruket vitr,yoxsa 10 ruket teravih ve 1 ruket vitr?
2)bes adi vaxtlarda gece namazini 10 ruket teheccud ve 1 vitr,yoxsa 8 ruket teheccud ve 1 ruket vitr,hansi efzeldi?
3)seyx,namazdan sonra ayetul kursi,ixlas feleq nas,Subhenallah Elhemdulilleh Allahu Akbar,bunlari hansi ardicilliqlq desek yaxsidir?salam aleykum

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. 10 rükət təravih və 1 rükət vitr.
2. Hər iksini edə bilrəsiniz.
3. Elə göstərdiyiniz ardıcıllıqla etsəniz eyib etməz.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
EHLI_MESCID
Дата 28 Feb 2009, 22:58
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Пользователь №: 22330
Регистрация: 07-02-2009

Assalamu aleykum va Raxmatullahi va Barakatuhu!Sheyx,bir ruketde 3defeden artiq,bir elle hereket etmek namazi pozurmu,meselen qawimaq ve s.?Yazak Allahu hayran!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Ciddi ehtiyac olsa, edə bilərsiniz, əks halda namazın savabını azaldır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмоСайт
Top
qerib xanim
Дата 01 Mar 2009, 00:40
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Пользователь №: 13465
Регистрация: 30-05-2008

SALAM AlEYKUM SHEYX.1) hansi vaxt namaz qilmaq olmaz?( haram vaxt) 2) vaxtinda hicab baglamayan amma ne vaxtsa hicab taxan qadin evelki zamanlarda aciq saciq geyindiyi ucun cehennem ezabi gorecekmi? 3) boshanan qadinin ere getdiyi zaman kebini olmamishsa, sadece dovlet nigahi olmushsa talaq vacibdirmi? yoxsa sadece boshanmaq? ALLAH RAZI OLSUN.SALAMALEYKUM.

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Gün çıxan, batan və başının üstündə (zenitdə) olanda.
2. Əgər tövbə edibsə, xeyr, inşəAllah, əlhəmdulillah, artıq bağlanıb.
3. ZAQS o zaman kəbini əvəz edirdi, əgər halallıq olubsa.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
Zehra
Дата 01 Mar 2009, 01:05
Цитировать сообщение
Unregistered
Assalam aleykum ve rehmetullahi ve berekatuhu.
1.Oruc qezasi oxudum ki, namaz qilan vaxtdan tutmadiqda qeza
sayilir. namaza bawlamamiwdan evvel oruc
Ramazan ayinda bir ne4e gunler tutmuwam bilmirem indi o vaxtin oruclarin
tutmaliyammi?4unki men bilirdim axi bu vacibdi.
2. qusullu olmadiqda quranin surelerinden dille ve ya urekde demek olarmi?
3.gece namazi gecenin 3 de biri didikde ne vaxta duwur?
4.niyyet namaza bawladiqda urekde deyilmelidir?
5.qusul aldiqda qible terefe donmemeliyik? destemaz alanda amma uzu qible terefe durmaq mustehebdi?
6.muselman muselman bacisi ve ya qardawiyla 3 gunden artiq kusulu olduqda ve rehmete getdikde cehennemlik olur?
7.din nedir?
8.qulun haqqini halal etmesi haqda bilirsiz bunu nece bawqa muselmana bawa salim ki bele wey var?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Tutsanız yaxşı olar.
2. Qadın heyz və ya nifaslı olduqda deyə bilər, əks halda olmaz.
3. Məğrib namazından sübh namazına kimi olan vaxtı 3 hissəyə bölün və sonuncunu götürün.
4. Bəli, amma deyilmək vacib deyil, bilməyiniz kifayətdir.
5. Xeyr, bu şərt deyil.
6. Xeyr, sadəcə bu cəhətdən günah etmiş olur.
7. Din insanın tutub getdiyi bir əqidə.
8. Qul haqqını peyğəmbərin (s.a.v.) hədislərini deməklə, Allahdan qorxutmaqla başa salmaq olar.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Top
Абу Мухаммад
Дата 01 Mar 2009, 04:54
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Пользователь №: 22326
Регистрация: 04-02-2009

Цитата
AsSalam aleykum wa rahamtuLlahi wa barakatuhu!
Hormetli Qamet qardash, meni bir qardash bir fikirnen shubheye salib. Deir ki - sen nece namaz qilmayan olen adama cenaze namazinda ishtirak edirsen, nebilirsen birden o kafir olabiler ve sen onun cenaze namazinda ishtirak elesen gunah qazanaceysan.
Men indi nece edim, eger qilsam gunah qazaniram?
Umumiyetche kafire canaze namazi qilan adam gunah qazanir? Bu boyuk gunahdir yoxsa kichik?
JazakAllahu hayran!
AsSalam aleykum wa rahamtuLlahi wa barakatuhu!

Ас саламу алейкум ва рахматуЛлахи ва баракатух,ахи!
С Вашего разрешения шейх.

О категориях людей, над которыми не совершал молитву пророк (мир ему и благословение Аллаха)

1. Тот, на ком был долг
Когда к пророку (мир ему и благословение Аллаха) приносили покойника, он спрашивал: «Есть ли на нем долг?» И если ему отвечали, что на нем не было долга, то он совершал над ним молитву, если же на нем был долг, он говорил сподвижникам, чтобы они совершили молитву, и не совершал ее сам. См. “Задуль-Маад”.
От Абу Къатады (да будет доволен им Аллах) сообщается, что к посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) однажды принесли одного умершего мусульманина из числа Ансаров, чтобы он совершил над ним джаназа, и пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Совершите молитву над вашим другом, ибо на нем долг!» Абу Къатада сказал: “Он на мне”. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) спросил: «Ты выплатишь?» Он сказал: “Да, выплачу”. И после этого пророк (мир ему и благословение Аллаха) совершил над ним молитву. ан-Насаи 1960. Шейх аль-Альбани подтвердил достоверность хадиса.
В этом указание на величие положения долгов в Исламе!
Тот, кто взял на себя обязательства выплатить долг за умершего должен это сделать как можно быстрее. В другой версии этого хадиса сказано, что когда Абу Къатада сказал: “Долг на мне”. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал ему: «Долг на тебе и из твоего имущества, а умерший к нему уже не причастен». После этого, когда пророк (мир ему и благословение Аллаха) встречал Абу Къатаду, он все время спрашивал его о долге, и однажды он сказал: “Я выплатил его, о посланник Аллаха”. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Почему же сейчас, когда его тело стало холодным?» аль-Хаким 2/58, аль-Байхакъи 6/74. Иснад хадиса хороший.

2. Самоубийца
Джабир ибн Самура (да будет доволен им Аллах) рассказывал, что "один человек покончил жизнь самоубийством и пророк (мир ему и благословение Аллаха) не совершил над ним молитву". ат-Тирмизи 1068, Ибн Маджа 1526. Шейх аль-Альбани подтвердил достоверность.

3. Укравший что-либо из трофеев
Сообщается, что когда к посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) принесли тело мусульманина, который украл из трофеев, пророк (мир ему и благословение Аллаха) сам не совершил молитву над ним, а сказал своим сподвижникам: «Совершите молитву над вашим другом». Ахмад 4/411, аль-Хаким 2/127. Достоверный хадис.
Из всего сказанного следует, что над такими категориями людей, как самоубийца и своровавший что-либо из трофеев можно совершать молитву, но не амиру, ученым и уважаемым людям. Имам Ахмад сказал: "Над самоубийцей имам не совершает молитву, но это делают другие мусульмане". Это подтверждается тем, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сам не совершал над такими людьми молитву, но говорил своим сподвижникам, чтобы они совершили ее, и таким людям не следует делать такие же похороны, как и праведным мусульманам, поскольку они совершили большой грех. См. "Задуль-Ма’ад"
Шейхуль-Ислам Ибн Таймия (да смилуется над ним Аллах) сказал: "Если кто-то (из имамов) не встанет на молитву за одного из них, для того, чтобы это было уроком для других людей, то в этом есть благо. Но если вместе с этим он обратиться с мольбой для них про себя, то он совершит два благих деяния". См. "аль-Ихътиярат" 52.
Также саляфы не совершали молитву джаназа и не ходили на похороны к приверженцам нововведений, дабы это было уроком для остальных.

Над кем запрещено совершать молитву джаназа

Большим грехом в Исламе является просить прощения у Аллаха или совершать погребальную молитву над неверными. Всевышний Аллах сказал: «Никогда не совершай молитву над тем, кто умер из них, и не возноси мольбу над могилой его, ибо поистине, они не уверовали в Аллаха и в посланника Его и умерли будучи нечестивцами» (ат-Тауба 9: 84).
Нельзя испрашивать прощения даже для близкого родственника, если он был неверным, и доказательством этому служит следующий аят: «Не подобает пророку и тем, которые уверовали, испрашивать прощения для многобожников, даже если они им были близкими родственниками, после того, как им стало ясно, что они обитатели Огня» (ат-Тауба 9: 113).
Имам ан-Науауи сказал: "Молитва джаназа над неверным и мольба о прощении для него - запрещено Кораном и единогласным решением общины мусульман (иджма')". См. «аль-Маджму'» 5/144.

Если,запрещено совершать молитву над неверными,то значит это грех.

"Также саляфы не совершали молитву джаназа и не ходили на похороны к приверженцам нововведений, дабы это было уроком для остальных."- Если на похороны ахли бидъа не ходили саляфы,то что говорить о тех кто не молится вообще?Если я ошибаюсь,шейх поправит Инша Аллах!
Allahu Alim!

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
В этом вопросе все берется по времени и по случаю. Если кто-то сказал шахаду он считается мусульманином, да мы не скажем, что его иман полный, и если он умрет в таком положении то ему нужно совершать джаназу.
Как выше перечислено, в некоторых случаях и пророк (с.а.в) и салафы не совершали джаназу, но здесь другая цель – чтоб послужило уроком для остальных. Только настоящим кафирам и мушрикам нельзя совершать джаназу. Пророк (с.а.в.) совершал джаназу над главарем мунафигов, хотя и Омар (р.а.) был против и аят пришел про это.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!


--------------------
Шейхуль-Ислам Ибн Таймия говорил: “Необходимо знать, что довольство и любовь Аллаха нельзя снискать причинением мучений самому себе и устремлением к трудностям. Некоторые невежды полагают, что чем труднее деяние, тем оно лучше, что величина награды всегда зависит от степени трудностей. Нет! Это – абсолютно неверное убеждение! Величина награды за деяние зависит от той пользы, которую оно приносит”. См. “Маджму’уль-фатауа” 25/281.
PM
Top
Абу Мухаммад
Дата 01 Mar 2009, 04:59
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Пользователь №: 22326
Регистрация: 04-02-2009

As salamu aleykum va rahmatuLlah,axi!
Eger bir muselman giz selef egidesiynendir,o selef egidesi olmayan bir muselmana ere gede biler?Men tehmini bilirem,amma isteyirem degigleshdirim.Cunki onlar ehli bid'a sayilir,bizim egidemize uygun olmayanlar yoxsa butov shekilde yox?
Allah razi olsun sizden!

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Məsləhət deyil, çünki ailədə hər ikisi bir-birini başa düşməlidirlər, çünki gələcəkdə problemlər ola bilər.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


--------------------
Шейхуль-Ислам Ибн Таймия говорил: “Необходимо знать, что довольство и любовь Аллаха нельзя снискать причинением мучений самому себе и устремлением к трудностям. Некоторые невежды полагают, что чем труднее деяние, тем оно лучше, что величина награды всегда зависит от степени трудностей. Нет! Это – абсолютно неверное убеждение! Величина награды за деяние зависит от той пользы, которую оно приносит”. См. “Маджму’уль-фатауа” 25/281.
PM
Top
famo
Дата 01 Mar 2009, 07:47
Цитировать сообщение

Статус: Пользователя сейчас нет на форумеПользователь
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Пользователь №: 22349
Регистрация: 26-02-2009

Salamu Aleykum SHeyx .
1)insan mecbur oldugu sheraytide ozune qest elese. ve yaxut cihatda. ve yaxud. diger yerde mecbur qalib ozune qest elese. onun mekani yene de CEHENNEMDI?
meselen. oz din qardashlarinin sag qalmasi ucun cihatda oz canina qest etemesi...ve yaxud oz ailesnden otru?
2)o dogrudurmu Peygember s.e.s. ve abu-bakr r.e oz vaxtlarinda sige edibler?

Cavab:

Va aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Təbii ki, bu haramdır, amma əbədiyyən cəhənnəmdə qalması barədə gəlib ki, müəyyən müddət cəhənnəmdə qalacaq.
2. Xeyr.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
PMНаписать письмо
Top
0 Пользователей читают эту тему (0 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:

Подписка/Печать Закрытая темаСоздать темуСоздать опрос

 [ Время генерации скрипта: 0.0565 ]   [ Использовано запросов: 14 ]   [ GZIP включён ]